Tiekėjai (įskaitant subtiekėjus ir asmenis, susijusius su mūsų tiekėjais bei subtiekėjais)

Asmens duomenų rinkimas

Mes renkame ir tvarkome mūsų tiekėjų asmens duomenis (įskaitant subtiekėjus ir asmenis, susijusius su mūsų tiekėjais bei subtiekėjais) siekdami palaikyti ryšius, vykdyti sutartis, gauti iš mūsų tiekėjų paslaugas ir, tam tikrais atvejais, teikti klientams profesionalias paslaugas.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame asmens duomenis šiais tikslais:

  • Siekiant įsigyti paslaugas

Mes tvarkome su mūsų tiekėjais ir jų darbuotojais susijusius asmens duomenis, kiek tai būtina, kad įsigytumėme paslaugas. Pavyzdžiui, kai tiekėjas mums teikia įrenginių priežiūros arba kitas užsakomąsias paslaugas, mes tvarkome asmenų, kurie mums teikia atitinkamas paslaugas, asmens duomenis.

  • Teikiant klientams profesionalias paslaugas

Tais atvejais, kai tiekėjas padeda mums teikti klientams profesionalias paslaugas, mes tvarkome asmenų, dalyvaujančių teikiant paslaugas asmens duomenis, kad galėtume administruoti ir valdyti mūsų ryšius su tiekėju bei susijusiais asmenimis bei teikti atitinkamas paslaugas savo klientams (pavyzdžiui, kai mūsų tiekėjas paskiria asmenis dirbti su PwC komanda teikiant klientams profesionalias paslaugas).

  • Mūsų verslo ir paslaugų administravimas, valdymas ir plėtra

Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
- valdyti ryšius su klientais;
- plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
- prižiūrėti ir naudoti IT sistemas;
- organizuoti renginius; bei
- administruoti ir valdyti mūsų svetainę, sistemas bei programas.

  • Saugumo, kokybės ir rizikos valdymas

Kad apsaugotume savo ir savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinį nuskaitymą, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras. Asmens duomenų rinkimas ir saugojmas yra mūsų santykių su klientais dalis.

  • Informacijos apie mus bei mūsų teikiamas paslaugas teikimas

Mes naudojame verslo kontaktinius duomenis teikti mūsų nuomone aktualią informaciją apie mus ir mūsų teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, rinkos naujienas, komentarus bei kitas aktualias paslaugas ir kvietimus į renginius, nebent esame paprašomi to nedaryti.

Teisės akto ar organizacijos, kurios narys esame, įsipareigojimų laikymasis

Kaip ir bet kuriam profesionalių paslaugų teikėjui, mums taikomos teisiniai bei profesiniai įsipareigojimai. Mes turime saugoti įrašus, kuriuose gali būti asmens duomenų, kad parodytume, jog teikiame paslaugas laikydamiesi šių įsipareigojimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei šiame skyriuje nurodytus asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios viena iš šalių yra duomenų subjektas, duomenų tvarkymas grindžiamas sutartiniu pagrindu. Jei tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta tesinė prievolė, pavyzdžiui, laikomasi teisės aktuose nustatytų prievolių arba būtinybės aprašyti teikiamas profesionalias paslaugas, duomenų tvarkymas grindžiamas teisine prievole. Jei asmens duomenys tvarkomi kitais aukščiau nurodytais tikslais, mes remsimės savo teisėtu verslo interesu (t. y. gauti bei teikti paslaugas, savo verslo administravimui, valdymui bei plėtrai, saugumo, kokybės ir rizikos valdymo veiklai) arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus).  

Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, kai to reikalaujamas pagal teisės aktus ir siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teisėtus reikalavimus.

Sekite mūsų naujienas