Privatumo politika

Įvadas

Mes („PwC“, „mes“, arba „mūsų“) esame tvirtai įsipareigoję saugoti asmens duomenis. Šiame skaidrumo pranešime aprašoma, kodėl ir kaip mes renkame ir naudojame asmens duomenis bei pateikiama informacija apie Jūsų teises. Mes galime naudoti mums pateiktus asmens duomenis bet kuriuo iš šiame pranešime aprašytų tikslų arba kaip nurodoma duomenų rinkimo metu.
Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta. PwC tvarko asmens duomenis daugeliu tikslų, tad rinkimo būdai, teisėtas duomenų tvarkymo, naudojimo, atskleidimo teisėtas pagrindas bei saugojimo laikotarpis gali skirtis.
Rinkdami ir naudodami asmens duomenis, laikomės skaidrios politikos, kodėl ir kaip tvarkome asmens duomenis.

Saugumas

Mes rimtai žiūrime į visų mūsų turimų duomenų saugumą. Mes vadovaujamės tarptautiniu mastu pripažintais saugumo standartais, o mūsų klientų konfidencialių duomenų informacijos saugumo valdymo sistema nepriklausomai pripažįstama kaip atitinkanti ISO/IEC 27001: 2013 standarto reikalavimus. Mes turime politikų, procedūrų bei mokymų sistemą, apimančią duomenų apsaugą, konfidencialumą ir saugumą bei reguliariai peržiūrime priemonių, taikomų, kad mūsų turimi duomenys būtų saugūs, tinkamumą.

 

Šio privatumo pranešimo pakeitimai

Mes esame įsitikinę, kad skaidrumas yra nuolatinis įsipareigojimas, todėl nuolat peržiūrime šį privatumo pranešimą.

Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018 m. birželio 25 d.

Duomenų valdytojas ir kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra UAB PricewaterhouseCoopers (kodas 111473315).
Jei turite klausimų, susijusių su šiuo privatumo pranešimu arba tuo, kaip ir kodėl mes tvarkome asmens duomenis, galite su mumis susisiekti:
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, Lietuva

Elektroninis paštas: lt_privacy@pwc.com
Telefonas: +370 5 239 2300.

Asmenų teisės ir naudojimasis jomis

Asmenys turi teises savo asmens duomenų atžvilgiu ir duomenų valdytojai yra atsakingi už šių teisių įgyvendinimą. Nuspręsdami, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys, mes esame duomenų valdytojas. Toliau pateikiame informaciją apie asmenų turimas teises bei naudojimąsi jomis.

Prieiga prie asmens duomenų

Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos tvarkome mes kaip duomenų valdytojas. Šia teise gali būti pasinaudota susisiekus su mumis elektroniniu paštu lt_privacy@pwc.com.

Asmens duomenų pakeitimas

Norėdami atnaujinti mums pateiktus asmens duomenis, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu lt_privacy@pwc.com arba tam tikrais atvejais atitinkamos interneto svetainės registracijos puslapyje, arba pakeisdami asmens duomenis atitinkamose programose, kuriose esate užsiregistravę.

Jei įmanoma, kai būsime informuoti, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs, atsižvelgdami į Jūsų pateiktą informaciją, atliksime taisymus (jei reikia).

Sutikimo atšaukimas

Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, asmenys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Paprastai mes netvarkome asmens duomenų sutikimo pagrindu (kadangi paprastai remiamės kitu teisiniu pagrindu). Norėdami atšaukti savo sutikimą leisti mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, galite parašyti mums elektroniniu paštu lt_privacy@pwc.com arba, norėdami nebegauti PwC rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų, paspauskite atitinkamą nuorodą, esančią iš mūsų gautame elektroniniame laiške.

Teisė apriboti arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę bet kuriuo metu apriboti arba nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, dėl pagrįstų priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečiu atveju, nebent tvarkyti duomenis reikalaujama pagal teisės aktus.

Tokiu atveju, mes nutrauksime arba apribosime asmens duomenų tvarkymą, nebent turėtume pagrįstų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nustatyti, įgyvendinti ar apsiginti nuo teisinių reikalavimų.

Kitos duomenų subjektų teisės

Šiuo skaidrumo pranešimu siekiame informuoti apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojame. Be anksčiau minėtų prieigos prie duomenų, duomenų pakeitimo, teisių apriboti arba nesutikti su duomenų tvarkymu, galite turėti kitų teisių mūsų turimų asmens duomenų atžvilgiu, pavyzdžiui, teisę į duomenų ištrynimą ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, rašykite adresu lt_privacy@pwc.com.

Skundai

Tikimės, kad to neprireiks, bet jei norėtumėte pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, atsiųskite elektroninį laišką su savo skundu adresu lt_privacy@pwc.com. Mes jį peržiūrėsime ir atsakysime į visas gautas pastabas.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, elektroniniu paštu ada@ada.lt arba kreiptis į kompetentingą teismą, jei manote, kad jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo buvo pažeistos.

Sekite mūsų naujienas