แนวทางการปฏิบัติงานของ PwC ประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

มีผลบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และล่าสุด องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) 

ด้วยเหตุนี้ PwC ประเทศไทย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อ ดังนี้

การเปิดทำการ

PwC ประเทศไทย ยังเปิดทำการปกติตามเวลาทำการในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.15 - 17.00 น. 

แต่อย่างไรก็ดี PwC ประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ ท่านยังสามารถติดต่อพนักงานของเราที่ให้บริการท่านได้โดยตรงตามปกติ 

การจัดประชุม

สำหรับการจัดประชุมทั้งภายใน ภายนอก และการจัดอบรมต่าง ๆ ของ PwC ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทสนับสนุนให้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เป็นการทดแทน โดยลูกค้ายังสามารถติดต่อและจัดการประชุมกับพนักงานและหุ้นส่วนของบริษัทได้ตามปกติ 

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ +66 (0) 2844 1000 ในเวลาทำการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.15 - 17.00 น. 

{{filterContent.facetedTitle}}

Follow us