Reagavimas į galimą COVID-19 poveikį verslui

COVID-19 gali sukelti žymius socialinius, ekonominius ir su žmogiškaisiais ištekliais susijusius padarinius organizacijoms. Šiame puslapyje pateikiama informacija apie tai, kaip galite tam pasiruošti, ir imtis veiksmų jau dabar.

„PwC“ apklausa: finansų vadovai tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje baiminasi ekonomikos nuosmukio ir antrosios COVID-19 bangos

Įmonės užbaigė pirminį COVID-19 sukeltos krizės suvaldymo ir išlaidų mažinimo etapą. Dabar finansų vadovai imasi priemonių, kaip grįžti į pradinę padėtį, atkurti pajamas ir pertvarkyti verslą. Lietuvoje finansų vadovai tikisi greičiau grįžti į įprastą veiklą ir mažiau linkę karpyti išlaidas nei jų kolegos užsienio šalyse, tikisi iki 25% pajamų kritimo šiais metais.

Plačiau skaitykite >>>
 

Dėl COVID-19 paskelbus ekstremaliąją situaciją Lietuvoje, didelė dalis įmonių ieško būdų išgyventi. Dabar pats laikas pergalvoti mokesčių planavimo strategiją ir įvertinti, ar panaudoti visi pinigų srautų optimizavimo būdai.

Kviečiame registruotis į webinar'us – mūsų patirties ir įžvalgų dalinimosi sesijas. Plačiau >>

 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) COVID-19 protrūkį paskelbė pandemija ir tai jau daro didžiulę įtaką įprastam žmonių gyvenimui, šeimoms ir bendruomenėms.

Situacijai sudėtingėjant tarptautiniu mastu, mes matome, kad organizacijos ir verslai pradeda susidurti su reikšmingais iššūkiais, į kuriuos joms reikia greitai reaguoti. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su organizacijomis ir verslais visame pasaulyje ir padedame joms pasiruošti bei reaguoti. Dalinamės savo darbo su tarptautinėmis kompanijomis, vyriausybėmis, reguliavimo institucijomis, NVO ir kt. patirtimi kitų krizių ir labiausiai žinomų protrūkiu metu (įskaitant Ebolą, MERS, SARS ir paukščių gripą).

Mūsų globalus krizių centras šiuo metu dirba su įvairiomis organizacijomis ir verslais iš skirtingų industrijų. Pagrindinės kylančios problemos yra šios:

„PwC“ Covid-19 GIDAS

Atlikite testą* ir įsivertinkite, kokį poveikį jūsų verslui gali turėti COVID-19 ir kaip esate pasirengę reaguoti į galimus iššūkius.

Atlikti testą 

* testas anglų kalba

Krizių planavimas

Remiantis mūsų patirtimi, norint užtikrinti veiksmingą incidentų valdymą, reikia kuo labiau padidinti reagavimo į krizes pajėgumus, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis, būtų laikomasi Vyriausybės rekomendacijų ir nurodymų bei užtikrintas nuolatinis svarbių prekių ir paslaugų tiekimas ir kritinės infrastruktūros palaikymas. Daugelis organizacijų turi veiklos tęstinumo planus, tačiau COVID-19 situacija atskleidė šių planų problemines vietas. Atsižvelgiant į nežinomus su protrūkiu susijusius kintamuosius, svarbu nuolat peržiūrėti krizių valdymo ir verslo tęstinumo planus, pasirengti įvairiems scenarijams ir, esant galimybei, juos išbandyti.

Efektyvi komunikacija

Jau pastebime viena kitam prieštaraujančius žiniasklaidos pranešimus apie viruso plitimą ir atskirus atvejus, kai yra formuojamas neigiamas požiūris į asmenis, kurie yra užsikrėtę, arba apie kuriuos buvo klaidingai pranešta, kad jie užsikrėtę.   

Proaktyvus visų suinteresuotųjų šalių bendravimas, pagrįstas faktine informacija, yra būtinas norint suvaldyti visuomenės suvokimą apie viruso protrūkį, sumažinti dezinformaciją ir su ja susijusią paniką bei žalingą poveikį ekonomikai ir visuomenei.

Darbo jėga

Nors prioritetas išlieka žmonių gerovė, girdime apie kitus iššūkius. Pavyzdžiui, darbuotojų, kurie keliauja iš vienos šalies į kitą dėl ekstremalios situacijos, pajamų apmokestinimo iki dėl viruso protrūkio sukeltų prastovų ir su jomis susijusių darbo jėgos problemų.

Tiekimo grandinė

Kai klientai yra priklausomi nuo prekių tiekimo iš paveiktų teritorijų, greitai besibaigiančios atsargos tampa didele rizika klientų verslo tęstinumui. Klientai turi rasti alternatyvaus tiekimo šaltinius. Tam tikrais atvejais klientai rodo nerimą, o suinteresuotosioms šalims (pvz., kreditoriams) rūpi būsimas verslo mokumas. Mes aptariame skirtingus galimus scenarijus ir ką jie reiškia jų veiklai, pavyzdžiui, kai virusas plinta vis didesnėje teritorijoje.

Dėmesys informacijai

Remiantis mūsų patirtimi dirbant su įvairiomis organizacijomis Ebolos ir Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronavirusinės infekcijos (ARRS, angl. MERS) protrūkių metu, trūko išsamios ir tikslios informacijos, todėl nebuvo galima priimti gerai apgalvotų sprendimų dėl išteklių, reikalingų protrūkiui kontroliuoti ir užkrėstiems asmenims gydyti. Labai svarbu pateikti teisingą informaciją ir patikrinti jos patikimumą. Patikima informacija yra pagrindas ir planuojant krizes, ir reaguojant į jas, bei leidžia organizacijoms priimti pagrįstus sprendimus.

Reaguojant į krizę: konsultacijų paslaugos

 • Neaiški grynųjų pinigų situacija ir sudėtingos prognozės, įskaitant valiutos kursų svyravimus
 • Tvarių planų nenumatytiems atvejams ir „kas, jei“ scenarijų, skirtų modeliuoti skirtingas situacijas, sukūrimas (pvz., grynųjų pinigų poreikiai, klientų paklausos pokyčiai, tiekimo grandinės sutrikimai, kredito draudimo panaikinimas, tarptautinių mokėjimų apribojimas, reguliavimo pakeitimai ar kiti verslo sukrėtimai)
 • Nuotolinio darbo infrastruktūros trūkumas kritinėms organizacijos sritims palaikyti
 • Trūksta konkrečių COVID-19 strategijų / procedūrų, leisiančių veiksmingai reaguoti į situaciją
 • Silpnos grynųjų pinigų valdymo kontrolės, neatitinkančios dabartinės situacijos
 • Sudėtingi santykiai su sunkumus patiriančiais klientais, kurie susiduria su likvidumo ar finansinio stabilumo iššūkiais
 • Sunku identifikuoti kritinius tiekėjus, reikalingus verslo tęstinumui užtikrinti
 • Išskaidytas pardavimų, gamybos ir išlaidų planavimas - negalima įvertinti dabartinės pardavimų paklausos bei atitinkamai koreguoti gamybos grafikus ir komponentų pirkimus
 • Sunku įvertinti esamų pirkimų ar išankstinių mokėjimų atidėjimo galimybes, jei būtų nutraukta kredito draudimo apsauga
 • Atsakymas į kitų suinteresuotųjų šalių finansinius prašymus, kai siekiama papildomo likvidumo

Griežtėjant pasauliniam atsakui į COVID-19, organizacijos susiduria su dideliais veiklos, finansiniais ir likvidumo iššūkiais. Vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria mūsų klientai, yra grynųjų pinigų/pinigų srautų valdymas. Mūsų verslo restruktūrizavimo paslaugų praktika (eng. Business restructuring services (BRS)) teikia pagalbą klientams kritinėse situacijose, atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos jie patiria dabartinėje situacijoje.

 • Padedame nustatyti duomenų poreikius ir sukurti duomenų gavimo, paruošimo ir analizės protokolus
 • Poveikio scenarijų industrijai ar verslui modeliavimas ir komercinės apyvartos testavimas prognozuojant nepalankiausius ekonominius scenarijus
 • 13 savaičių trumpalaikių pinigų srautų prognozės (eng. Short-term cash flow forecast (STCF)) sudarymas
 • Įvairių STCF scenarijų modeliavimas, įskaitant užsienio valiutos kursų pasikeitimų įtaką grynųjų pinigų pozicijai. Koreguojančių veiksmų, kurių galima imtis, parengimas

„PwC“ komanda gali padėti sukurti vidinę organizacijos reagavimo į krizę struktūrą bei prisidėti prie visa apimančio ir lankstaus atsakomojo plano sukūrimo bei įgyvendinimo, veikiant šiose pagrindinėse srityse:

Strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas

 • Kritinių veiklos sričių ir darbų, užtikrinančių verslo tęstinumą bei pajamas, apibrėžimas
 • Darbuotojų, turinčių verslo tęstinumui užtikrinti būtinus įgūdžius, nustatymas
 • Esamų ir trūkstamų darbuotojų įgūdžių ir procesų / sistemų, reikalingų veiksmingai reaguoti į susidariusią situaciją, nustatymas
 • Sprendimų, reikiamų įgūdžių suteikimui ir (arba) darbuotojų perkėlimui į kitas veiklos sritis, siekiant išlaikyti vertę kuriančias verslo sritis, planavimas
 • Vidinės įgyvendinamų pokyčių valdymo komandos sudarymas, atsakomybių ir veiklos apibrėžimas bei konsultavimas pradedant vykdyti naujas pokyčių valdymo funkcijas

Vidinių politikų ir procedūrų valdymas

 • Proaktyvus potencialių sutrikimų, paveiksiančių organizacijos veiklą, numatymas ir atsakomųjų veiksmų planavimas
 • Teisinių ir kitų norminių aktų pakeitimų identifikavimas ir reagavimas į juos, sukuriant ir įgyvendinant veiksmingą pokyčių valdymo planą

Komunikacija su darbuotojais

 • Išankstinis komunikacijos su darbuotojais planavimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į situacijos pokyčius

Mūsų tikslas - padėti Jūsų komandai efektyviai suvaldyti pokyčius pasitelkiant turimus darbuotojus ir jų įgūdžius.

Bendrovėms, patiriančioms finansinių sunkumų, reikia suprasti galimus scenarijus, siekiant įvertinti galimybes derėtis su pagrindiniais kreditoriais. Bendrovėms taip pat gali tekti sudaryti restruktūrizavimo planus ir gauti patarimus dėl optimaliausios kapitalo struktūros.

Mes galime padėti šiose srityse:

Refinansavimas

 • Kapitalo struktūros vertinimas peržiūrint finansinius rodiklius (Covenants). Pagalba derybose dėl geresnių finansavimo sąlygų. Pagalba nustatant rodiklius

Restruktūrizavimas

 • Restruktūrizavimo strategijos parengimas ir įgyvendinimas. Pagalba rengiant verslo planą ir ateities perspektyvas atsižvelgiant į siūlomas restruktūrizavimo galimybes

Lėšų/finansavimo pritraukimas

 • Parama užtikrinant finansavimą, projektų valdymą ir bendravimą su potencialiais kreditoriais. Pagalba pasirenkant tinkamiausią finansavimo teikėją ir nustatant optimalų skolos lygį su sąlygomis, atitinkančiomis pasirinktą kapitalo struktūrą

Valdymo apskaitos priemonės ir suinteresuotųjų šalių valdymas

 • Suinteresuotųjų šalių analizė, taktika ir ryšių valdymas. Pagrindinių suinteresuotųjų šalių koordinavimas
 • Finansinio modelio kūrimas, kuris padeda stebėti pinigų srautus ir finansinius rodiklius

Neapibrėžtumo laikais, įmonėms, viešajam sektoriui ir bankams dažnai prireikia nepriklausomo požiūrio į finansinius rezultatus bei įmonių planus.

Bendrovėms, kurios kreipiasi dėl finansavimo, paramos ar išorės nuomonės, mes galime:

 • Padėti peržiūrėti ir įvertinti esamą finansinę būklę ir trumpalaikius likvidumo poreikius dabartinėje ekonominėje aplinkoje
 • Padėti nustatyti sritis, kurioms reikalingas išorinis finansavimas bei įvertinti išorinės finansinės paramos poreikius (iš vyriausybės ar finansinių institucijų)
 • Pateikti nepriklausomą įmonės finansinės informacijos apžvalgą
 • Pagelbėti visame finansinės paramos gavimo procese

Viešajam sektoriui, vertinančiam privataus sektoriaus paramos poreikį, mes galime:

 • Atlikti nepriklausomą finansinės informacijos peržiūrą, kuri buvo pateikta su tikslu finansinei paramai gauti
 • Pateikti skaidrią apžvalgą apie finansinės paramos prašymo teikėją ir jo trumpalaikius likvidumo poreikius

Finansų įstaigoms, vertinančioms esamų ir naujų skolininkų galimybes, mes galime:

 • Atlikti nepriklausomą įstaigos klientų, susiduriančių su finansiniais sunkumais, analizę
 • Pateikti skaidrią klientų finansinės padėties apžvalgą

Bet kurio tipo subjektams mes galime suteikti komercinio patikrinimo paslaugas:

 • Peržiūrėti esamą rinkos situaciją ir sudaryti tiekėjų ir klientų prognozę, taip pat kliento padėtį rinkoje
 • Nepriklausomai peržiūrėti ir įvertinti prielaidas, padarytas biudžete ir prognozėse, ir pakoreguoti jas pagal naujausius įvykius ir aplinkos bei tiekimo grandinių pokyčius.
 • Nustatyti galimas stabilias sritis rinkoje (angl. stability islands) ar augimo galimybes pasikeitusioje aplinkoje

Verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms, susiduriančioms su poreikiu įgyvendinti didelius pokyčius (restruktūrizavimą, įmonių integraciją) ar didelės reikšmės (nacionalinius ar regioninius) ir (arba) didelės rizikos projektus (pvz., susijusius su sudėtingos logistikos valdymu), gali prireikti kompetentingų ir struktūruotų patarimų. Siekiant užtikrinti efektyvumą ir griežtesnę projektų įgyvendinimo stebėseną, sukuriamos vidinės ir išorinės projektų valdymo komandos (PMO):

 • „PwC“ komanda gali pasiūlyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus trumpalaikėms projektų valdymo užduotims įgyvendinti, kai organizacija stokoja vidinių resursų
 • Mes galime lanksčiai prisitaikyti prie jūsų specifinių reagavimo į krizę poreikių, kad būtume ten, kur jums mūsų labiausiai reikia
 • Norime suteikti konkrečią pagalbą, reikalingą jūsų verslui palaikyti, kuri, be kita ko, gali apimti vadovavimą projektų valdymui visose veiklos srityse, susijusiose su pagrindinių iššūkių, kuriuos kelia dabartinė padėtis, sprendimu

PMO funkcijos gali apimti: projekto plano parengimą kartu su vidine (organizacijos) projekto komanda, įskaitant atsakomybių, terminų, lėšų poreikio nustatymą; rizikos nustatymą ir valdymą, įskaitant iššūkių komunikavimą suinteresuotoms šalims; darbo srautų koordinavimą įgyvendinant projekto planą, įskaitant projekto aptarimo susitikimų organizavimą, ataskaitų rengimą ir kt.

Dirbant nuotoliniu būdu individuali prieiga prie dokumentų ir vidinių sistemų, lankstūs sprendimai bendradarbiaujant su kolegomis tampa ypač svarbūs. Norėdama sumažinti trikdžius ir užtikrinti verslo tęstinumą, organizacija turi įgyvendinti įvairius sprendimus. Kai kurios paslaugas teikiančios organizacijos jau turi kitų poreikių, reikalingų jų veiklos tęstinumui, tačiau dauguma privalo skirti papildomų išteklių skaitmeninei transformacijai. „PwC“ gali padėti įgyvendinti šį procesą.

Kaip organizuoti nuotolinį darbą, naudojant turimus sprendimus? Kaip efektyviai dirbti su turimais ištekliais?

Kaip mes galime padėti: nuotolinis biuro profiliavimas. Mes:

 • nustatysime nuotolinio biuro poreikius darbuotojams, dirbantiems iš nuotolinių prieigos taškų (prieiga prie duomenų, informacinių sistemų, aparatinės ir programinės įrangos poreikių)
 • nustatysime skirtumus tarp siūlomų paslaugų ir realių poreikių (esamos paslaugos; paslaugų galimybės; paslaugų spragos)
 • parengsime nuotolinius darbo vietos profilius (techninė įranga – darbo vietos ir periferiniai įrenginiai; programinė įranga – programos ir aplikacijos; duomenys ir bendradarbiavimas – prieiga prie paslaugų), kad būtų galima naudoti IT palaikymą nustatant ir palaikant nuotolines darbo vietas
 • dokumentuosime paslaugų specifinės prieigos gaires (žingsnis po žingsnio instrukcijos darbuotojams kaip naudotis organizacijos ištekliais), kurias bus galima paskirstyti darbuotojams

Kaip greitai sukurti nuotolinę darbo aplinką?

Kaip mes galime padėti: sukurti nuotolinę darbo aplinką. Mes:

 • naudosime debesų technologiją, kuri labiausiai suderinama su dabartiniais įmonės technologiniais sprendimais
 • sukursime saugias prisijungimo vietas, kurios užtikrins saugų darbuotojų ryšį su naudojamais įmonės sprendimais
 • organizuosime mokymus įmonės darbuotojams, kaip saugiai prisijungti prie įmonės sprendimų

Kokių sprendimų reikia mūsų organizacijai dirbant nuotoliniu būdu ir kokius sprendimus pasirinkti?

Kaip mes galime padėti: remti skaitmeninės transformacijos iniciatyvas. Mes:

 • pasiūlysime sprendimų alternatyvas ir pateiksime rekomendacijas (siūlysime alternatyvas, pagrįstas kaina, diegimo greičiu ar kitais sutartais kriterijais, ir padėsime pasirinkti tinkamą sprendimą)
 • paruošime sprendimų diegimo techninius reikalavimus
 • palaikysime sprendimo diegimo procesą

„PwC“ gali padėti sukurti patikimą vidaus kontrolės sistemą, kuri prisidės prie efektyvaus pinigų srautų valdymo ir įmonės sugebėjimo tinkamai reaguoti į esamą situaciją.

Efektyvus pinigų srautų valdymas

 • Įvertinama ir stiprinama pinigų srautų kontrolė, daugiausia dėmesio skiriant klientų mokėjimo laiku užtikrinimui bei atsiskaitymams su svarbiausias tiekėjais
 • Kontrolių, susijusių su autorizavimo limitais ir finansinių priemonių naudojimu, pritaikymas esamai pinigų srautų situacijai
 • Pinigų srautų suderinimas su svarbiausiais verslo aspektais, analizuojant ir stiprinant pirkimų ir mokėjimų tvirtinimo kontroles

Tinkama valdymo priežiūra ir sprendimų priėmimo galia

 • Įvertinama vadovybės / valdybos priežiūros kontrolių sistema, analizuojant ir stiprinant vadovybės ir valdybos vaidmenį priimant svarbiausius sprendimus
 • Analizuojamas darbuotojų prieigos prie vidaus sistemų ir duomenų bazių tinkamumas, sutelkiant dėmesį į gebėjimą dirbti nuotoliniu būdu ir užtikrinti pakankamą veiklos kontrolę

Krizių valdymo kontrolės stiprinimas, siekiant užtikrinti, kad nėra piktnaudžiaujama esama padėtimi

 • Stiprinamos finansinės ir veiklos valdymo ataskaitų teikimo kontrolės, leisiančios greitai reaguoti į susidariusią situacija bei kylančius iššūkius (pvz. projektų valdymas, atsargų valdymas, tiekimo grandinių ir darbo jėgos klausimai)

Mes padėsime jūsų įmonei sukurdami patikimą vidaus kontrolės sistemą, kuri leis pritaikyti įmonės pinigų srautų valdymą prie dabartinės situacijos ir užtikrins tinkamą būtinų sprendimų priėmimo procesą.

Mes galime kartu su jumis spręsti iššūkius, su kuriais susiduriate reaguodami į COVID-19.

Mes padėsime sukurti ir įgyvendinti veiklos restruktūrizavimo priemonių planą, prisidedantį prie esamos situacijos stabilizavimo:

Pagalba siekiant darnaus išlaidų mažinimo ir verslo tęstinumo planavimo

 • Veiklos rizikų įvertinimas
 • Sutartinių įsipareigojimų peržiūra ir vertinimas siekiant užtikrinti pinigų srautų optimizavimą
 • Išlaidų struktūros vertinimas ir optimizavimas (darbo jėgos, logistikos, administravimo ir kitos verslo padalinių išlaidos)
 • Vidinių procesų vertinimas ir optimizavimas (pvz. pardavimo ir pirkimo funkcijų centralizavimas)
 • Pagrindinių veiklos rodiklių sistemos diegimas
 • RPA technologijos diegimas, siekiant palengvinti darbo krūvį darbuotojams

Pagalba pajamų struktūroje ir restruktūrizavimo plano įgyvendinimas

 • Svarbiausių pajamų srautų nustatymas ir pelningumo analizė pagal produktų kategorijas, siekiant racionalizuoti produktų portfelį
 • Verslo strategijos atnaujinimas (pardavimo kanalų, produktų linijų ir rinkos aprėpties persvarstymas), reagavimas į besikeičiančią klientų elgseną ir konkurencinę aplinką (rizikos ir galimybės)
 • Tarifų vertinimai ir pokyčių tiekimo grandinėse sušvelninimo priemonės
 • Veiklos pertvarkymas, įskaitant procesų peržiūrą, funkcijų atnaujinimą ir organizacinės struktūros pakeitimą

Mes suteiksime paramą rengiant ir įgyvendinant veiklos restruktūrizavimo planą, padėsiantį jūsų įmonei optimizuoti išlaidas ir įgyvendinti kitas, veiklos tęstinumą užtikrinančias, priemones.

Optimizuotas verslo pardavimas

Neužtikrintoje ir nestabilioje situacijoje, jūsų verslas gali tapti nuostolingu arba jums gali skubiai prireikti papildomų lėšų. Mes galime padėti identifikuojant problemas ir įvertinant esamas galimybes bei padėti įgyvendinti pasirinktą strategiją (pvz.: parduodi verslą, padėti paruošti ir parduoti ar likviduoti verslą).

Pardavimo procese mes:

 • Įvertinsime pardavimo strategijos variantus
 • Padėsime paruošti duomenų kambarį
 • Atliksime verslo arba turto vertinimą
 • Identifikuosime ir kreipsimės į potencialius investuotojus
 • Parengsime trumpą įmonės aprašymą, informacinį memorandumą ir kitus su sandoriu susijusiu dokumentus.
 • Padėsime su įmonės išsamia finansine bei ekonomine analize bei kitos informacijos tiekimu potencialiems pirkėjams
 • Koordinuosime komunikaciją su suinteresuotomis šalimis pardavimo metu
 • Padėsime su integracijos procesais pasibaigus sandoriui

Nestabilūs laikai taip pat suteikia plėtros galimybes stiprios finansinės būklės įmonėms. Mes galime jums padėti:

 • Identifikuoti įmones potencialiam isigijimui
 • Jūsų vardu kreiptis į įmones
 • Atlikti identifikuotų įmonių vertinimus bei finansines analizes
 • Vesti sandorio procesą į greitą rezultatą
 • Jūsų ir įsigytos įmonės operacijų sujungimo procese

Susisiekite su mumis

Nerijus Nedzinskas

Nerijus Nedzinskas

Partneris, Mokesčių, teisės ir personalo paslaugų departamento vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 (5) 239 2300

Rokas Bukauskas

Rokas Bukauskas

Partneris, „PwC Legal“ vadovas Lietuvoje, PwC Lietuva

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Jonas Balsys

Jonas Balsys

Direktorius, Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 682 71407

Sekite mūsų naujienas