Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finantssektori siseaudit

2015. aastast jõustunud seadusemuudatus nõuab paljude finantssektori ettevõtete siseauditi juhi positsioonil töötajalt rahvusvahelise atesteeritud siseaudiitori litsentsi (Certified Internal Auditor, CIA) omamist. Kuna vastava litsentsiga siseaudiitoreid on Eestis vähe ning vaid üksikud neist omavad reaalset finantssektori kogemust, kaaluvad paljud finantsasutused tõsiselt siseauditi funktsiooni sisseostmist väliselt teenusepakkujalt. Eesti PwC-s töötab mitmeid CIA litsentsi ning enam kui 10-aastase finantssektori välis- ja siseauditi kogemusega eksperte.
Teie väljakutsed ja vajadused

Finantsregulatsiooni reform, rangemad kapitalinõuded, põhjalikumad riskijuhtimise kaalutlused, tehnoloogilised nõuded, vastutustundliku laenamise põhimõte, muutuvad intressimäärad ning täiendav raporteerimise kohustus on vaid mõned finantssektori ettevõtete väljakutsetest. Keerukas regulatsioon ning täiendavad nõudmised nõuavad ka ettevõtetelt konkurentsieelise saavutamiseks tavapärasest keerukamaid strateegiaid ja lahendusi.

Ka on Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut töötanud välja eraldi soovitused efektiivse siseauditi läbiviimiseks finantssektoris. 

Siseauditi väärtuse ning tõhususe maksimeerimine eeldab arusaamist organisatsiooni eesmärkidest, riskidest, riskijuhtimisest, regulatiivsetest nõuetest ning juhtkonna, aktsionäride ja töötajate kriitilistest vajadustest. Lõppkokkuvõttes sõltub sellisest arusaamisest ka organisatsiooni riskiprofiil, strateegilised eesmärgid, ressursid ning kohaldatavad praktikad, mistõttu on finantssektori siseauditi läbiviimiseks vaja ka laiapõhjalist valdkonna kogemust. 

Kuidas PwC saab aidata?
 • Siseauditi-alane nõustamine, riskide juhtimise ja siseauditi metoodikate väljatöötamine ja sellekohased koolitused;
 • Siseauditi osutamine teenuse täieliku või osalise sisseostmisena, lähtuvalt kliendi olemasolevast võimekusest ja teenuse osutamise asukohast;
 • Siseauditi teenuse kvaliteedi hindamine vastavuses rahvusvaheliste siseauditi standarditega ning teenuse võrdlev analüüs PwC kogutud parima praktikaga;
 • Siseauditi ressursi efektiivsema juhtimise nõustamine;
 • Siseauditi tarkvara analüüs ja valik. 

Meie enam kui 10-aastane finantssektori siseauditi ning ärinõustamise kogemus võimaldab meil pakkuda oma klientidele parimat siseauditi alast teenust, kombineerides Eesti juhtivate siseauditi konsultantide pikaaegsed sektorikogemused ja teadmised PwC poolt rahvusvaheliselt arendatud metoodikatega. Suudame ühena vähestest viia läbi ka kõige keerulisemaid ning spetsiifilisemaid siseauditeid, kuivõrd mitmed meie siseauditi konsultandid on oma töös keskendunud just finantssektorile. 

Lisaks sooritame spetsiifilisi projekte vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele, mis sisaldavad endas muuhulgas järgmist:
 • Laiapõhjaline siseaudit, ettevõtte ning tema juhtide ja töötajate tegevuse vastavuse kontrollimine õigusaktidele, Finantsinspektsiooni ettekirjutustele, juhtimisorganite otsustele, sise-eeskirjale, ettevõtte sõlmitud lepingutele ja heale tavale;
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protsesside kaardistamine ning vastavuskontroll;
 • ICAAP, SREP ja muude regulatiivsete nõuete täitmise vastavuse hindamine ja järelaudit;
 • Operatsiooniriskide kaardistamine ning riskipõhine vastavuse hindamine;
 • Krediidiriskide juhtimise protsesside kaardistamine ning laenuportfellide riskipõhine vastavuse hindamine;
 • Likviidsuse juhtimise protsesside kaardistamine ja vastavuskontroll;
 • Investeerimistegevuse riskipõhine kontroll.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Follow us