Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Erki Mägi

Ärikonsultatsioonide juhtivkonsultant

PwC-ga liitunud aastal 2002

Üks minu igapäevasest erinev tööülesanne oli kohtuda Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni alamregiooni (nn. Northern Cluster, mis koosneb Baltikumist ja Poolast) auditi teenusliini juhtidega ning üheskoos arutleda auditi lisateenuste arendamise võimaluse, vajaduse ning tulevikusuundade üle.

Kuigi koostöö regiooni inimestega käib paljuski ka emailide ning telefoni teel, ei saa miski vana hea näost-näkku koosoleku vastu. Seetõttu otsustati teha kiire ad hoc ajurünnak regiooni auditi juhtfiguuridega Varssavis. Minu teekond viis hommikul Tallinnast Varsavisse ja õhtuks koju tagasi - nimetatud ärireis tuletas üsna hästi meelde kahte olulist aspekti tänases ärimaailmas. Esiteks on Eesti nii väike, et pelgalt kohalikul tasandil arutledes jääb arengupotentsiaal piiratuks ja tulemus kesiseks, aga teiseks on Eesti siiski oluline osa Euroopast ning ei saa ka suured riigid läbi ilma meie kogemuse ning näpunäideteta.

Tulevikuplaane ei saa teha üksi, autokraatlikult. Ainuõige lahendus on kaasata võimalikult palju erinevaid vaateid ja seisukohti ning üheskoos jõuda parima lahenduseni, mistõttu olid tugev meeskonnatöö ja koos mõtlemine siinkohal asendamatud. Meeskond oli väga asjalik - optimistlik, arengut toetav ja jõuliste vaadetega, samas piisavalt skeptiline. Töötoa raames jagasid erinevad maad oma kogemusi seniste auditi lisateenuste arendamisel ning tutvustasid olulisemaid strateegilisi tulevikusuundi. Taoline infovahetus laiendas oluliselt silmaringi, suunas kohaliku teenusportfelli planeerimisel tunduvalt laiahaardelisemalt mõtlema ning mitte keskenduma vaid Eestis hetkel aktuaalsetele probleemidele: oluline on just proovida ära aimata, milliseid oskusi ja lahendusi aasta või paari pärast turul vaja läheb.

Kogu selle töö tegi minu jaoks motiveerivaks võimalus kohtuda oma regiooni vaieldamatute juhtfiguuridega, vahetada nendega mõtteid ja kogemusi ning osaleda ise järgmiste aastate teenusportfelli planeerimises ning arendamises. Keeruliseks teeb sellise ülesande aga see, et ennustamine on alati tänamatu töö - kuigi konsultatsiooniäri on mõnevõrra paindlikum kui tootmistegevus, ei saa siiski oma teenuste struktuuri üleöö muuta. Selleks on vaja aega - õigete inimeste leidmine, vastav koolitamine ning kompetentsi tekitamine, tugiteenuste väljakujundamine, kriitilise kliendibaasi loomine jms. Kuna peame täna langetama otsuseid, mis mõjutavad meie tulemusi ja läbilöögivõimelisust järgnevatel aastatel, siis on vastutus suur. Võimalusi on nii suurteks möödalaskmisteks kui ka suurteks võitudeks, aga teada ju on, et kes ei riski, see šampust ei joo.

Valdkond on vastutusrikas, huvitav ning võimaldab mul isiklikult ettevõtte tegevusi ja tulemusi otseselt mõjutada. Igaüks ju tahaks oma saatust natuke voolida ja enda visioone läbi ettevõtluse reaalsesse ellu tuua.

Võta meiega ühendust

Alice Ligi

Alice Ligi

Personalijuht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800