Tư vấn quản lý nhân lực & quản lý thay đổi

View this page in: English

Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực và quản lý thay đổi của chúng tôi hỗ trợ các khách hàng đạt được thành công bền vững thông qua nguồn lực quý giá nhất – đó là con người. Quý khách hàng đang nỗ lực mở rộng và tham gia vào các thị trường mới hay giảm chi phí hoạt động hoặc áp dụng công nghệ mới hay chuyển đổi toàn diện văn hóa doanh nghiệp và cách thức hoạt động, quý khách hàng đều sẽ cần nguồn nhân lực của mình chấp nhận, thực hiện và duy trì những thay đổi để mang lại các lợi ích lâu dài cho tổ chức. 

Các vấn đề phổ biến

 • Quý khách hàng muốn tổ chức bộ máy hoạt động với đội ngũ cán bộ nhân viên có đủ các năng lực cần thiết để triển khai chiến lược kinh doanh
 • Quý khách hàng muốn nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và/hoặc chuyển đổi chức năng quản lý nguồn nhân lực - hoạt động hiệu quả hơn với các kết quả lượng hóa được
 • Quý khách hàng muốn đội ngũ quản lý hiểu rõ và chịu trách nhiệm chính về các vấn đề nhân sự
 • Quý khách hàng cần tuyển dụng đúng người với đúng kỹ năng cần thiết cho đúng vị trí vào đúng thời điểm
 • Quý khách hàng muốn đảm bảo quản lý thay đổi thành công với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ nhân sự liên quan vào quá trình thay đổi và tạo điều kiện để họ thực hiện và duy trì sự thay đổi đó trong hoạt động kinh doanh của tổ chức
 • Quý khách hàng muốn văn hóa doanh nghiệp của tổ chức phải tạo ra lợi thế cạnh tranh
 • Khi triển khai các dự án/chương trình chuyển đổi, quý khách hàng mong muốn thiết lập cơ chế đánh giá và quản lý hiệu quả nhằm đạt được kết quả kinh doanh. 
 • Quý khách hàng cần nâng cao sự cam kết và động lực làm việc cho nguồn nhân lực của mình để tập trung vào các vấn đề trọng tâm và phấn đấu đạt thành tích cao
 • Quý khách hàng đang tìm kiếm các chiến lược hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực
 • Trong các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, quý khách hàng cần đảm bảo việc hội nhập hiệu quả về quản lý nguồn nhân lực
 • Quý khách hàng muốn xây dựng các chương trình hiệu quả về đãi ngộ và phúc lợi cho nhân viên

Hỗ trợ của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia trong nước và nước ngoài của PwC Việt Nam có thể hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề về quản lý nguồn nhân lực và quản lý thay đổi mà quý khách hàng đang gặp phải. Các dịch vụ chính của chúng tôi chia thành các lĩnh vực như sau:

 1. Quản lý nhân tài: Hỗ trợ quý khách hàng thu hút, phát triển, gìn giữ, đãi ngộ và sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức. Hỗ trợ trong trường hợp quý khách hàng cần phát triển nhanh chóng nguồn nhân lực, giải quyết tỷ lệ thôi việc cao hay xác định và bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai.
 2. Thay đổi cơ cấu tổ chức: Quản lý nhân sự trong các nỗ lực thay đổi nhằm đem lại lợi ích cho tổ chức. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm xác định chiến lược và lập kế hoạch thay đổi, thu hút sự quan tâm và cam kết của cán bộ nhân viên, triển khai và đo lường các lợi ích đạt được sau khi thay đổi.
 3. Cải thiện hiệu quả tổ chức: Đảm bảo đội ngũ nhân sự của quý khách hàng có nền tảng, cơ cấu, quy trình và sự hỗ trợ phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Các dịch vụ trong lĩnh vực này bao gồm cải thiện hiệu quả chức năng quản lý nguồn nhân lực, thiết kế các hệ thống quản lý nguồn nhân lực và xác định quy mô đội ngũ nhân sự.

people and change

Lợi ích mang đến cho quý khách hàng

 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được truyền tải và triển khai rõ ràng
 • Cơ cấu tổ chức phù hợp trợ giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh
 • Văn hóa doanh nghiệp hướng đến hiệu quả hoạt động
 • Nâng cao động lực làm việc và năng suất lao động của nhân viên
 • Gia tăng lợi nhuận đầu tư về nguồn nhân lực
 • Tăng trưởng nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh
 • Nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết với tổ chức của người lao động
 • Gia tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên
 • Quản lý nguồn nhân lực hoạt động hiệu quả và tiết giảm chi phí
 • Nâng cao vai trò và chức năng quản lý nguồn nhân lực
 • Giảm rủi ro thất bại đối với các chương trình chuyển đổi liên quan đến vấn đề nhân sự

Về đầu trang