FinTech Blog

 

ส่องความท้าทายยุค “อินชัวร์เทค” บุกตลาดประกันภัย

29 กันยายน 2560, โดย กุลธิดา เด่นวิทยานันท์

 

เวลานี้กระแส “อินชัวร์เทค” (Insurance Technology: InsurTech) หรือ “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจประกันภัย” คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับประเทศไทยอีก
ต่อไป เพราะบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรายใหญ่ต่างเริ่มนำกลยุทธ์นี้เข้ามาประยุกต์กับธุรกิจและบริการของตนเองอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ในบล็อกคราวก่อนผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ อินชัวร์เทค ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดโลก มาคราวนี้ขอหยิบยกประเด็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเผชิญภายหลังการเข้ามาของอินชัวร์เทคมาเล่าสู่กันฟังบ้าง ซึ่งจากรายงาน “Global InsurTech Report – 2017: Insurance’s new normal: Driving innovation with InsurTech” ของ PwC ยังคงชี้ให้เห็นชัดว่า ธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมีความตื่นตัวกับการเข้ามาของเทคโนโลยีทางการเงิน และยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการนำฟินเทคมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจบริการทางการเงินอื่นๆ โดยยังพบว่า 45% ของธุรกิจประกันภัยที่ทำการสำรวจ 189 รายในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับสตาร์ทอัพอินชัวร์เทค

แน่นอนว่า เมื่อทิศทางของการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นเช่นนี้ การลงทุนของผู้ประกอบการในการผันธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลย่อมมีมากขึ้น โดยผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า ธุรกิจประกันภัยวางแผนที่จะลงทุนในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data analytics) และ เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟน (Mobile technologies) เพื่อให้สามารถเข้าใจความเสี่ยงในเชิงลึกและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ PwC ยังระบุอีกว่า ธุรกิจประกันภัยเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่ อย่าง บล็อกเชน (Blockchain) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และระบบจัดการกระบวนการแบบอัตโนมัติ (Robotics Process Automation: RPA) เข้ามาใช้ โดย RPA ถูกนำมาใช้ในระบบงานหลังบ้าน (Back office) ส่วนปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาช่วยในกระบวนการเคลมประกันและพิจารณารับประกัน ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้จะส่งผลให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมถูกลงในที่สุด

เมื่ออินชัวร์เทคกลายเป็นนวัตกรรมที่บรรดาธุรกิจประกันภัยต่างหันมาใช้ต่อยอดและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคเช่นนี้แล้ว ความท้าทายที่ตามมาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีถือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา โดยรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า ความท้าทายสำคัญ 3 ประการที่อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกกำลังเผชิญในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านอินชัวร์เทค โดยพบว่า 87% ของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ และการรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยสามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ได้จากบริษัทสตาร์ทอัพหรือผ่านการเป็นพันธมิตรกับเหล่านวัตกร หรือ
  ส่งเสริมเพิ่มทักษะบุคลากรภายในองค์กร
 2. กฎระเบียบในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวใหม่ๆ แน่นอนว่า การประยุกต์ใช้อินชัวร์เทคที่เพิ่มขึ้น ทำให้กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประเด็นนี้สร้างความกังวลให้แก่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและสตาร์ทอัพเป็นอย่างมาก เช่น การบังคับใช้กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าว ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อแนวทางหรือการวางกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย
 3. การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจประกันภัยที่มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า การควบรวมกิจการหรือจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท
  อินชัวร์เทคอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงใหม่ๆ ของผู้ประกอบการ เมื่อถึงเวลาต้องควบรวมระบบไอทีเข้าด้วยกันกับแพลตฟอร์มของระบบคลาวด์

นี่คือบทสรุปสั้นๆ ของความท้าทายที่ธุรกิจประกันภัยต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ซึ่ง “การเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และการปรับตัว” จะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่เพียงอยู่รอดได้เท่านั้น แต่จะช่วยให้ก้าวทันและเติบโตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไหลบ่าเข้ามากระทบการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมเช่นนี้

สุดท้ายผู้ประกอบการต้องไม่ลืมว่า การลงทุนในเทคโนโลยีมูลค่ามหาศาลไม่ได้สำคัญไปกว่าการมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ และวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งเสริมและเกื้อหนุนระบบนิเวศน์อินชัวร์เทคในระยะยาว
 Notes:

 1. “InsurTech” ปฏิวัติวงการประกันภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัล https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20170228.html
 2. Global InsurTech Report – 2017: Insurance’s new normal. Driving innovation with InsurTech https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/fintech/assets/fintech-2-0-insurance.pdf
   

Contact us

Brand and Communications
PwC Thailand, PwC Thailand
Tel: +66 (0) 2844 1000,
Ext. 4713-15, 18, 22-24, 26,28 and 29
Email

Follow us