PwC töötab riigi tellimusel välja riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu metoodika

Konsultatsioonifirma PricewaterhouseCoopers Advisors töötab Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel välja Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise (RP/TR) riskihinnangu metoodika. Riikliku riskihinnangu metoodika väljatöötamise vajaduse ettepaneku tegija ja projekti koostööpartner on Rahandusministeerium.

Riskihinnangu metoodika peab võimaldama täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 11 "Riiklik riskihinnang" toodud eesmärke, et aidata muuta riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tervikuna efektiivsemaks. Eestit hiljuti raputanud rahapesu skandaalide valguses on efektiivse riskihindamise süsteemi loomine Eesti jaoks kriitilise tähtsusega.

Väljatöötatava riskihinnangu metoodika abil võimaldama järgnevat:

·        tervikliku ülevaate saamine Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskidest ning RP/TR kaasnevatest ohtudest, haavatustest ning potentsiaalsetest tagajärgedest erinevates sektorites;

·        asjakohase tegevusplaani loomine tuvastatud riskide efektiivseks juhtimiseks ning maandamiseks riiklikul tasandil;

·        planeerimise ning riigiasutuste ning  järelevalveasutuste tegevuse suunamise efektiivistamine rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlemisel (sh sisendi loomine asutuste siseste RP/TR riskihinnangute koostamiseks);

Projekti maksumuseks kujunes riigihanke tulemusel 98 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Projekt viiakse läbi rahvusvahelise meeskonna poolt – projekti on kaasatud RP/TR valdkonna eksperdid Rumeeniast, Tšehhist ning Sloveeniast, kes omavad laia kogemust sarnaste metoodikate koostamisel teistes riikides. Projekt finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud ühtekuuluvusfondide 2014-2020 rakenduskava prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetmest 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“.

Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu metoodika valmib 2019. aasta alguses.

 

Võta meiega ühendust

Kadri Lindpere

Turundus- ja kommunikatsioonijuht

Tel: +372 505 1239

Follow us