Lengvatų ir valstybės pagalbos taikymo paslaugos

Užtikriname didžiausią valstybės siūlomą finansinę naudą jūsų idėjų įgyvendinimui

Atraskite „PwC“ lengvatų ir valstybės pagalbos taikymo paslaugas

Mokestinių lengvatų ir valstybės pagalbos klausimai yra glaudžiai susiję, tačiau ne visuomet aiškiai matomi. Ilgus metus „PwC“ profesionalai kaupė patirtį lengvatų bei valstybės pagalbos srityse, todėl puikiai supranta šių sričių sąsajas.

Matydami naudą, kurią klientui gali suteikti šių paslaugų sinergija, „PwC“ mokesčių ir „PwC Legal“ advokatų kontoros valstybės pagalbos komandos nuo šiol klientams siūlo kompleksines mokestinių lengvatų ir valstybės pagalbos konsultacijas.

Playback of this video is not currently available

1:04:14

Vebinaras „Finansavimo priemonių ir pelno mokesčio lengvatų

Mūsų dėmesys jūsų prioritetams

Galimybių pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis ir finansavimo priemonėmis identifikavimas

 • Atsižvelgiant į jūsų įmonę, jos veiklos specifiką ir planuojamas investicijas, teikiame individualius pasiūlymus dėl jums naudingiausio mokestinių lengvatų ir finansinių priemonių panaudojimo plano.

 • Vertiname jūsų įmonės galimybes pasinaudoti konkrečiomis mokestinėmis lengvatomis ir (ar) finansinėmis priemonėmis.

 • Atstovaujame jūsų įmonės interesus bendraujant su atsakingomis institucijomis dėl jūsų įmonės investicinių projektų tinkamumo pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis ir (ar) finansinėmis priemonėmis.

Mokestinių lengvatų ir finansinių priemonių pritaikymas

 • Atliekame jūsų įmonės vykdytų bei vykdomų investicinių projektų analizę ir identifikuojame išlaidas, kurioms galėtų būti taikomos mokestinės lengvatos. Įvertiname, ar buvo tinkamai pritaikyta mokestinė lengvata.

 • Rengiame jūsų investicinių projektų paraiškas ir susijusią dokumentaciją, reikalingą siekiant pasinaudoti mokestine lengvata ir (ar) finansine priemone.

 • Atstovaujame jūsų įmonės interesus paraiškų, kuriomis siekiame užtikrinti didžiausią galimą finansavimą jūsų idėjų įgyvendinimui, vertinimo procese.

Mokestinių lengvatų ir finansavimo priemonių administravimas

 • Parengiame jūsų projekto įgyvendinimo planą ir konsultuojame jus projekto įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyviausią mokestinių lengvatų ir (ar) finansavimo priemonių panaudojimą.

 • Rengiame projekto įgyvendinimo dokumentaciją ir užtikriname, kad ji atitiktų finansavimo priemonių bei kitų teisės aktų reikalavimus.

 • Atstovaujame jūsų įmonės interesus bendraujant su atsakingomis institucijomis, prižiūrinčiomis jūsų projekto įgyvendinimo eigą.

Konsultacijos kitais mokestinių lengvatų ir finansavimo priemonių klausimais

 • Vertiname atsakingų institucijų jūsų įmonei pritaikytų finansinių ir (ar) kitokių sankcijų pagrįstumą, ir pateikiame efektyviausią gynybos planą.

 • Atstovaujame jūsų įmonės interesus ginčuose su institucijomis, atsakingomis už finansavimo priemonių administravimą, ir rengiame su ginčų klausimais susijusią dokumentaciją.

 • Rengiame mokymus ir (ar) darbines sesijas jūsų įmonei ir jūsų darbuotojams aktualiomis mokestinių lengvatų bei finansavimo priemonių temomis.

Ar žinojote, kad įmonės gali gauti iki 300,000 eurų siekiančią išmoką už įdarbintus asmenis iš užsienio?

Mūsų komanda

Sujungdami ilgametę patirtį valstybės ir Europos Sąjungos finansavimo, mokestinių lengvatų bei kitose investicijų skatinimą reguliuojančiose srityse, mūsų ekspertai siūlo vieno langelio principu paremtas kompleksines paslaugas jūsų idėjų įgyvendinimui.

Susipažinkite su mūsų komanda

  

Lengvatu ir valstybes pagalbos paslaugos

Mūsų rezultatai

Projektų duomenys už 2017 – 2023 m.

Mokestinių lengvatų ir finansavimo priemonių rūšys

Investicinio projekto lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata.

Kam skirta? Įmonėms, investuojančioms į ilgalaikį turtą.

Kaip veikia? Įmonė, vykdanti investicijas į ilgalaikį turtą, gali savo apmokestinamąjį pelną sumažinti atėmus ilgalaikio turto įsigijimo, atitinkančio pelno mokesčio įstatyme išvardintus reikalavimus, išlaidas.

Kokia nauda? Iki 100 proc. sumažintas apmokestinamasis pelnas per 4 mokestinius laikotarpius.

MTEP lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata.

Kam skirta? Įmonėms, investuojančioms į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą.

Kaip veikia? Įmonė, vykdanti MTEP projektus, gali sumažinti apmokestinamąjį pelną MTEP sąnaudomis (išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas).

Kokia nauda? Iki ar daugiau nei 100 proc. sumažintas apmokestinamasis pelnas 3 kartus atskaičius MTEP sąnaudas tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

Patentų dėžutės lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata.

Kam skirta? Įmonėms, investuojančioms į MTEP veiklą ir gaunančioms pelno iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Kaip veikia? Įmonė, vykdanti MTEP projektus, gali sumažinti apmokestinamąjį pelną MTEP sąnaudomis (išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas).

Kokia nauda? Lengvatinis 5 proc. (kai standartinis yra 15 proc.) pelno mokesčio tarifas pelnui, gautam iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn.

Stambaus projekto lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata ir administracinės naštos mažinimas.

Kam skirta? Įmonėms, įgyvendinančioms stambius projektus.

Kaip veikia? Įmonė, įgyvendindama stambų projektą, turi investuoti ne mažiau kaip 20 mln. EUR į ilgalaikį turtą ir sukurti ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų. Projektą įgyvendinant Vilniuje turi būti investuojama ne mažiau nei 30 mln. EUR ir sukuriama bent 200 naujų darbo vietų.

Kokia nauda? Įmonė gali nemokėti pelno mokesčio iki 20 metų, o įgyvendinamam projektui priskiriamas projekto koordinatorius ir suteikiamas valstybei svarbaus projekto statusas. Taip pat spartinami teritorijų planavimo, statybos leidimo išdavimo, susijusios infrastruktūros plėtros, viešojo administravimo subjektų sprendimų priėmimo procesai, supaprastinami migracijos procesai.

LEZ lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata ir administracinės naštos mažinimas.

Kam skirta? Įmonėms, registruotoms laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ).

Kaip veikia? Lengvata pasinaudoti gali LEZ registruota paslaugų įmonė, investuojanti ne mažiau nei 100 tūkst. EUR į ilgalaikį turtą ir einamaisiais mokestiniais metais turinti ne mažesnį nei 20 darbuotojų metinį vidurkį. Lengvata taip pat gali pasinaudoti LEZ registruota paslaugų arba gamybos įmonė, investuojanti ne mažiau nei 1 mln. eurų į ilgalaikį turtą.

Kokia nauda? Įmonė gali nemokėti pelno mokesčio pirmus 10 metų, o kitus 6 – mokėti 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą. Taip pat įmonė yra atleista nuo nekilnojamo turto mokesčio ir gali gauti „nuolaida“ žemės mokesčiui. Pagal poreikį, įmonės gali pasinaudoti LEZ valdymo bendrovių siūlomomis paslaugomis, kurios paspartina ir palengvina įmonių įsikūrimo procesus.

Filmų kūrimo lengvata

Kokia paskata? Mokestinė lengvata.

Kam skirta? Įmonėms, norinčioms neatlygintinai suteikti lėšų Lietuvos filmo gamintojui.

Kaip veikia? Galimybė Lietuvos įmonėms, norinčioms neatlygintinai suteikti lėšų Lietuvos filmo gamintojui, sumažinti pelno mokestį dvejopai:
1. per apmokestinamųjų pajamų sumažinimą (75 proc. lėšų suma);
2. per pelno mokesčio sumos sumažinimą (visa lėšų suma).

Kokia nauda? Lengvata garantuoja pelno mokesčio sutaupymą lygų 111,25 proc. lėšų, skirtų Lietuvos filmo gamintojui.

Užsienio investicijų skatinimo priemonė

Kokia paskata? Subsidija.

Kam skirta? Bet kokio dydžio paslaugų arba gamybos srityje veikiančios užsienio kapitalo įmonės, ketinančios steigti naują arba plėsti esamą verslą Lietuvoje.

Kaip veikia? Užsienio investuotojas, steigdamas naują arba plėsdamas esamą verslą Lietuvoje turi sukurti ne mažiau nei 20 darbo vietų, kurių vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei savivaldybės, kurioje bus vykdoma veikla, darbo užmokestis. Privačios investicijos turi būti ne mažesnės nei 1,5 mln. EUR.

Kokia nauda? Užsienio investuotojui kompensuojama iki 50 proc. išlaidų (bet ne daugiau nei 37,5 mln. EUR), susijusių su darbo užmokesčiu arba ilgalaikio turto įsigijimu.

Kiti finansavimo šaltiniai

ES Graph
ES Graph

Parengta pagal viešai prieinamus duomenis, skelbiamus internetiniame puslapyje esinvesticijos.lt

Susisiekite su mumis

Audrius Tamulevičius

Audrius Tamulevičius

Projektų vadovas, „PwC Legal“, PwC Lietuva

Greta Liutkutė

Greta Liutkutė

Projektų vadovė, Mokesčių ir teisės paslaugos, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas