รายงาน ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิก: การรับมือต่อโลกแห่งความเป็นจริงใหม่

ดาวน์โหลดรายงานล่าสุด ที่นี่

(PDF 8.6mb)

Asia Pacific's Time

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ธุรกิจในภูมิภาคต้องเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาส ความซับซ้อนให้เป็นความชัดเจน และปัญหาให้เป็นศักยภาพ โดยรายงานล่าสุดของเรา ระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จห้าประการที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างคุณค่า และส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในภูมิทัศน์โลกปัจจุบัน

ระยะเวลาของวิดีโอ: 00:01:27

ห่วงโซ่อุปทาน

การหยุดชะงักทำให้ธุรกิจต้องประเมินกลยุทธ์การจัดหาใหม่ ผู้นำในเอเชียแปซิฟิกต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสจากต้นทุนและประสิทธิภาพ ไปสู่การสร้างความยืดหยุ่นและความไว้วางใจเมื่อปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคของตน

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

การเติบโตขององค์กรระดับภูมิภาค

โอกาสในการสร้างมูลค่ามีล้นหลามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการขยายขนาดของธุรกิจในภูมิภาค Dealmaker ต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถ ซึ่งรวบรวมกระบวนการ เครื่องมือ เทคโนโลยี และวัตถุประสงค์เข้าไว้ด้วยกัน

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

เศรษฐกิจดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการตอบสนองต่อโลกความเป็นจริงใหม่ ธุรกิจต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก ลดความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล พร้อมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

กำลังแรงงาน

ลูกจ้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้คุณค่ากับการทำงานที่มีความหมายและความถูกต้องแท้จริง และ 90% ของแรงงาน สนับสนุนการทำงานระยะไกล หรือการทำงานแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความไว้วางใจและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของกำลังแรงงาน ผู้นำธุรกิจต้องทบทวนการยกระดับทักษะแรงงาน ยอมรับความยืดหยุ่น และส่งมอบงานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ESG ไม่ใช่สิ่งที่ ‘มีก็ดี’ สำหรับธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกอีกต่อไป จากการวิจัยของ PwC แนวโน้มนี้ไม่ได้ลดน้อยถอยลง โดยพบว่า 88% ของซีอีโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังคงมุ่งมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน ธุรกิจต้องปรับจากเจตนาที่ดีสู่การสร้างคุณค่า โดยเร่งสร้างความก้าวหน้าในการจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้าน ESG เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดสำหรับเงินทุนและบุคลากรที่มีความสามารถ

ดาวน์โหลดรายงานของเรา

เดินหน้าไปด้วยกัน ตั้งแต่ตอนนี้

ในประวัติศาสตร์แทบจะไม่เคยมีผู้นำธุรกิจใดที่ต้องรับมือกับความท้าทายจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันและมีความสลับซับซ้อนมากขนาดนี้ เรากำลังเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ และหนทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยว ซึ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมแรงร่วมใจกัน ดังนั้น ธุรกิจจะต้องพลิกโฉมเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความเจริญรุ่งเรือง และนำพาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปสู่อนาคตในฐานะขุมพลังทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนที่สุดในโลก

ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิกในการรับมือต่อโลกแห่งความเป็นจริงใหม่

เราต้องลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้!

ดาวน์โหลดรายงานของเรา
Innowell

ถึงเวลาของเอเชียแปซิฟิกในการรับมือต่อโลกแห่งความเป็นจริงใหม่

ค้นหารายงานฉบับก่อนหน้านี้อ่านที่นี่

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Asia Pacific Leaders

Raymund Chao

Asia Pacific and China Chairman, PwC China

Email

Christopher Kelkar

PwC Asia Pacific Vice Chairman, Operations, PwC United States

Email

Sridharan Nair

PwC Asia Pacific Vice Chairman, Markets, PwC Malaysia

Email

Lead Authors

Michael McKenzie

Director, Global Alignment, PwC United States

Email

Kelly Garayoa Sanchez

Director, Asia Pacific Strategy, PwC Australia

Email

Michelle Arnold

Manager, Global Alignment, PwC United States

Email

Subject Matter Experts

David Brown

Asia Pacific Deals Leader, Global Corporate Finance Leader, Partner, PwC Hong Kong

Email

Kirsty Haymon

Asia Pacific Sustainability, Social­ Managing Director, PwC Australia

Email

Ivy Kuo

PwC Asia Pacific Sustainability Leader, Partner, PwC China

Email

Vishy Narayanan

PwC Asia Pacific Chief Digital & Information Officer, PwC Australia

+61 2 8266 1580

Email

Jeremy Prepscius

Asia Pacific Sustainability, Sustainable Supply Chains, Managing Director, PwC Hong Kong

Email

Sean Purdie

Managing Director of Energy Transition, PwC Hong Kong

Email

Norah Seddon

Asia Pacific Workforce Leader, PwC Australia

+61 2 8266 5864

Email

Richard Skinner

Partner, Asia Pacific Deals Strategy & Operations Leader, Singapore, PwC Singapore

Email

Luke Soon

Asia Pacific Digital Products, PwC Singapore

Email

David Wijeratne

International Growth Practice - Global Lead, Partner, PwC Singapore

Email

Find your local Asia Pacific contact

Joseph Chou

Chairman and CEO, Taipei, PwC Taiwan

+886 2 27296666, x26693

Email

Roderick Danao

Vice Chairman and Assurance Partner Chairman, Makati, PwC Philippines

+63 (2) 459 3065

Email

Soo Hoo Khoon Yean

Managing Partner, PwC Malaysia

+60 (3) 2173 0762

Email

Marcus Lam

PwC Asia Pacific Vice Chairman, Singapore Chairman, PwC Singapore

Email

Sundara Raj

Markets Leader and Chief Digital Officer, PwC Malaysia

+60 (3) 2173 1318

Email

Eddy Rintis

Territory Senior Partner, Jakarta, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Patrick Tuan

Markets Leader, Taipei, PwC Taiwan

+886 2 27296666, x25995

Email

Koichiro Kimura

PwC Asia Pacific Vice Chairman ; Japan Group Chairman, PwC Japan

Email

Yukinori Morishita

Markets Leader, PwC Japan

Email

Mark Averill

New Zealand Chief Executive Officer, Auckland, PwC New Zealand

+64 21 646 418

Email

Chanchai Chaiprasit

Chief Executive Officer, Thailand, PwC Thailand

+66 (0) 2844 1000

Email

Raymund Chao

PwC Asia Pacific and China Chairman, PwC China

Email

Kim Dong-Su

Partner, SamilPwC, PwC South Korea

+82 2 709 8931

Email

Sanjeev Krishan

Chairman, Gurgaon 10C, PwC India

+91 124 330 6017

Email

Thomas Leung

Markets Leader, PwC China

+[86] (10) 6533 2838 / +[852] 2289 8288

Email

David McKeering

Partner, Consulting, Brisbane, PwC Australia

+61 416 046 322

Email

Ay-Tjhing Phan

Markets Leader, Jakarta, PwC Indonesia

+62 21 509 92901

Email

Vivek Prasad

Markets Leader, PwC India

Email

Joanne Robinson

General Manager, Auckland, PwC New Zealand

+64275896335

Email

Mary Jade Roxas

Markets Leader, PwC Philippines

Email

Kok Weng Sam

Markets Leader, PwC Singapore

+65 9367 3340

Email

David Tay

Markets Director, TP.HCM, PwC Vietnam

+84 28 3823 0796, Ext. 4691

Email

Dinh Thi Quynh Van

Chairwoman, Hanoi, PwC Vietnam

+84 24 3946 2246

Email

Paiboon Tunkoon

Markets Leaders, PwC Thailand

+66 (0) 2844 1000

Email

Hoonsoo Yoon

Chief Executive Officer, Seoul, PwC South Korea

+82 2 709 0201

Email

Follow us