IT uuringud ja analüüsid

Vajadus IT-alaste uuringute järgi tekib enamasti siis, kui klient on leidnud uue tehnoloogia või kontseptsiooni ja soovib sellest rohkem teada, kaardistada sellega seonduvat olukorda Eestis või maailmas. Viime läbi laiapõhjalisi uuringuid ja analüüse, vajadusel komplektis mõne muu PwC teenusega, näiteks valdkonna hetkeseisu analüüs koos selle arendamiseks vajaliku strateegia loomise või teenuse disainiga.
Teie väljakutsed ja vajadused

Erasektori vajadused seostuvad uute tehnoloogiate või digitaalsete ärimudelite arenguga. Tekib vajadus neid võimalusi paremini mõista ja oma ettevõtte heaks tööle panna. Näiteks soovite teada, kuidas uut IT lahendust või tehnoloogiat oma organisatsiooni hüvanguks kasutada.

Avaliku sektori huvi seostub peamiselt infoühiskonna ja poliitikakujundusega – vajadus uurida mõne valdkonna hetkeseisu või problemaatikat, teha rahvusvaheline võrdlus ja leida parimad praktikad. Valdkondades, kus Eesti juba on tipus, viime analüüsi uuele tasandile ning töötame välja unikaalseid lahendusi, andes avalikule sektorile soovitusi uute poliitikate kujundamiseks.

Meie IT-valdkonna uuringute ja/või analüüsi kompetents võib olla Sinu organisatsioonile abiks juhul kui:

  • Organisatsioonil endal puuduvad teadmised ja pädevused vastava analüüsi teostamiseks;
  • Organisatsioonil pole piisavalt vaba (inim)ressurssi, keda sellise projekti juures rakendada;
  • Soovite, et analüüs viidaks läbi objektiivse kõrvalseisja vaatepunktist.
Kuidas PwC saab aidata?

PwC-l on pikaajaline kogemus IT valdkonna uuringute ja analüüside läbiviimisel nii avalikus kui ka erasektoris. Uuringute ja analüüside aluseks on meie akadeemilised teadmised, metoodika ja rahvusvahelise võrgustiku kogemused. Pakume abi uuringute ja analüüside kavandamisel ning läbiviimisel, kasutades nii kohalikke kui rahvusvahelisi eksperte. PwC rahvusvahelise võrgustiku tugi võimaldab kaasata valdkonna-spetsiifilisi ekspertteadmisi ning kasutada rahvusvahelisi parimaid praktikaid.

Valime rakendatava metoodika vastavalt uurimisülesandele, probleemipüstitusele ja sihtrühmale. Uuringute läbiviimisel kasutame muu hulgas järgnevaid meetodeid: võrdlusanalüüs, tasuvusanalüüs, kuluanalüüs, väärtusahela analüüs, protsessianalüüs, tööaja kaardistamine, küpsuse mõõtmine, küsitlused, ekspertintervjuud, töörühmad jne.

Milles seisneb Teie kasu?
  • Saate kõrge kvaliteediga analüüsi maailmatasemel ekspertidelt koos soovitustega tulemuste rakendamiseks;
  • Te ei pea uuringuks oma spetsialistide aega kulutama, vaid saate keskenduda oma põhitegevusele;
  • Uuringu ja/või analüüsi põhjal saate oma organisatsioonis langetada põhjendatud ja paremaid otsuseid;
  • Analüüsi tulemuste edukas rakendamine aitab suurendada ettevõtte kasumlikkust.

Võta meiega ühendust

Mihkel Lauk

Mihkel Lauk

PwC Advisors IT valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Märten Padu

PwC IT- ja äririskide valdkonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Janar Linros

Janar Linros

IT ja tehnoloogia valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 506 0390

Follow us