Kyoto Office

Access

Hankyu line: Karasuma Station Exit 21
Subway: Karasuma Line, Shijo Staion Exit 21

 

Kyoto Mitsui Building 7th Floor,
Shijo Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8008

Tel:075-241-1901 Fax:075-241-1902