Asmeniniai klientai

Asmens duomenų rinkimas

Mes vadovaujamės politika rinkti tik tuos asmens duomenis, kurie būtini nurodytiems tikslams pasiekti ir prašome klientų pateikti tik tokius asmens duomenis, kurie yra būtini tikslui pasiekti.

Tais atvejais, kai turime tvarkyti asmens duomenis, kad galėtume teikti paslaugas, mes prašome klientų pateikti susijusiems duomenų subjektams, pavyzdžiui, šeimos nariams, būtiną informaciją apie duomenų naudojimą.

Atsižvelgdami į paslaugų, kurias teikame asmeniniams klientams, įvairovę (spauskite čia, jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugas), mes tvarkome daugelio kategorijų asmens duomenis, įskaitant, kiek tai susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis:

  • Kontaktinius duomenis;
  • Verslo veiklą;
  • Informaciją apie šeimą;
  • Pajamas, mokesčius ir kitus su finansine informacija susijusius duomenis; bei
  • Investicijas ir kitus finansinius interesus.

Kai kurioms paslaugoms ar veiklai, kai to reikalaujama pagal teisės aktus arba gavus asmens sutikimą, mes taip pat galime rinkti specialių kategorijų asmens duomenis.  

Paprastai mes renkame klientų arba trečiųjų šalių asmens duomenis pagal atitinkamo kliento nurodymus.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame asmens duomenis šiais tikslais:

  • Teikiant profesionalias paslaugas

Mes teikiame įvairias profesionalias paslaugas. Norėdami teikti kai kurias paslaugas, pavyzdžiui, konsultuoti, pateikti rezultatus, turime tvarkyti asmens duomenis. Pavyzdžiui, asmens duomenys reikalingi teikiant konsultacijas mokesčių, socialinio draudimo klausimais arba imigracijos paslaugas.

  • Mūsų verslo ir paslaugų administravimas, valdymas ir plėtra

Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume vykdyti savo verslą:
- palaikyti ryšius su klientais;
- plėtoti verslą ir paslaugas (pavyzdžiui, nustatyti klientų poreikius, tobulinti paslaugų teikimą);
- prižiūrėti bei naudoti IT sistemas;
- organizuoti renginius; bei
- administruoti ir valdyti mūsų svetainę, sistemas bei programas.

  • Saugumo, kokybės ir rizikos valdymas

Kad apsaugotume savo ir savo klientų informaciją (įskaitant asmens duomenis), mes imamės saugumo priemonių, kuriomis nustatomos, tiriamos bei sprendžiamos grėsmės saugumui. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant saugumo stebėseną, pavyzdžiui, automatinį nuskaitymą, siekiant išvengti kenkėjiškų laiškų. Siekdami užtikrinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, mes vykdome paslaugų stebėseną, į kurią gali įeiti atitinkamo kliento asmens duomenų tvarkymas. Kad galėtume stebėti mūsų paslaugų kokybę ir valdyti riziką, susijusią su klientais, turime savo politiką bei procedūras. Asmens duomenų rinkimas ir saugojmas yra mūsų santykių su klientais dalis.

  • Teikiant klientams informaciją apie mus bei mūsų teikiamas paslaugas

Pagal taikytinus teisės aktus, mes naudojame klientų kontaktinius duomenis teikti mūsų nuomone aktualią informaciją apie mus ir mūsų teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, rinkos naujienas ir komentarus bei kvietimus į renginius.  

  • Laikantis teisės aktų ar organizacijos, kurios narys esame, reikalavimų

Kaip ir bet kuriam profesionalių paslaugų teikėjui, mums taikomos teisiniai bei profesiniai įsipareigojimai. Mes turime saugoti įrašus, kuriuose gali būti asmens duomenų, kad įrodytume, jog teikiame paslaugas laikydamiesi šių įsipareigojimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jei šiame skyriuje nurodytus asmens duomenų tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios viena iš šalių yra duomenų subjektas, pavyzdžiui, kai atlikti duomenų tvarkymo operacijas būtina teikiant paslaugas, duomenų tvarkymas grindžiamas sutartiniu teisėtu pagrindu. Jei tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, pavyzdžiui, laikomasi mokesčių teisės aktuose nustatytų prievolių arba būtinybės aprašyti teikiamas profesionalias paslaugas, duomenų tvarkymas grindžiamas teisine prievole. Jei asmens duomenys tvarkomi kitais aukščiau nurodytais tikslais, mes remiamės savo teisėtu verslo interesu arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti.

Duomenų saugojimas

Mes saugome tvarkomus asmens duomenis atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti (įskaitant kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus).  

Nesant konkrečių teisinių arba sutartinių reikalavimų, mūsų įrašų ir kitų dokumentų, sukurtų teikiant paslaugas, bazinis saugojimo laikotarpis neviršija 10 metų.

Sekite mūsų naujienas