NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM – SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2009.

Sổ lượng giao dịch mua bán tăng hơn gấp đôi nhưng giá trị giao dịch chỉ bằng một nửa so với nửa đầu năm 2008 – hoạt động giao dịch chủ yếu diễn ra giữa các công ty trong nước.


Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2009 - Hai lần trong một năm, Công ty PricewaterhouseCoopers đưa ra một báo cáo chi tiết về hoạt động Sát nhập và Hợp nhất (M&A) tại Việt Nam. Báo cáo này xem xét dưới góc độ rộng về môi trường tác động lên giao dịch mua bán trong nước, xem xét một số giao dịch mua bán lớn, đáng chú ý và cung cấp cái nhìn tổng quan cho các tháng sắp đến

Tải về thông cáo báo chí này: NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG M&A TẠI VIỆT NAM – SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (PDF 414 KB)