Asmenys, susiję su mūsų verslo klientais

Asmens duomenų rinkimas

Mes vadovaujamės politika rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie būtini pasiekti nurodytus tikslus, ir prašome klientų pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini tikslams įgyvendinti.

Tais atvejais, kai turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume teikti profesionalias paslaugas, mes prašome klientų pateikti duomenų subjektams būtiną informaciją apie duomenų naudojimą. Mūsų klientai gali vadovautis atitinkamomis šio pranešimo dalimis arba nurodyti duomenų subjektams šį pranešimą, jei mano tai esant tinkama.

Paprastai mes renkame asmens duomenis iš klientų arba trečiųjų šalių pagal konkretaus kliento nurodymus.

Asmens duomenys apima vardą ir pavardę, darbovietės pavadinimą, kontakto pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitus verslo kontaktinius duomenis.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame asmens duomenis šiais tikslais:

  • Teikiant profesionalias paslaugas

Mes teikiame įvairias profesionalias paslaugas (spauskite čia norėdami daugiau sužinoti apie mūsų teikiamas paslaugas). Norėdami teikti kai kurias paslaugas, pavyzdžiui, konsultuoti, pateikti paslaugų rezultatus, turime tvarkyti asmens duomenis. Pavyzdžiui, mes peržiūrime darbo užmokesčio apskaitos duomenis vykdydami auditą, asmens duomenys reikalingi teikti su tarptautiniu darbuotojų judėjimu susijusias mokesčių paslaugas.

  • Mūsų verslo ir paslaugų administravimas, valdymas ir plėtra

Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
- palaikyti ryšius su klientais;
- plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
- prižiūrėti bei naudoti IT sistemas;
- organizuoti renginius; bei
- administruoti ir valdyti mūsų svetainę, sistemas bei programas.

  • Saugumo, kokybės ir rizikos valdymo veikla

Kad apsaugotume savo ir savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinis nuskaitymas, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras. Asmens duomenų rinkimas ir saugojmas yra mūsų santykių su klientais dalis.

  • Įstatymo, teisės akto ar organizacijos, kurios narys esame, laikymasis

Kaip ir bet kuriam profesionalių paslaugų teikėjui, mums taip pat yra taikomi teisiniai bei profesiniai įsipareigojimai. Mes turime saugoti įrašus, kuriuose gali būti asmens duomenų, kad įrodytumėme, jog teikiame paslaugas laikydamiesi šių įsipareigojimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei mes turime laikytis teisės aktų įsipareigojimų, pagal kuriuos reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, pavyzdžiui, vykdant mokestines prievoles arba aprašant teikiamas profesionalias paslaugas, asmenų, susijusių su mūsų verslo klientais, asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisės aktų reikalavimų laikymasis.

Mes taip pat galime tvarkyti asmenų, susijusių su mūsų verslo klientais, asmens duomenis, remdamiesi savo teisėtais verslo interesais (pavyzdžiui, teikti paslaugas duomenų subjekto darbdaviui) arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus).  

Nesant konkrečių teisinių arba sutartių reikalavimų, mūsų įrašų ir kitų dokumentų, sukurtų teikiant paslaugas, saugojimo laikotarpis neviršija 10 metų.

Sekite mūsų naujienas