Andmeanalüüs

Meie andmeanalüüsi metoodika võimaldab pealtnäha märkamatuid protsesse analüüsida ja oluliselt suurendada müügitulu läbi efektiivsuse kasvu. Meie andmeanalüüsimeeskond leiab äriliselt kasulikke seaduspärasid kuitahes keerulistest andmekogumitest. 
Teie väljakutsed ja vajadused
  • Teie äritegevuse käigus tekib palju andmeid, millele sooviksite otsuste tegemisel tugineda, kuid Te ei tea kuidas andmetest vajalikku infot välja lugeda;
  • Soovite paremini mõista, mis paneb Teie kliente üht või teist pidi otsustama;
  • Ettevõtte tarkvaralahendused ei toeta piisaval määral põhiprotsesse, mistõttu on juhtkond sunnitud otsuste tegemisel tuginema ebakvaliteetsele või ebausaldusväärsele infole.
Kuidas PwC saab aidata?
  • Viime Teie andmekogu põhjal läbi analüüsi vastavalt Teie poolt püstitatud lähteülesandele, leidmaks seoseid ja seaduspärasid, mis aitaksid ettevõtte põhitegevust edasi arendada;
  • Tuginedes Teie äriprotsesside käigus tekkivatele andmetele, aitame välja töötada sobivaid mõõdikuid, mille abil ettevõtte tulemuslikkust hinnata;
  • Tuvastame Teie ettevõtte infovajadused, mille alusel töötame välja sobivad raportite vormid ja  raporteerimise protsessi õigete ja õigeaegsete otsuste tegemiseks.
Milles seisneb Teie kasu?

PwC poolt teostatud analüüs annab Teile hea lähtepunkti põhjendatud ja õigete otsuste tegemiseks. Teadmuspõhine lähenemine juhtimisele aitab kaasa ettevõtte kasumlikkuse tõusule.

Oleme aidanud oma kliente näiteks järgmisel moel:

  • Aitasime kliendil juurutada varude jälgimissüsteemi, mis võimaldab määrata ja graafiliselt kuvada andmete vahelisi seoseid. Tõhusam ostu ja müügi planeerimine suurendas märkimisväärselt ettevõtte käivet ja kasumlikkust.
  • Taastasime kliendi jaoks varude seisu analüüsi usaldusväärsuse, tehes kindlaks, kuidas ostu-müügi andmed süsteemis liiguvad ja mida koostatud aruandes täpselt kuvatakse.
  • Analüüsisime kliendi perioodi ostuarvete ja lepinguliste hindade korrelatsiooni ning tuvastasime kuni 6% erinevusi kliendi kahjuks. „Lekete“ edasiseks vältimiseks viidi ellu ümberkorraldused ostuosakonna ja andmesisestajate tööprotsessis.
  • Teostasime juhtimisinfo süsteemi analüüsi, mille tulemusena tuvastasime suure koguse seni kasutamata olulisi andmeid ning lõime vajalikke andmeid koondavad aruandevormid. Ettevõtte juhtkond saavutas otsustamiseks vajaliku kiiruse ja paindlikkuse.

Võta meiega ühendust

Märten Padu

PwC IT- ja äririskide valdkonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us