PwC on päriselt roheline: me pelgalt ei räägi sotsiaalsete ja keskkonnateemade olulisusest, vaid anname iga päev tegeliku panuse

Aprill, 2023

Kuidas aitab PricewaterhouseCoopers (PwC) keskkonda säästa, sealjuures luues usaldust ja lahendades ühiskonnas olulisi probleeme, nagu ettevõtte missioon kirjeldab? PwC Eesti ESG valdkonna juht Merili Vares tegi ülevaate PwC värskematest sammudest.

Meie aja üks suurimaid keskkonnaprobleeme on kliimamuutused. Maailma suurima ärikonsultatsiooniteenuseid pakkuva organisatsioonina on PwC tõstnud probleemi lahendamisse panustamise oma globaalseks prioriteediks ja andnud lubaduse jõuda 2030. aastaks kasvuhoonegaaside nullheitmeni (“Net Zero by 2030”). See strateegia hõlmab nii tööviiside muutmist, vabatahtlike süsinikukrediidi projektide edendamist kui ka paljut muud.

Kuid jätkusuutlikkus ettevõtte mõtteviisis on oluline mitte ainult ettevõttele endale vaid ka klientidele ja kogu kollektiivile ning potentsiaalsetele uutele töötajatele. 

PwC employees cleaning forest

A-energiaklassiga hoone

Juba PwC praegune kontor on oma olemuselt keskkonnasõbralik. 2022. aastal pidi PwC kontorihoone Tallinnas Pärnu maanteel renoveerimisele minema, mistõttu tuli hakata otsima uut asukohta. Kaaluti ligi kümmet erinevat hoonet kesklinnas, äärelinnas ja vahepeal ning lõpuks otsustati olemasoleva kontori kõrvale planeeritava hoone kasuks. Otsustavaks faktoriks sai juba tõestatult hästi teeninud liikluse ja ühistranspordi sõlmpunktis paiknemine, mis võimaldab töötajatel autokasutust vähendada ja ühistranspordiga hõlpsamalt tööle jõuda. Tähtis oli ka uue hoone planeeritav keskkonnasõbralikkus – A-energiaklassiga hoonel on olemas BREEAM sertifikaat.

BREEAM on maailma juhtivaid säästva ehituse teaduspõhiseid valideerimis- ja sertifitseerimissüsteeme. Alates 1990. aastast on BREEAMi standardid aidanud parandada hoonete jõudlust igas etapis, alates projekteerimisest kuni ehitamise, kasutamise ja renoveerimiseni. 

Targad kardinad

Suured aknad ja kõrged laed võimaldavad valgusel pääseda maksimaalselt kontoritesse, vähendades seeläbi energiakulusid valgustamisele ja kütmisele. Suvel kaitsevad liigse päikesekuumuse eest automaatselt akende ette laskuvad läbipaistvad välikardinad, mis hoiavad jahutuskulud madalad.

Temperatuuri osaline juhtimine toimub avatud betoonpindade vahendusel, mis vastavalt hooajale akumuleerivad tõhusalt nii sooja kui külma temperatuuri. Talvel lisab täiendavat soojust energiatõhus vesipõrandaküte.

Tatari 1 aadressil asuvasse Kawe City büroohoonesse sai PwC sisse kolida 2022. aasta sügisel. Uues kontoris on mõnigi asi uutmoodi: kõik valgustid on LED-põhised ja seega säästlikud. Hoone üldruumides on kasutusel liikumisanduriga valgustus, mis töötab vastavalt inimeste viibimisele ruumis. Maja üldelektrikulusid aitavad vähendada hoone katusel paiknevad päikesepaneelid. 

Sorteerimine on popp

Kontori kliimat reguleerib keskne kliimasüsteem. Igaühel ei ole oma laua juures prügikasti, vaid prügi sorteeritakse enne ära viskamist koridorides asuvatesse vanapaberi, metalli ja plasti, biojäätmete või üldjäätmete kastidesse. 

Ka töökohtadele hangitud uued LED-monitorid on energiasäästlikumad. Kuigi printerid on igal korrusel olemas, prindivad need haruharva - nii palju, kui võimalik, on kontor paberivaba. Lisaks ettevõttesisese töö võimalikult suurele digitaliseerimisele, toetatakse ka klientide töövoogude võimalikult suurt digitaliseerimist ning pakutakse seda eraldi teenusena. 

Toetatakse võimalust teha tööd kodukontorist, mis nende jaoks, kellele see sobib, hoiab kokku pendelrändele kuluvat aega ning ressurssi. Neile, kes eelistavad kontoris töötada, on nii tavamõistes kabinette kui ka avatud alasid, kuhu igaüks saab endale laua broneerida. Kuna Tallinnast reisimine on võrreldes enamike teiste Euroopa pealinnadega võrreldes aeganõudvam ja kulukam, siis valdavalt peetakse välismaiste kolleegide ja klientidega online-koosolekuid.   

Soositud on tööle tulemine jalutades, joostes või jalgrattaga sõites: kontoris on töötajatele kasutamiseks duširuumid, rataste hoiustamiseks aga turvaline koht keldrikorrusel asuvas garaažis. Maja maa-aluses parklas on laadimispunktide valmisolek elektriautodele. 

Jätkusuutlikud kingid

Ka muu pakutav toetab keskkonnahoidu ja jätkusuutlikkust. Näiteks on töötajatel võimalus loobuda sünnipäevakingist ja asendada see heategevusliku annetusega enda valitud organisatsioonile. Lisaks on igal PwC töötajal võimalus aasta jooksul kasutada 16 tasustatud heategevuslikku töötundi, millest kaheksat on palutud kasutada Ukrainat toetaval eesmärgil. Need tunnid on eeskätt mõeldud kolleegidega koos ühiste heategude tegemiseks, mis enamasti kannavad ikka keskkonnahoidlikku eesmärki. Kui valitud heateoga kaasnevad kulud, siis ettevõte kompenseerib need teatud ulatuses. Ühiselt tegutsedes saab panused liita ja nii saab heategu päris märkimisväärseks kasvada. 

Ka PwC firmameenete valmisel arvestatakse alati keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse faktoreid ning jälgitakse tootega kaasnevaid mõjuahelaid.

Keskkonnasäästliku ettevõtluse kompetentsikeskus

Lisaks kõigele eelnevale käivitas PwC äsja ülemaailmse keskkonnasäästliku ettevõtluse kompetentsikeskuse, et õppida veelgi paremini mõistma inimtegevuse mõju keskkonnale ja koos klientidega anda oma panus planeedi loodusliku mitmekesisuse säilimisele.

PwC värske analüüsi kohaselt peavad ettevõtted oma ärimudeleid koheselt muutma, kui soovivad leevendada oma mõju loodusele, juhtida riske ja saavutada püsivaid tulemusi, pidades silmas mitte ainult oma ettevõtte tulevikku, vaid kogu planeeti ja ühiskonda laiemalt. PwC nõustajad saavad oma kliente sel keskkonnasäästlikkuse suunalisel teekonnal abistada. 

Rohkem infot kompetentsikeskuse kohta: www.pwc.com/nature


Võta meiega ühendust

Kristin Pedak

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5561 6705

Follow us