Rahavoogude aruande koostamine algajatele

PwC juhtivaudiitorid on kokku pannud kaheosalise koolituse, millest esimene on "Rahavoogude aruande koostamine algajatele".

Rahavoogude aruanne on üks põhiaruannetest, mille koostamise kohustuse raamatupidamise seadus ette näeb. Rahavoogude aruanne on ka üks olulisemaid infoallikaid, mida investorid ja finantsanalüütikud esmase allikana vaatavad, tegemaks ettevõtetesse investeerimisotsuseid. Rahavoogude aruanne on just see, mis näitab ettevõtte võimekust teenindada kohustusi ja investeeringuid, genereerida raha ja omanikutulu ning on üheks aluseks ettevõtte väärtuse määramisel. Samas võib rahavoogude aruande koostamine osutuda küllalt keerukaks ning tihtilugu on rahavoogude aruanne see, mis raamatupidamise aastaaruande põhiaruannetest kõige viimasena valmib. 

Koolituse käigus katame rahavoogude aruande koostamise põhitõed ning õpetame koostama rahavoogude aruannet. Täpsemalt räägime rahavoogude aruande sisust ja eesmärgist, rahavoogude jagunemisest (äritegevus, investeerimistegevus, finantseerimistegevus), rahavoogude aruande koostamise meetoditest (otsene ja kaudne), rahavoogude seostest bilansi, kasumiaruande ja aastaaruande lisadega.

Koolitusel osalenu:

  • saab aru rahavoogude aruande eesmärgist ja alustest 
  • oskab kirjeldada bilansi ja kasumiaruande kirjete seoseid rahavoogude aruandega
  • oskab hinnata äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevusega seonduvate otsuste mõju rahavoogudele
  • oskab koostada aastaaruandes esitatavat lihtsamat rahavoogude aruannet

Mõlemal koolitusmoodulil osalenu oskab koostada rahavoogude arunnet ning oskab arvestada ka keerukamate nüanssidega, mis rahavoogude arunde koostamisel esineda võivad. Loe lisainfot rahavoogude teise koolituse kohta SIIT.

Koolitaja Signe Sokmann ja Liina Nöörlaid
Hind järelvaatamisele

 109 eur*

Kontakt

ee_pwckoolitused@pwc.com

*Hinnale lisandub käibemaks.

Võimalik valida 8 koolituse hulgast ning registreeruda paketihinnaga. Lisaks koolitusel osalemisele saad järelvaatamise õiguse.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us