Äriprotsesside tõhustamine

Eesmärkide saavutamine on võimatu inimeste mõtestatud tegevuseta kavandatu elluviimisel. Protsessijuhtimise eesmärgiks on organisatsiooni eesmärkide ja strateegia teostamine ning tulemuste saavutamine protsessi toimivuse parendamise teel.
Äriprotsesside mõistmine ja haldamine võimaldab ettevõtetel parandada tootlikkust teenuste ja toodete pakkumisel. Äriprotsesside analüüsi käigus kaardistatakse ka protsessid ja protsessitegevused. Põhi- ja tugiprotsesside määratlemisega kerkivad esile tootlikkust mittetoetavad (non-value adding) tegevused, mis on organisatsioonile koormaks.

Teie väljakutsed ja vajadused

Ebatõhusad tööprotsessid takistavad organisatsiooni ladusat toimimist, sisaldavad asjatuid toiminguid, tekitavad ebaselgust ja rahulolematust töötajates ja klientides ning takistavad eesmärkide saavutamist (kasumlikkus, tootlikkus vms). Et suurendada efektiivsust, kasumlikkust ning sise- ja välisklientide rahulolu, on sel juhul vajalik äriprotsessid üle vaadata, et analüüsi ning tagasisidestamisega neid orgaaniliselt parendada.

Kuidas PwC saab aidata?

Äriprotsesside juhtimine (Business Process Management, BPM) on terviklik lähenemine, mis keskendub organisatsiooni ja klientide vajadustele, muutes organisatsioonid tõhusamaks ja paindlikumaks, võrreldes traditsioonilise hierarhilise juhtimissüsteemiga.

Meie teenused hõlmavad

  • Organisatsiooni protsesside kaardistamist;

  • Äriprotsesside modelleerimist (Business Process Model and Notation ehk BPMN);

  • Äriprotsesside hindamist, parendusvõimaluste tuvastamist ja juurutamist;

  • Äriprotsesside automatiseerimisvõimaluste tuvastamist.

Milles seisneb Teie kasu?
  • Tõhusad protsessid tagavad klientide parema teenindamise ja suurema rahulolu. Kulude kontrollitud juhtimine suurendab efektiivsust, kasumlikkust ning parandab tootlikkust.
  • Hästifunktsioneerivad protsessid võimaldavad disainida uusi tooteid ja teenuseid, loovad konkurentsieelise, kuid võivad esile tuua ka äristrateegia kohandamise vajadusi.
  • Teie edaspidised juhtimisotsused põhinevad usaldusväärsetel ja asjakohastel andmetel.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us