IFRS 16 praktika ja ülevaade II osa

Rendilepingute standard IFRS 16 jõustus küll juba 2019. aasta algusest, ent praktilisi küsimusi selle rakendamise osas tekib jätkuvalt ning seda mitte ainult IFRS arvestusraamistiku valinutele, vaid ka neile, kes on otsustanud rakendada RTJ 9-s lubatud IFRS 16 erisust.

Standardis on mitmeid valdkondi, mis nõuavad juhtkonnalt keeruliste hinnangute tegemist. Koolitusel keskendume varasemast rohkem praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamisele, mis põhinevad meie enda igapäevatöös standardi rakendamisega seotud probleemidel.

Leiame üheskoos vastused järgmistele küsimustele:

  • Mida teha, kui rendilepingut muudetakse?
  • Kas Euriborist sõltuvate rendilepingute puhul on vajalik rendilepingutega seonduvad kohustused ümber arvutada?
  • Kuidas mõjutab IFRS 16 rendileandja aruannet?
  • Kuidas pidada arvestust allrentide üle?
  • Millist informatsiooni tuleb rentide kohta avalikustada raamatupidamise aastaaruandes?

 

Koolitaja Jaanika Käär ja Oksana Popova
Hind järelvaatamisele

 109 eur*

Toimumise koht Veebis

Kontakt

ee_pwckoolitused@pwc.com

* Hinnale lisandub käibemaks.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us