Äriandmete kaitse ja turvatestimine


Viimase paari aasta jooksul on hüppeliselt kasvanud IT turvaintsidentide hulk, näiteks andmelekked ja teenustõkestusründed. Ärikriitiliste andmete leke või teenuse katkestus võib tuua ettevõttele nii maine- kui ka  rahalist kahju. Efektiivse küberkaitse oluliseks osaks on koolitatud töötajad, kaasajastatud protsessid ja töövahendid, mis võimaldavad intsidente vältida, operatiivselt avastada ja analüüsida.

Teie väljakutsed ja vajadused
  • Vajate abi infoturbe riskide ja ärikriitiliste andmete määratlemisel ning andmete töötlemise ja hoiustamise protsesside kaardistamisel;
  • Te ei ole kindlad ettevõtte poolt kasutatavate infoturbe meetmete piisavuses ja ärikriitiliste andmete turvalisuses;
  • Olete tuvastanud ettevõtte ärikriitiliste andmete turvanõrkuse, kuid ei tea, kuidas sellest tulenevaid riske maandada;
  • Teie ettevõttel ei ole piisavalt oskusteavet ärikriitiliste andmete kaitse tagamiseks.
Kuidas PwC saab aidata?

PwC aitab Teid infoturbe probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Riskide tuvastamise ja maandamise osas saame pakkuda paindlikke lahendusi, näiteks:

  • Ärikriitiliste andmete määratlemine, hoiustamise ja töötlemise protsesside kaardistamine ning infoturbe riskide tuvastamine;
  • Ärikriitiliste andmete kaitse põhimõtete välja töötamine ja tehniliste lahenduste juurutusprotsessi konsulteerimine;
  • Ründetestide läbiviimine ettevõtte ärikriitiliste andmetega seotud turvaaukude tuvastamiseks ning ettevõtte äriloogikat arvestavate soovituste andmine;
  • Ebapiisavast kohustuste lahususest tulenevate infoturbe riskide tuvastamine ja lahenduste pakkumine;
  • Andmetele juurdepääsu halduse protsesside analüüs ja parendamine;
  • Infoturbe sise-eeskirjade koostamine ja olemasolevate eeskirjade ülevaatus infoturbe riskidest lähtuvalt.
Milles seisneb Teie kasu?

Ärikriitiliste andmete piisava turvalisuse ning teenuste talitluspidevuse tagamisega väldite potentsiaalset rahalist ja mainekahju ning säilitate ettevõtte usaldusväärsuse klientide silmis.

Võta meiega ühendust

Mihkel Lauk

Mihkel Lauk

PwC Advisors IT valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Märten Padu

PwC IT- ja äririskide valdkonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Janar Linros

Janar Linros

IT ja tehnoloogia valdkonna juhtivkonsultant, PwC Estonia

Tel: +372 506 0390

Follow us