IFRS aruanne II "IFRS aruande koostamine praktikas"

Koolituse järgselt oskad hinnata IFRS aruannete kvaliteeti, saad teadmised, mida peab nõuetekohane IFRS aruanne sisaldama ning tead, kuidas koostada lisasid, mida IFRS nõuab täiendavalt võrrelduna Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eestis saavad ettevõtted valida, kas koostada raamatupidamise aastaaruandeid vastavalt Eesti finantsaruandluse (EFS) või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (va teatud piirangud finantssektori ja börsiettevõtetele). Väga suur osa Eesti ettevõtetest koostab raamatupidamise aruande lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, ent iga aastaga lisandub neid ettevõtteid, kes lähevad üle rahvusvahelistele standarditele.

Kuigi teame, et rahvusvaheliste finanstaruandluse standardite ehk IFRSi esmane rakendamine võib olla keerukas ja vaevanõudev protsess (näiteks koosneb IFRS enam kui 40st standardist, EFS aga 2,5 korda väiksemast hulgast), siis ometi leiab üha enam suuri ja keskmise suurusega ning rahvusvahelise vaatega ettevõtteid, et IFRSist pole pääsu.

Koolitus koosneb kahest moodulist, mille teine osa keskendub praktilistele harjutustele, kuidas koostada hea IFRS aruanne.

Täpsemalt on koolitusel käsitletavateks teeemadeks/tegevusteks:

  • millistele nõuetele peab IFRS aruanne vastama ehk millest aruande koostamisel juhinduda
  • vaatame, millised on head IFRS aruanded
  • käime läbi peamised komistuskivid, mille vastu meie praktikas IFRS aruannete koostamisel kõige enam eksitakse
  • peatume IFRSi nõuetel, mis kõige rohkem erinevad EFS aruannetest (finantriskide juhtimine, juhtkonnapoolsed hinnangud, sensitiivsusanalüüsid, muud avalikustamise nõuded) ning vaatame, kuidas infot nõuetekohaselt avalikustada
Koolitaja Toomas Parts ja Kristi Ziugov
Hind järelvaatamisele

109 eur*

Kontakt

ee_pwckoolitused@pwc.com

*Hindadele lisandub käibemaks.

Võimalik valida 8 koolituse hulgast ning registreeruda paketihinnaga. Lisaks koolitusel osalemisele saad järelvaatamise õiguse.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us