Verslo kontaktai

Asmens duomenų rinkimas

PwC tvarko esamų ir galimų PwC klientų ir / arba su jais susijusių asmenų duomenis naudojant ryšių su klientais valdymo sistemas („PwC CRM“).

Asmens duomenų rinkimą bei tų asmens duomenų įtraukimą į PwC CRM inicijuoja PwC darbuotojas.

Renkami šie duomenys: vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, kontaktinio asmens pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei kiti verslo kontaktiniai duomenys. Taip pat PwC CRM gali būti renkami duomenis iš PwC elektroninio pašto (siuntėjo vardas ir pavardė, gavėjo vardas ir pavardė, data ir laikas) bei kalendoriaus (organizatoriaus vardas ir pavardė, dalyvio vardas ir pavardė, data ir susitikimo laikas) sistemų, susijusių su PwC darbuotojais ir kontaktais arba trečiosiomis šalimis.

Asmens duomenų naudojimas

Asmens duomenys, susiję su verslo kontaktais, gali būti matomi ir naudojami PwC darbuotojų, siekiant daugiau sužinoti apie klientą arba jam aktualias paslaugas bei gali būti naudojami šiais tikslais:

 • Mūsų verslo ir paslaugų plėtrai
 • Teikiant Jums informaciją apie mūsų įmonę
 • Teikiant mūsų paslaugas bei siūlant naujas paslaugas
 • Identifikuojant klientus su panašiais poreikiais
 • Analizei, pavyzdžiui, rinkos tendencijų, santykių žemėlapių ar pardavimo galimybių.

Taip pat PwC CRM naudoja algoritmą, skirtą įvertinti sąveikos tarp PwC darbuotjo ir kontakto stiprumą. Šis vertinimas visų pirma pagrįstas paslaugų teikimo dažnumu, trukme ir naujumu.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mes tvarkome savo kontaktų asmens duomenis vadovaujantis savo teisėtais verslo interesais arba sutikimu, jei duomenų subjekto buvo prašoma jį pateikti. Esame suinteresuoti parduoti savo paslaugas arba teikti informaciją, kuri, mūsų nuomone, yra aktuali gavėjams.

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi PwC CRM tol, kol tai yra būtina pasiekti aukščiau nurodytus tikslus (pavyzdžiui, tol, kol turime arba reikia saugoti įrašus apie santykius su verslo kontaktu).

Asmens duomenų teikimas

Mes dalijamės asmens duomenimis tik leidžiant teisės aktams. Kai dalijamės duomenimis su kitais asmenimis, mes sudarome sutartis bei imamės apsaugos priemonių, siekdami apsaugoti duomenis bei laikytis duomenų apsaugos, konfidencialumo ir saugumo standartų.

Mes esame pasaulinio įmonių tinklo dalis ir, kaip ir kiti profesionalių paslaugų teikėjai, vykdydami verslą naudojamės kitose šalyse veikiančių trečiųjų šalių paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, asmens duomenys gali būti perduodami už šalių, kuriose  veikiame mes ir mūsų klientai, ribų.

Kai asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja ES teisės aktai, atkreipiame dėmesį, kad: tarpvalstybinis duomenų perdavimas gali vykti už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“) šalių ribų ir apimti valstybes, kurios neturi teisės aktų, apibrėžiančių asmens duomenų apsaugą.  Mes stengiamės užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir kad asmens duomenų perdavimas už EEE ribų vyktų teisėtai. Kai mes perduodame asmens duomenis už EEE ribų valstybei, kurios Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį,  duomenų perdavimas vyksta pagal sutartį, kurioje nustatyti reikalavimai atitinka ES reikalavimus asmens duomenų perdavimui už EEE ribų. Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos pateikiamos  čia.

Mūsų turimi asmens duomenys gali būti perduodami:

 • Kitoms PwC tinklo įmonėms
  Išsamesnę informaciją apie mūsų tinklo įmones galite rasti čia. Mes galime perduoti asmens duomenis kitoms PwC tinklo įmonėms, kai tai būtina administraciniais tikslais ir norint teikti profesionalias paslaugas klientams (pavyzdžiui, PwC tinklo įmonėms teikiant konsultavimo paslaugas skirtingose valstybėse). Mūsų verslo kontaktai yra matomi bei naudojami kitų PwC vartotojų iš PwC tinklo įmonių, siekiant sužinoti apie kontaktą, klientą arba galimybę (daugiau informacijos apie šios rūšies duomenų tvarkymą galima rasti skyriuje „Verslo kontaktai“).
 • Trečiųjų šalių organizacijoms, teikiančioms programų / funkcionalumų, duomenų tvarkymo ar IT paslaugas.
 • Mes naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis teikdami savo paslaugas bei teikdami, administruodami ir valdydami vidines IT sistemas. Tai, pavyzdžiui, informacinių technologijų, debesų kompiuterijos programinės įrangos tiekėjai, tapatybės valdymo, svetainių administravimo ir valdymo, duomenų analizės, duomenų atsarginio kopijavimo, saugumo ir saugojimo paslaugų teikėjai. Serveriai, aptarnaujantys debesų infrastruktūrą, yra saugiuose duomenų centruose visame pasaulyje ir asmens duomenys gali būti saugomi bet kuriame iš jų.
 • Trečiųjų šalių organizacijoms, kurios kitais būdais teikia mums prekes, paslaugas ar informaciją.
 • Auditoriams ir kitiems profesionaliems konsultantams.
 • Teisėsaugos arba kitoms institucijoms, trečiosioms šalims, kaip reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus.
 • Kartais mes galime gauti prašymus iš trečiųjų šalių, turinčių įgaliojimą, kad joms būtų atskleisti asmens duomenys, siekiant, pavyzdžiui, patikrinti, ar laikomės taikytinų teisės aktų, tirti galimą nusikaltimą, nustatyti, įgyvendinti arba apginti teisėtus reikalavimus. Mes vykdysime tik tuos prašymus dėl asmens duomenų teikimo, kai mums leidžiama tai daryti pagal taikytinus teisės aktus.
Sekite mūsų naujienas