Rahavoogude aruande koostamine edasijõudnutele koos praktiliste näidetega

PwC juhtivaudiitorid on kokku pannud kaheosalise koolituse, millest teine on "Rahavoogude aruande koostamine edasijõudnutele".

Rahavoogude aruanne on üks põhiaruannetest, mille koostamist raamatupidamise seadus nõuab. Rahavoogude aruanne on ka üks olulisemaid infoallikaid, mida investorid ja finantsanalüütikud esmase allikana vaatavad, tegemaks ettevõtetesse investeerimisotsuseid. Rahavoogude aruanne on just see, mis näitab ettevõtte võimekust teenindada kohustusi ja investeeringuid, genereerida raha ja omanikutulu ning on üheks aluseks ettevõtte väärtuse määramisel. 

Samas võib rahavoogude aruande koostamine võib osutuda keerukaks ka kogenud raamatupidajale. 

Oleme kokku pannud koolituse, kus läbime praktiliste näidete alusel keerukamad komistuskohad, mis rahavoogude aruande koostamisel praktikas kõige enam peavalu tekitavad.

Muuhulgas vaatame täpsemalt sisse teemadesse:

  • kuidas koostada konsolideeritud rahavoogude aruannet
  • kuidas mõjutavad rahavoogude aruannet ühinemised, jagunemised 
  • sihtfinantseerimine, kapitalirent, faktooring jm tehingute kajastamine rahavoogude aruandes
  • millal tohib tehinguid rahavoogude aruandes omavahel saldeerida 
  • äritegevuse rahavoogude korrigeerimised
  • tehingud omakapitaliga

Mõlemal koolitusmoodulil osalenu oskab koostada rahavoogude arunnet ning oskab arvestada ka keerukamate nüanssidega, mis rahavoogude arunde koostamisel esineda võivad. Loe lisainfot rahavoogude esimese koolituse kohta SIIT.

Koolitaja Signe Sokmann ja Heili Ert
Hind järelvaatamisele

109 eur*

Toimumise koht Veebis

Kontakt

ee_pwckoolitused@pwc.com

*Hindadele lisandub käibemaks.

Võimalik valida 8 koolituse hulgast ning registreeruda paketihinnaga. Lisaks koolitusel osalemisele saad järelvaatamise õiguse.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us