Publikatsioonid

View this page in English

PwC Golden Age Index. The potential $2 trillion prize from longer working lives

PwC uuring näitab, et Eesti on eakate tööellu kaasamise edukuses OECD riikide hulgas kõrgel 5.-ndal kohal Islandi, Uus-Meremaa, Iisraeli ja Rootsi järel.

Global Economy Watch: June 2017

PwC maailmamajanduse ekspressanalüüs keskendub kasvava ebakindluse mõjule maailmamajandusele.

Mine 2017. An annual review of global mining trends

PwC arvult 14.-s globaalne kaevandus- ja maavarade tootmise sektori ülevaade näitab, et juhtivad ettevõtted on valmis uueks kasvufaasiks.

Repaving the ancient Silk Routes

PwC mahukas analüüs Hiina Uue Siiditee algatusest ning selle ärilistest võimalustest.

Realigning Business, Economies and Society

Mõtlemapanev analüüs teemal, mis on põhjustanud tänase Lääne ühiskonna ebakindluse ning kuidas tehtud vigu parandada.

Insurance Banana Skins 2017

Maailma kindlustusfirmad peavad muutuva väliskeskkonnaga kohanemist enda jaoks lähiaastate olulisimaks väljakutseks. Küberriskid on olulisuselt teisel ning tehnoloogia areng kolmandal kohal.

Five forces that will reshape the global landscape of anti-bribery and anti-corruption

Korruptsioon ja ametivõimu kuritarvitamine lämmatab vaba ettevõtlust ja ühikonna arengut. PwC analüüs näitab, et mitmest aspektist tulenevalt on maailmal siiski lootust!

Are CEOs less ethical than before?

Viimastel aastatel on kasvanud ametieetika rikkumise tõttu ametist lahkuma sunnitud suurfirmade tippjuhtide arv – PwC uuring näitab selle trendi tagamaid.

Global Economy Watch: April 2017

PwC värske maailmamajanduse ekspressülevaade avaldab optimismi G7 riikide majanduskasvu taastumise osas.

Risk in review: Managing risk from the front line

PwC globaalne riskijuhtimisvaldkonna uuring näitab selget korrelatsiooni ettevõtte kasumlikkuse ja tippjuhtkonna riskijuhtimisse kaasatuse määra vahel.

IPO Watch Europe Q1 2017

Ettevõtete esmaste aktsiaemissioonide osas oli aasta esimene kvartal Euroopa börsidel aktiivne. Tehingumahud kasvasid aasta varasemaga võrreldes 28%.

Redrawing the lines: FinTechs growing influence on Financial Services

Uutel tehnoloogiatel põhinevate teenuste ja ärimudelite pealetung finantssektoris on olnud tormiline, ent see kõik on alles algus, näitab PwC globaalne uuring.

What doctor? Why AI and robotics will define New Health

Rääkides robotitest ja tehisintellektist tervishoius, ei ole PwC uuringu kohaselt küsimus mitte "kas?" vaid "millal?"

We need to talk about the future of mining

PwC avab oma analüüsidokumendis neli võimalikku tulevikustsenaariumi maavarade kaevandamise ja töötlemise sektori arengusuundadest.

2017 Global Digital IQ Survey

PwC uuring näitab, et vaid napilt üle poolte maailma suurettevõtete peab end digitaalselt võimekaks. Millised on võimalused uuele tasandile jõudmiseks?

The signal from the noise. Brexit: What do I do now?

Kuidas eristada Brexiti infomüra ja väärtuslikku teavet? PwC ülevaade keskendub valdkonna olulisematele sõlmpunktidele.

2017 State of the Internal Audit Profession Study

Vaid 44% PwC globaalses uuringus osalenud tippjuhtidest ja auditi komitee liikmetest usub, et nende ettevõtte siseauditi osakond loob olulist väärtust.

Total Retail Survey 2017

PwC arvult kümnes globaalne tarbijauuring toob esile jaekaubanduse olulisemad väljakutsed ning tutvustab võimalusi neile vastamiseks. Loe lähemalt siit: http://www.pwc.com/gx/en/industries/retail-consumer/total-retail.html

Ober-Haus Real Estate Market Report 2017

Ober-Haus Kinnisvara koostöös PwCga: Baltimaade pealinnade, Tallinna, Riia ja Vilniuse 2017. a kinnisvaraturu raport

Winning the fight for female talent

PwC uurimus, milliste vahenditega on tööandjal võimalik saavutada naissoost spetsialistide värbamisel konkurentsieelist. Vaata ka uurimuse veebilehte: http://www.pwc.com/gx/en/about/diversity/women-at-pwc/internationalwomensday/female-talent.html

PwC HELM Circumnavigation: An integrated approach to the economy of the sea

PwC tuleviku-uuring maailmamere majanduslike võimaluste kasutamisest rahvusvahelistes huvides.

The talent challenge: Harnessing the power of human skills in the machine age

Paradoksaalsel moel kasvab äri- ja ettevõtlussektoris läheneval masinate ajastul ka inimeste roll.

Software greases the wheels: A survival guide for technology, media and telecommunications companies

Uued tehnoloogilised võimalused on viimase kahe aastakümne jooksul täielikult ümber kujundanud tehnoloogia-, meedia- ja telekommunikatsioonivaldkonna ning see on alles algus...

Global Economy Watch: February 2017

PwC värske maailmamajanduse ekspressülevaade esitleb riike, kellele prognoositakse keskpikas perspektiivis oma regiooni naaberriikidest märgatavalt kiiremat majanduskasvu: Poola, Vietnam ja Kolumbia.

Global Investor Survey 2017: Inside the mind of the investor… What’s next?

PwC uuring globaalsete investorite kasvuootustest ja -strateegiatest tänases ebakindlas majanduskeskkonnas.

Global State of Information Security® Survey 2017: Toward new possibilities in threat management

PwC globaalse küberturvalisuse-uuringu kokkuvõte annab ülevaate tänastest ja homsetest olulisematest IT-riskidest ja nende maandamise võimalustest.

PwC Women in Work Index 2017

Naiste positsioonilt tööturul on Eesti maailma eesrindlikeima 33 riigi seas üldsegi mitte halval 21. kohal, näitab PwC analüüs.

The Long View: How will the global economic order change by 2050?

Maailmamajanduse raskuspunkt näib kalduvat üha enam arengumaade suunas - PwC hinnangul on 30 aasta perspektiivis võimsaima kasvutempoga riikideks India, Indoneesia ja Vietnam.

The future of industries: Bringing down the walls

Uute tehnoloogiate pealetulek avaldab tööstustootmise sektorile sedavõrd intensiivset mõju, et on muutmas kogu tööstusharu ärimudelit ja väärtusahelat, leiab PwC analüüs.

Global Automotive M&A Deals 2016

Globaalse autotööstuse omandamis- ja ühinemistehingute (M&A) rahaline väärtus langes mullu 2015. aastaga võrreldes 34%, ulatudes 41 miljardi dollarini.

Global Technology IPO Review 2016

Tehnoloogiafirmade aktsiate esmaste avalike pakkumiste osas oli möödunud aasta kümnendi tagasihoidlikeim. PwC trükis analüüsib põhjusi.

Winning in maturing markets

PwC mahukas publikatsioon analüüsib detailselt erinevate kasvuturgude potentsiaali investorite jaoks.

Global Economy Watch: January 2017

PwC ennustused maailmamajanduse käekäigust 2017. aastal: üleilmastumine pidurdub ning USA majanduskasv teistest G7 riikidest oluliselt hoogsam.

The ‘virtual reality’ of treasury. Global Treasury Benchmark Survey 2017

Rahavoogude planeerimine ja rahajuhtimise optimeerimine on suurettevõtete treasury -osakondade peamisteks prioriteetideks täna.

Innovation for the Earth

PwC uuring n.n "neljanda tööstusrevolutsiooni" tehnoloogilistest võimalustest globaalse soojenemise ja keskkonnariskide maandamisel.

Global Economy Watch: December 2016

PwC ennustab Eurotsoonile järgmiseks aastaks 1,5%-list majanduskasvu.

Five Megatrends And Their Implications for Global Defense & Security

Tänast maailma mõjutavad suured makromajanduslikud ja geostrateegilised megatrendid millega kaasnevad tohutud riskid arenenud riikide turvalisusele, ent neid riske ei tohi karta, vaid neid peab teadvustama ja pöörama enda kasuks.

Paying Taxes 2017

Eesti maksusüsteem on ettevõtjasõbralikkuselt maailma 190 riigi hulgas 21. ning Euroopa Liidus 8. kohal.

Emerging Markets Top 30 Software Companies

Arenguriikide 30 suurima tarkvarafirma kogukäive on 5,3 miljardit dollarit, moodustades 1,4% globaalsest tarkvaraturust.

The Paris Agreement: A turning point? The Low Carbon Economy Index 2016

2015. aasta sisendas Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmise osas ettevaatlikku optimismi, sest kasvuhoonegaaside emissiooni intensiivsus kahanes 2,8%, seda nii arenenud kui vaesemates riikides

Family Business Survey 2016. The ‘missing middle’: Bridging the strategy gap in family firms

PwC rahvusvaheline uuring analüüsib põhjusi, miks perefirmade üleminek järgmistele põlvkondadele nii sageli ebaõnnestub.

Empowering a new generation: PwC Young Workers Index 2016

16-24-aastaste noorte potentsiaali kasutamisel majanduses ja tööturul on Eesti 35 OECD riigi võrdluses tublil 13. kohal, Jaapani järel ja Läti ees. Edetabelit juhivad Šveits, Saksamaa ja Austria.

2016 Global Innovation 1000 Study

PwC analüüs näitab, et ettevõtte kasumlikkuse tagab suurema tõenäosusega innovaatilisus, kui teadus- ja arendustöösse suunatud rahalised investeeringud. Maailma innovaatilisemad ettevõtted on jätkuvalt (seitsmendat aastat järjest) Apple ja Google! Tutvu analüüsiga: http://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#/tab-2010

Global Economy Watch: October 2016

PwC maailmamajanduse ekspressülevaate peateemaks on kasvava automatiseerumise ning robotite lisandumise mõju majandusele ja ühiskondlikele protsessidele.

Billionaires insights: Are billionaires feeling the pressure?

Maailma miljardäride koguhulk jätkas kasvu ka möödunud aastal, ent neile kuuluvate varade koguväärtus kahanes esmakordselt mitmekümne aasta jooksul - seda tervelt 5% ehk 300 miljardi dollari võrra.

Central and Eastern Europe Power & Utilities Survey -A distrinctive road to energy transformation

Kaks kolmandikku "uue Euroopa" energiaettevõtete tippjuhtidest usub, et siiani toiminud valdkonna ärimudelid ei ole jätkusuutlikud ning muutused on möödapääsmatud.

The power to perform: Human capital 2020 and beyond

PwC esitab seitse teesi, millest finantssektori ettevõtted peaksid lähtuma, tagamaks et nende tööjõustrateegiad on kooskõlas tänapäeva ja tuleviku nõuetega.

Shifting patterns: The future of the logistics industry

Üleüldine digitaliseerumine ning tarbijate pidevalt kasvavad ootused on lähiaastate peamised väljakutsed transpordi- ja logistikafirmade jaoks. PwC analüüsib majandussektori arengutrende ning tõenäolisemaid tulevikustsenaariume.

The Wearable Life 2.0: Connected living in a wearable world

PwC uuring kantavate nutiseadmetega (nutikell, aktiivsusmonitor, nutiprillid, seikluskaamera, rõivastega seotud nutiseadmed jms) seotud tarbijate hoiakutest ja ootustest ning seonduvatest ärivõimalustest.

Work-life 3.0: Understanding how we’ll work next

PwC poolt USAs ulatuslike fookusgruppide uuringutele tuginev analüüs näitab töötajate muutuvaid ootusi tööandjatele ning töökeskkonnale ja töösuhete lähituleviku arengusuundi.

Sovereign Investors 2020: A growing force

PwC põhjalik ülevaade maailma riiklikest investeerimisfondidest. Rahapaigutused neisse on viimase kaheksa aastaga kahekordistunud ning aastaks 2020 usutakse nende maht ulatuvat juba 15,3 triljoni dollarini (keskmine aastakasv 6,2%).

r&c worlds Express: September 2016

PwC jaekaubandussektori konsultatsioonigrupi analüüs näitab, et ehkki e-kaubanduse võidukäik vähendab mõnevõrra kaubanduspindade nõudlust, kasvab võidujooksus tarbijate huvidele parimaks vastamiseks samal ajal vajadus sobiva asukohaga logistika- ning jaotuskeskuste järgi.

The burgeoning evolution of eSports: From the fringes to front and center

PwC uuring võistlusspordina harrastatavate online-arvutimängude hoogsalt arenevast turust, kus kiiresti kasvavad nii vaatajaskond, reklaamiandjate huvi ning ka auhinnarahad.

Delphi Energy Future 2040

PwC osalusel n.n Delphi metoodikal läbi viidud energiatarbimise ja tootmise tuleviku-uuring analüüsib energiasektori erinevate arengute tõenäosust, kaasmõjusid ja riske ning püüab hinnata, milline on maailma energeetika 25 aasta pärast.

The digitization of utilities: There is a will, but is there a way?

Millised on energia- ja kommunaalteenuste pakkujate valmiskolek ja eesmärgid oma teenuste ja protsesside digitaliseerimise osas?

The marketer’s dilemma: The new capability agenda for marketers and their partners

PwC uuring vaatleb meedia- ja reklaamisektori muutunud väärtusahelat ja uut turusituatsiooni ning arutleb, millised muutuseid ja uusi oskusi vajavad erinevates turusegmentides tegutsevad ettevõtted

Is Europe ready for Integrated Resort Casinos?

Tänasel päeval ei ole Euroopas mitte ühtegi USA, Kagu-Aasia ega isegi Austraalia suurimatega võrreldavat integreeritud kasiinokeskust. PwC uuring vaatleb, miks see nii on?

Blockchain: The $5 billion opportunity for reinsurers

Edasikindlustusfirmad võivad makserakendustest tuntud blockchain- tehnoloogia abil saavutada tohutu kulusäästu, rääkimata kiirematest ja täpsematest tehingutest ja kontrollidest.

The Digital Healthcare Leap

PwC uuring digitervishoiu potentsiaalist Aasia kasvuturgudel.

Global Economy Watch: September 2016

PwC värske maailmamajanduse ekspressülevaade analüüsib teenuste sektori globaalset tõusutrendi, USA tööjõuturu hoogsat kasvu ning n.n uue Euroopa (CEE) riikide majanduste edulugu.

Cities of Opportunity 7

London on jätkuvalt maailma konkurentsivõimelisim suurlinn, järgnevad Singapur, Toronto ja Pariis. PwC vaatleb, millised aspektid teevad ühest globaalsest metropolist teistega võrreldes ihaldusväärsema tõmbekeskuse.

Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact

Kuidas eristada kümnete uute areneva tehnoloogiate hulgast äritegevuse seisukohalt kõige olulisemaid? PwC analüüs annab vastused.

Global Economy Watch: July/August 2016

PwC värske maailmamajanduse ekspressülevaade keskendub Brexiti mõjule Suurbritannia ja Euroopa Liidu jaoks.

ETFs: A roadmap to growth

Investorite jaoks on börsil kaubeldavad fondid (Exchange-Traded Fund, ETF) üha atraktiivsemad ning näiteks Euroopas arvatakse investeeringud ETF-desse eeloleval viiel aastal kasvavat keskmiselt 27% aastas.

Capital project and infrastructure spending outlook: Agile strategies for changing markets 2016 edition

Hoolimata majanduslikust ebakindlusest kasvavad eeloleval viiel aastal investeeringud uutesse suurtesse taristuprojektidesse üleilmselt keskmiselt 5% aastas.

Customers in the spotlight -- How FinTech is reshaping banking

Pangandussektor näeb finantsteenuste start-up'ides suurt ohtu oma väljakujunenud jaepanganduse ärimudelile.

Navigating the transformation of the gas market: Adapting to survive in a period of change

Sarnaselt naftatootjatele peavad ka gaasitööstuse ettevõtted leidma "uues normaalsuses" enda jaoks sobiva äristrateegia.

IPO Watch Europe Q2 2016

IPO-de arv Euroopa börsidel on 2016. aasta esimesel poolel mullusega võrreldes märkimisväärselt kahanenud.

Time to change tack -- A need for new thinking by the Financial Services industry

Majanduskuritegevus kujutab suurimat ohtu finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele.

PwC Global 100 Software Leaders

Maailma 10 suurima tarkvarafirma käibe kasv aastatel 2012-2014 (6,3%) jäi enam kui kahekordselt alla ärivaldkonna keskmisele (13%).

Global Economy Watch: June 2016

PwC maailmamajanduse ekspressülevaate läbivaks teemaks on tööjõu tootlikkuse ebaühtlane kasv Eurotsooni riikides ja selle mõju üldisele majanduskliimale.

Driving value through tax reporting

PwC analüüsib globaalsete suurettevõtete maksuarvestuse funktsioonide ees seisvaid võimalusi ning väljakutseid.

PwC Golden Age Index

Eesti on OECD riikide hulgas paremuselt neljandal kohal vanemaealise elanikkonna potentsiaali kasutamisel tööelus.

Enabling sustainable city competitiveness through distributed urban leadership

PwC uurimus suurlinnade konkurentsivõimet mõjutavatest teguritest tõstab esile kriitilise edutegurina linnavalitsuse võimekuse olla arengu eestvedajaks ja võimaldajaks.

Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption

PwC analüüsib, millised tehnoloogilised muutused avaldavad finantssektorile eeloleval viiel aastal suurimat mõju.

Sink or swim: why wealth management can’t afford to miss the digital wave

Märkimisväärne osa rikastele eraisikutele varahalduse teenust pakkuvatest ettevõtetest ei kasuta digitaalse tehnoloogia võimalusi, riskides seega oma konkurentsivõime olulise kahanemisega.

Connecting the world. Ten mechanisms for global inclusion

56% maailma rahvastikust ei oma juurdepääsu internetile. PwC/Strategy& uuring analüüsib, kuidas seda probleemi lahendada.

Global Economy Watch: May 2016

PwC maailmamajanduse ekspressülevaate värske number vaagib suurte riiklike infrastruktuuri-investeeringute potentsiaali majanduskasvu hoogustajana.

Clarity from above: PwC global report on the commercial applications of drone technology

Mehitamata lennumasinate äriliste rakenduste väärtus ulatub PwC hinnangul üleilmselt täna 127 miljardi dollarini. Suurim potentsiaal on droonide kasutusel infratruktuurisektoris ja põllumajanduses.

Industry 4.0: Building the digital enterprise

"Neljas tööstusrevolutsioon" on ukse ees! Tootmisprotsesside digitaliseerimine nõuab tohutuid investeeringuid, ent toob kiiret kasu.

People and purpose: Talent strategy in an unpredictable world

Majanduse ja ärikeskkonna "uues normaalsuses" hakkamasaamiseks vajavad ettevõtted väärtustel põhinevaid strateegiaid.

Redefining business success in a changing world: Global survey of investor and CEO views

PwC uuring analüüsib tippjuhide ja investorite erimeelsusi ettevõtete juhtimise strateegiliste eesmärkide ja väärtuste osas.

Business through a new lens

Valdav osa globaalsetest tippjuhtidest usub, et ärimaailmas väheneb orienteeritus lühikese perspektiivi kiirele kasumlikkusele ning üha enam eelistatakse jätkusuutlikke strateegiaid.

The rise of cross-border news

Uudiste tarbimine on viimase 10 aasta jooksul kogu maailmas kasvanud, eriti järsult on pea kõikides riikides suurenenud välismaise meedia tarbimine.

Global Economy Watch: April 2016

PwC värske maailmamajanduse ekspressanalüüs näitab, et G7 riigid on teinud pärast viimast finantskriisi head tööd oma finantssektorite tugevdamisel.

The Industrial Internet of Things

Asjade Internet nõuab seadmete ja rakenduste tootjatelt otseühenduse võimekust toodete kasutajatega.

Annual Forest, Paper & Packaging Industry Survey - 2015 edition

PwC globaalne metsa- ja paberitööstuse sektori 2014. a analüüs näitab, et 100 suurima firma käive kahanes, ent kasum kasvas.

Emerging Trends in Real Estate®: The global outlook for 2016

Globaalne kinnisvarasektori võrdlusuuring kõrvutab arenguid Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias ning heidab pilgu ka valdkonna üleilmsetele trendidele.

Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

Uute digitaalsed lahendused kujutavad endast traditsioonilisele finantsteenuste sektorile tõsist ohtu.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2016

Euroopa kinnisvarasektor on tuleviku suhtes väga optimistlik. parima tootlusega suurlinn on teist aastat järjest Berliin.

Modern mobility: Moving women with purpose

PwC talendijuhtimise uuring keskendub naiste töölähetuste ja kaugtöö alastele väljakutsetele.

Global Economy Watch: March 2016

PwC värske maailmamajanduse ekspressanalüüs keskendub üha aeglustuva majanduskasvuga E7 riikide probleemidele.

Global Economic Crime Survey 2016

PwC uuringu andmetel on majanduskuritegevuse ulatus kahe aasta taguse ajaga võrreldes pisut langenud, ent kiires tõusus on küberkuritegevus.

New Energy Futures: Perspectives on the transformation of the oil and gas sector

PwC kirjedab nelja võimalikku tulevikustsenaariumi maailma nafta- ja gaasitootjate jaoks.

Metals Deals. Forging Ahead: 2016 outlook and 2015 review

Maailma metallitööstuses leidis mullu aset 321 ettevõtete omandamis- ja liitumistehingut, koguväärtusega 11 miljardit dollarit, mis on aastakümne madalaim tulemus.

Global Technology IPO Review: Full-year and Q4 2015

Möödunud aastal läks börsile vähem tehnoloogiafirmasid, kui 2014. aastal, ent rohkem kui aastatel 2011-2013.

PwC Market Abuse Surveillance Survey 2016

Globaalsed suurpangad investeerivad märkimisväärseid summasid võitlemaks turumanipulatsioonide ja küberkuritegevusega.

They say they want a revolution: Total Retail 2016

Enam kui 23 000 digitaalse poodleja küsitlusel põhinev uuring heidab valgust online-kaubanduse arengusuundadele ja selle mõjudele jaekaubandusele.