Asmenų, kurių asmens duomenys gaunami teikiant paslaugas mūsų klientams

Asmens duomenų rinkimas

Mes vadovaujamės politika rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie būtini nurodytams tikslams pasiekti ir mes prašome klientų pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini šiems tikslams pasiekti.

Tais atvejais, kai turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume teikti paslaugas, mes prašome klientų pateikti susijusiems duomenų subjektams būtiną informaciją apie duomenų naudojimą.

Mes renkame ir naudojame klientų kontaktinius duomenis siekdami tvarkyti bei palaikyti ryšius su asmenimis. Daugiau informacijos apie šios rūšies duomenų tvarkymą galite rasti šio privatumo pareiškimo skyriuje „Verslo kontaktai“.

Atsižvelgdami į paslaugų, kurias teikame klientams, įvairovę (spauskite čia, jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugas), mes tvarkome daugelio kategorijų asmens duomenis, įskaitant:

  • Kontaktinius duomenis;
  • Verslo veiklą;
  • Informaciją apie vadovybę ir darbuotojus;
  • Darbo užmokestį ir kitus su finansine informacija susijusius duomenis; bei
  • Investicijas ir kitus finansinius interesus.

Paprastai mes renkame asmens duomenis iš klientų arba trečiųjų šalių pagal konkretaus kliento nurodymus. Teikiant tam tikras paslaugas, pavyzdžiui, atliekant įsigyjamo/įsigijimo turto patikrinimą kliento vardu, mes galime gauti asmens duomenis iš įsigyjamo/įsigijimo turto vadovybės ir darbuotojų arba iš trečiosios šalies, veikiančios pagal įsigyjamo/įsigijimo turto valdytojo nurodymus.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame asmens duomenis šiais tikslais:

  • Teikiant profesionalias paslaugas

Mes teikiame įvairias profesionalias paslaugas (spauskite čia norėdami daugiau sužinoti apie mūsų teikiamas paslaugas). Norėdami teikti kai kurias paslaugas, pavyzdžiui, konsultuoti, pateikti rezultatus, turime tvarkyti asmens duomenis. Pavyzdžiui, peržiūrime darbo užmokesčio apskaitos duomenis vykdydami auditą, asmens duomenys reikalingi teikti su tarptautiniu darbuotojų judėjimu susijusias mokesčių paslaugas.

  • Mūsų verslo ir paslaugų administravimas, valdymas ir plėtra

Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
- tvarkyti ryšius su klientais;
- plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
- prižiūrėti bei naudoti IT sistemas;
- organizuoti renginius; bei
- administruoti ir valdyti mūsų svetainę bei sistemas.

●      Saugumo, kokybės ir rizikos valdymas

Kad apsaugotume savo bei savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinį nuskaitymą, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras.

  • Laikantis teisės aktų ar organizacijos, kurios narys esame, reikalavimų

Kaip ir bet kuriam profesionalių paslaugų teikėjui, mums taikomos teisiniai bei profesiniai įsipareigojimai. Mes turime saugoti įrašus, kuriuose gali būti asmens duomenų, kad parodytume, jog teikiame paslaugas laikydamiesi šių įsipareigojimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei tvarkyti duomenis, kuriuos gauname teikdami paslaugas klientams, būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, pavyzdžiui, laikomasi mokesčių teisės aktuose nustatytų prievolių arba būtinybės aprašyti teikiamas profesionalias paslaugas, duomenų tvarkymas grindžiamas teisine prievole. Jei asmens duomenys tvarkomi kitais šiame skyriuje nurodytais tikslais, mes remiamės savo teisėtu verslo interesu (pavyzdžiui, teikti paslaugas) arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslą, kuriuo jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus).  

Nesant konkrečių teisinių arba sutartinių reikalavimų, mūsų įrašų ir kitų dokumentų, sukurtų teikiant paslaugas, bazinis saugojimo laikotarpis neviršija 10 metų

Sekite mūsų naujienas