Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Riskijuhtimine

Veel kümmekond aastat tagasi nägid paljud ettevõtted riskijuhtimist kui tülikat administratiivset kohustust, mis takistas äri arengut. Tänaseks on mõistetud, et riskijuhtimine aitab nii olemasolevat äri kaitsta, kui ka toetada äri laienemist ja arengut õigustatud riski ja tulususe tasemel. Muutustele altis, ebakindlas ja ühendatud maailmas on riski tähendus organisatsioonide jaoks muutumas. Riskide realiseerumisel levivate mõjude kiirus ning ulatus on drastiliselt tõusnud ning riskid, mis kunagi tundusid ebatõenäolised või isegi tähtsusetud, on muutunud tavapäraseks. Olukorras, kus väliskeskkond tingib ettevõtjate haavatavuse läbi ootamatute ja ettenägematute sündmuste, aitab tõhus riskijuhtimine paljusid ebameeldivaid probleeme vältida või nende realiseerumise tagajärgi oluliselt pehmendada.

Teie väljakutsed ja vajadused

Levinumad riskijuhtimise-teemalised küsimused organisatsioonides on:

 • Kas uued algatused on kooskõlas organisatsiooni riskitaluvusega (risk tolerance)?

 • Kuidas määrata, millal on riskide võtmine äriliselt põhjendatud?

 • Kas organisatsioonile on teada võimalikud riskiallikad – eriti kiirelt arenevates ja/või subjektiivsetes valdkondades nagu tehnoloogia või töötajate vajadused?

 • Kuidas muuta riskijuhtimise funktsioon äriotsuseid paremini toetavaks ning integreerida see igapäevastesse protsessidesse?

 • Kuidas motiveerida töötajaid jääma organisatsiooni strateegilise riskitaluvuse raamidesse?

Kuidas PwC saab aidata?
 • Kaardistame ning hindame ettevõtte riskiprofiili ja selle ühilduvust äriliste eesmärkidega;

 • Aitame maksimeerida olemasolevate riski- ja vastavuskontrollide protsesside ärilist väärtust – juba kogutud informatsiooni võimalikult suur ärakasutamine, dubleeriva analüüsi vältimine, äriliselt mõõdetavate riskiindikaatorite arendamine;

 • Hindame olemasolevate riskikontrollide tõhusust ja efektiivsust operatsiooniriski, strateegilise riski, finantsriski ning vastavusriski perspektiividest;

 • Nõustame riskikontrolli kulude vähendamisel ning GRC (Governance, Risk and Compliance) tegevuste efektiivsuse suurendamisel;

 • Aitame erinevate riskistrateegiate kujundamisel, riskikontrollide kohaldamisel ning ettevõttesisese riskikultuuri juurutamisel;

 • Korraldame ettevõttesiseseid riskijuhtimise töötubasid ning aitame arendada riskijuhtimise tööriistu ning juhendmaterjale edasiseks kasutamiseks.

Milles seisneb teie kasu?

PwC teenus annab Teile tervikliku ülevaate ettevõtte võtmeriskidest, tagab riskide ärilise mõõdetavuse, aitab vähendada kulusid ning suurendada efektiivsust, läheneda riskide juhtimisele süsteemselt ning tagada vastavus seadusandluse ja järelevalveorganite nõuetega.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Follow us