Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Xem trang này bằng: English

Nhóm chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, gồm các chuyên gia người Nhật, có thể hỗ trợ quý khách hàng về mọi phương diện của các giao dịch trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng Nhật Bản trong việc đàm phán với các đối tác kinh doanh người Việt và người nước ngoài, và trong quan hệ với các cơ quan nhà nước.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng như dịch vụ kiểm toántư vấn thuếtư vấn pháp lýtư vấn hoạt động và tư vấn thương vụ.

PwCベトナムの日系企業部は、専門家から構成され、現地ベトナム国内および国際的な取引の全ての面でお手伝いをさせて頂くことができます。特に、日系企業のお客様が、ベトナム企業及び外国企業であるビジネスパートナーとの交渉をしたり、或いはベトナム政府とのやり取りの局面においても、私ども日系企業部はお手伝いをさせて頂く用意がございます。
監査、税務、法務及びアドバイザリーサービスを含む広範囲なサービスをご提供させていただきます。