Meie veebilehe külastajad

Isikuandmete kogumine

Meie veebilehtede külastajad saavad üldjoontes ise valida, milliseid isikuandmeid nad meiega jagavad. Võime salvestada piiratud hulgal isikuandmeid automaatselt meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kaudu. Vt lisateabe saamiseks allpool olevat küpsiseid käsitlevat alajagu.

Saame veebilehelt külastajate isikuandmeid, nagu nimi, ettevõte, ettevõtte aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, näiteks siis, kui üksikisik tellib meie uudiskirja või registreerub üritustele.

Külastajad saavad meile veebilehe kaudu e-kirju saata. Nende sõnumid sisaldavad kasutajanime ja kasutaja e-posti aadressi, aga ka mis tahes lisateavet, mida kasutaja soovib oma sõnumisse lisada.

Palume, et te ei avaldaks meile veebilehe kasutamise käigus tundlikku teavet (nt rass või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised tõekspidamised, ametiühingu liikmesus, füüsiline või vaimne tervis, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed, seksuaalelu või seksuaalne sättumus ja karistusregistri andmed); kui otsustate meiega mis tahes põhjusel tundlikku teavet jagada, annate jagamisega sõnaselge nõusoleku teabe kogumiseks ja kasutamiseks viisidel, mida on kirjeldatud käesolevates Põhimõtetes või kohas, kus otsustate meile kõnealust teavet avaldada.

Küpsised

Kasutame väikseid tekstifaile, mida nimetakse „küpsisteks“, mis paigutatakse teie kõvakettale, et toetada teie sirvimiselamuse isikupärastamist ja rikastamist, kuvades sisu, mis on teile suurema tõenäosusega vajalik ja huvipakkuv. Küpsiste kasutamine on enamike veebilehtede puhul tänapäeval standardne. Kui tunnete end küpsiste kasutamise pärast ebamugavalt, võimaldab enamik brausereid neist keelduda. Peate meie veebilehel registreerumiseks küpsistega nõustuma. Veebilehe muud funktsioonid võivad halveneda, kui keelate küpsised. Pärast meie veebilehe külastamist saate küpsise oma süsteemist igal ajal kustutada.

Lisateavet meie küpsiste kasutamise kohta saate küpsiste lehelt.

Isikuandmete kasutamine

Kui külastaja edastab meile isikuandmeid, siis kasutame neid otstarbel, mille jaoks need meile anti ning mis tehti teatavaks kogumiskohas (või oli kogumise kontekstist selgelt arusaadav). Isikuandmeid kogutakse enamasti:

  • uudiste saamiseks;  
  • üritustele registreerumiseks;
  • lisateabe saamiseks;
  • taotletud viitematerjalide levitamiseks;
  • CV edastamiseks;
  • meie veebilehe kasutustingimustele vastavuse jälgimiseks ja nende jõustamiseks;
  • meie veebilehe haldamiseks ja juhtimiseks ning
  • andmete koondamiseks, et veebilehte analüüsida ja parandada.

Võime kasutada teie isikuandmeid ka selleks, et teid teavitada PwC ärist, teenustest ja üritustest ning edastada teile muud teid huvitada võivat teavet, kui te just ei palu teavitusi mitte saata. Kui külastajad soovivad oma e-posti aadressi meililistist kustutada või mis tahes registreeringuid tühistada, esitame juhised selleks asjakohasel veebilehel, sõnumites asjaomasele üksikisikule või kõnealune üksikisik võib meiega e-posti teel ühendust võtta aadressil: ee_info@pwc.com.

Meie veebilehel ei koguta isikuandmeid kolmandatele isikutele levitamiseks ega müümiseks turustuse eesmärgil ega hostipostitusteks kolmandate isikute nimel. Juhul kui sellist teavet saab jagada kolmanda isikuga, kes pole PwC liikmesfirma, küsitakse külastajalt eelnevalt nõusolekut.

Töötlemise õiguslik alus

Töötleme meie veebilehel külastajate isikuandmeid meie õigustatud ärihuvide või nõusoleku alusel, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud. Näiteks oleme huvitatud sellest, et meie turustusstrateegiad oleksid konkreetsete üksikisikute jaoks asjakohased, mistõttu võime töödelda isikuandmeid, et saata turustusmaterjale, mis on kohandatud andmesubjekti huvidega. Kui registreerute üritustele, vaadake ka alajagu „Meie äriklientidega seotud üksikisikud“ ja „Erakliendid“.

Andmete säilitamine

Säilitame oma veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik (st nii kaua, kui meil on asjaomase isikuga kliendisuhe).

Follow us