PricewaterhouseCoopers (PwC) được xếp hạng là công ty tư vấn đứng đầu toàn cầu, theo báo cáo của Kennedy

Tp Hồ Chí Minh, 26/3/2009 – Trong bản báo cáo Thị trường dịch vụ tư vấn toàn cầu giai đoạn 2008-2011, Kennedy Consulting Research & Advisory, công ty nghiên cứu và tư vấn hàng đầu thế giới, đã xếp PricewaterhouseCoopers (PwC) ở vị trí thứ nhất về Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp và Tư vấn Quản lý. Cũng theo nghiên cứu này, PwC được xếp ở vị trí thứ 3 về lĩnh vực Tư vấn Nguồn Nhân lực. Báo cáo thường niên nói trên phản ánh kết quả phân tích của Kennedy Consulting Research & Advisory về thị trường tư vấn toàn cầu với doanh thu năm 2007 ước tính đạt khoảng 300 tỷ đô la Mỹ.

Download the full press release:
PricewaterhouseCoopers Ranked as Global Leader in Business Advisory Services and Management Consulting, According to Kennedy (PDF 138 KB)

Click here for English version