Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011 – Theo Quyết định số 656 / QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2011 được kí bởi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, có ba công ty kiểm toán và mười hai cá nhân đã được trao tặng Bằng khen.

Giải thưởng này nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các công ty và thành tích của các cá nhân trong sự phát triển của nghề kiểm toán độc lập tại Việt Nam cho giai đoạn từ 2006 - 2010

Trong ba công ty kiểm toán, PwC Việt Nam là công ty kiểm toán được khen tặng về thành tích của cả công ty và cá nhân. Ian Lydall cũng là kiểm toán viên nước ngoài duy nhất nhận giải thưởng cá nhân.

Những giải thưởng này chính thức được công bố vào ngày 26 tháng 5 năm 2011 tại Hà Nội nhân dịp VACPA và Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam (1991 - 2011).

THÔNG TIN THAM KHẢO

Các công ty vinh dự nhận được bằng khen:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, 2. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam, 3. Công ty TNHH BDO Việt Nam

Danh sách mười hai cá nhân nhận giải thưởng là

 1. Ông Bùi Văn Mai, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký của VACPA
 2. Ông Võ Hùng Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn
 3. Ông Ian Lydall Samuel - Chủ tịch HĐQT Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam
 4. Ông Nguyễn Chí Trung - Tổng Giám đốc của Nexia
 5. Ông Ngô Đức Toàn - Tổng Giám đốc của AASC,
 6. Bà Nguyễn Phi Lan - Phó Tổng Giám đốc của PricewaterhouseCoopers Việt Nam
 7. Bà Phùng Thị Doan - Trưởng văn phòng VACPA Hà Nội
 8. Bà Ngô Vũ Thị - Tổng Giám đốc của BDO Việt Nam
 9. Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Tổng giám đốc Grant Thornton của Việt Nam
 10. Ông Trần Anh Quân - Phó Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam
 11. Ông Trần Khánh Lâm - Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán & Tư vấn VIETVALUES
 12. Ông Tạ Quang Tạo - Chủ tịch HĐQT - AASCS

 Click here for English version