Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC ประเทศไทย เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน

PwC ประเทศไทย เดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน

กรุงเทพฯ, 14 มิถุนายน 2564 - เมื่อวันที่ 10 ถึง 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท PwC ประเทศไทย ได้จัดให้พนักงานของบริษัทเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ขอเรียนให้ลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนทราบว่า ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับหุ้นส่วนและพนักงานแล้วกว่า 61.3% จากบุคลากรทั้งหมด 

“การดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PwC ที่มีความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคมส่วนรวมด้วย โดยเราคาดว่า พนักงานมากกว่า 90% จะได้รับวัคซีนเข็มแรกภายในเดือนกรกฎาคมนี้” นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าว

อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ในระดับสูง บริษัทยังคงสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้านตามความเหมาะสม ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการทำงานต่าง ๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถส่งมอบบริการคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อ

ด้วยการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงถึงความปลอดภัยของพนักงาน PwC ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยผ่านการฉีดวัคซีนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะทำให้ความหวังของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติเป็นจริงได้ โดยเร็วที่สุด

Follow us