Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Siseaudit

Siseaudit on palju rohkem kui vaid organisatsiooni tegevuste vastavuse tagamine seadustele/sisekordadele. Õigesti läbi viiduna on siseaudit oluline abivahend ärilise lisandväärtuse loomisel, mistõttu peitub temas lisaks kriitiliste riskide juhtimise funktsioonile ka äritegevuse optimeerimise võimalus.
Efektiivne ning eesmärkidest lähtuv siseaudit ühendab endas ühelt poolt vastavuskontrolli erinevad meetmed ning teiselt poolt ka põhjaliku riskijuhtimise, mis vastavad ettevõtte strateegiale ning huvitatud isikute ootustele. Nii aitab siseaudit kujundada uusi ettevõtte juhtimise ja sisekorra praktikaid, ennetada probleeme, suurendada ettevõtte efektiivsust, elimineerida kattuvaid tegevusi ning kaardistada kõige olulisemaid valdkondi tulemuslikkuse parandamiseks.

Teie väljakutsed ja vajadused

Tehnoloogia ja kommunikatsioonivõrgustike kiire areng toob üha uusi muutuseid meid ümbritsevasse maailma. Sellest tulenevalt võivad ka varem tähelepanuta jäänud või ebaoluliseks hinnatud riskid kiiresti eskaleeruda ja mitmekordistuda. Seega on äärmiselt oluline pöörata pidevalt tähelepanu ka ettevõtte operatiivsele tasandile, veendumaks, et äritegevus toimub vastavalt juhtkonna seatud eesmärkidele ning et ettevõtte juhid on teadlikud kõigist aktuaalsetest riskidest.

Kuidas PwC saab aidata?
  • Siseauditi-alane nõustamine, riskide juhtimise ja siseauditi metoodikate väljatöötamine ja sellekohased koolitused;

  • Siseauditi osutamine teenuse täieliku või osalise sisseostmisena, lähtuvalt kliendi olemasolevast võimekusest ja teenuse osutamise asukohast ning ühekordsed eriprojektid vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele;

  • Siseauditi teenuse kvaliteedi hindamine vastavuses rahvusvaheliste siseauditi standarditega ning teenuse võrdlev analüüs PwC kogutud parima praktikaga;

  • Siseauditi ressursi efektiivsema juhtimise nõustamine;

  • Siseauditi tarkvara analüüs ja valik.

Oleme unikaalses positsioonis pakkumaks oma klientidele parimat siseauditi alast teenust, mis ühendab endas Eesti juhtivate siseauditi konsultantide teadmised, PwC rahvusvahelisel parima praktika alusel loodud töövahendid ning Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (Institute of Internal Auditors, IIA) metoodika (IIA standardid). Koostöös PwC rahvusvahelise siseauditi ekspertgrupiga suudame leida lahendused ka kõige keerulisematele siseauditi valdkonna probleemidele.

Kasutades PwC-d organisatsioonivälise siseauditi partnerina, tagate ka siseauditi funktsiooni suurema sõltumatuse, mis, hinnates maailmas viimasel ajal aset leidnud pettusejuhtumeid, muutub järjest olulisemaks.

Juhul kui Teie organisatsioon tegutseb finantsvaldkonnas, palun tutvuge täiendavalt ka finantssektori spetsiifilise siseauditi teenusega siin.

Milles seisneb teie kasu?

Meie siseauditi teenus on suunatud konkreetsetele, praktilistele lahendustele, mille esitame juhtkonnale antavate soovitustena ärilisteks ümberkorraldusteks, mis hoiavad kokku raha või aega või maandavad aktuaalseid riske. Meie spetsialistid on keskendunud väärtuse loomisele, võimaldades juhtkonnal saada ülevaate siseauditi funktsiooni kvaliteedist ja väärtusest ning aidates prognoosida erinevaid arenguid ja riskistsenaariume ka tulevikuks.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Follow us