PwC Thailand Blogs

ถึงเวลาปฏิวัติ “แรงงานดิจิทัล” ในธุรกิจบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?

ถึงเวลาปฏิวัติ “แรงงานดิจิทัล” ในธุรกิจบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?

ธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ตื่นตัวในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ หรือธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน...

ดึง “บล็อกเชน” เปลี่ยนธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ

ดึง “บล็อกเชน” เปลี่ยนธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ

“บล็อกเชน” (Blockchain) ได้รับการขนานนามจากทั่วโลกว่า เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำธุรกิจ เพราะ เป็นระบบที่แยกเก็บบัญชีธุรกรรมไว้ในที่ต่างๆ...

รู้ทันกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันและก๊าซ

รู้ทันกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันและก๊าซ

เราต่างทราบกันดีว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ค่อนข้างผันผวนเวลานี้ เป็นผลมาจากเพดานการผลิตน้ำมันที่ถูกควบคุมโดยองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก หรือ โอเปก (Organisation of the Petroleum Exporting Countries: OPEC)...

กฎหมาย “จีดีพีอาร์” ปลุกธุรกิจตื่นตัวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมาย “จีดีพีอาร์” ปลุกธุรกิจตื่นตัวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อไม่นานมานี้ วงการโลกออนไลน์ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งจากข่าวการรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้งานเฟซบุ๊กให้แก่บริษัทให้คำปรึกษาทางการเมืองแห่งหนึ่ง เพราะประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า การจะเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลนั้น...


Featured videos

PwC Thailand’s 2018 Sysmposium

Twitter

Careers

PwC is all about you. Whether you’re just starting out or are an experienced professional, your future starts here.

Go to Careers

Press room

Get to know PwC’s leadership, keep up with our latest news, and find the regional contact person you need.

View our Press room

Research and insights

Explore our insights and perspectives on the issues that matter most in your business, industry and territory.

Explore our insights

Follow us