Diana Brodskaja

Diana

Audiitor

PwC-ga liitunud aastal 2013

PwC's töötamise ajal on kõige huvitavamad ja väljakutsuvad ülesanded minu jaoks olnud ühe rahvusvahelise suurettevõtte auditis. Ja siin pole midagi üllatavat, sest klient on nii geograafiliselt kui ka raamatupidamise mõistes väga mitmekülgne.

Näiteks, üks tööülesanne oli seotud maksudega, mis mõne teise kliendi puhul oleks tehtud koostöös meie kolleegidega maksuosakonnast, kuid selle kliendi puhul oli tegu erandiga. Keerulisemaks ja samas ka huvitavamaks tegi töö asjaolu, et tegemist oli hoopis Venemaa maksuseadusega ning maksuga, mis Eestis ei rakendu - kasumilt arvestatud tulumaks. Sellega antud tööülesande mitmekülgsus aga ei piirdunud. Kuna klient on suur kontsern, mis hõlmab endas kümneid tütarettevõtteid, oli maksuseaduse korrektseks rakendumiseks vaja kirjeldada maksimaalselt täpselt grupi struktuuri, mis aasta jooksul mitu kord muutus. Oli väga huvitav aru saada omandiõiguse võõrandamise tehingutest aasta jooksul ning kaardistada enda jaoks grupi struktuuri iga tehingu hetkel.

Kuna Venemaa seadused on mitmeti mõistetavad ja hõlmavad endast palju erandeid, siis nende mõistmiseks kontakteerusime kolleegidega PwC Sankt-Peterburi maksuosakonnast, kes tegid meile põhjaliku ülevaate, mis on nii seadusest kui ka kohtupraktikast tulenevad maksuriskid iga grupi struktuuri muutumise hetkel. Tahaks ka mainida, et eriliseks kogemuseks oli kuulda nii ilusat ja korrektset vene erialakeelt, sest meie erialane vene keel sisaldab endas laensõnu nii eesti kui ka inglise keelest J Vaatamata sellele, et maksuriski hindamine oli selle kliendi puhul keeruline ja väga vastutusrikas ülesanne, oli suureks toeks ja abiks PwC meeskond. Kõige rohkem meeldibki mulle minu töös, et saan arutleda erinevatel keerulistel teemadel oma kolleegidega, kes aitavad näha probleemi eri vaatenurkadest ning leida kõikvõimalikke potentsiaalseid riske. Probleemi üle kolleegidega arutledes tekib kindlustunne, et midagi ei jäänud kahe silma vahele. Öeldakse ju, et kaks pead on ikka kaks pead. Eriti selliste kogenud ja pädevate kolleegide puhul.

Kui rääkida sellest, mis tegi selle töö minu jaoks motiveerivaks, siis kindlasti tunne, et lood kliendile väärtust. Meie töö eesmärk ei ole ju ainult leida vigu kliendi aruandluses, vaid ka aidata tal neid vigu vältida, mis võivad olla tingitud väga spetsiifiliste teadmiste puudusest. Meie aitame kliendil tuvastada nende probleemid ja leiame lahenduse, kuidas saab tekkinud probleeme lahendada nii õiguslikult korrektselt kui ka maksimaalselt kliendi huve silmas pidades.

Võta meiega ühendust

Alice Ligi

Alice Ligi

Personalijuht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800