Kokie turėtų būti įmonių ir organizacijų veiksmai, nukreipti į žmogiškųjų išteklių valdymą COVID-19 akivaizdoje?

Birutė Purvaneckaitė Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva 22/04/20

Vieni dažniausių galvosūkių, kuriuos sprendžia mūsų klientai COVID-19 akivaizdoje – pinigų srautų optimizavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas. Antroji sritis dabartinėje situacijoje reikalauja ne ką mažiau dėmesio, ir pagrindiniai veiksmai, kuriuos būtina įvertinti yra šie:

Strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas, atsižvelgiant į įmonės/ organizacijos ilgalaikės veiklos strategiją

COVID-19 akivaizdoje įmonėms būtina įsivertinti ilgalaikę veiklos strategiją, nes ši padiktuos ir įmonės veiksmus dabartinėje situacijoje. Vertinant bei atnaujinant ilgalaikę įmonės strategiją, galimi keli scenarijai – tęsti įmonės veiklą, kiek tai yra įmanoma dabartinėmis aplinkybėmis bei ruošiantis jų pasikeitimui LR Vyriausybei švelninant karantino sąlygas, neįgyvendinant esminių veiklos pokyčių ir laukiant karantino laikotarpio pabaigos arba, priešingai, identifikuoti ir aktyviai siekti naujų veiklos galimybių, išplečiant teikiamų paslaugų ar siūlomų produktų spektrą, o galbūt ir jį keičiant. Vertinant šias kryptis, vienu iš svarbiausių veiksnių tampa strateginis žmogiškųjų išteklių planavimas.

Kritinių veiklos sričių ir darbų, užtikrinančių verslo tęstinumą bei pajamas, apibrėžimas

Net ir savo ilgalaikių strategijų nekeičiančių įmonių įprasta veikla yra neišvengiamai koreguojama taikomų įvairių apribojimų, sutrikimų tiekimo grandinėse bei pasikeitusių vartotojų poreikių. Dėl šių priežasčių įmonėms privalu identifikuoti tuos darbuotojus, kurie užtikrina įmonės veiklos tęstinumą karantino sąlygomis. Šie kertiniai darbuotojai dažniausiai yra atsakingi už kritinius įmonės procesus bei pagrindinius pajamų šaltinius.

Darbuotojų saugumo ir tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas

Vienas iš svarbiausių uždavinių, nulemsiantis galimybes tęsti veiklą dabartinėje situacijoje – užtikrinti gerą darbuotojų savijautą - tiek fizinę, tiek psichologinę - ir tinkamas darbo sąlygas (dirbantiems ir biure, ir nuotoliniu būdu).

Sprendimų, reikiamų įgūdžių suteikimui ir (arba) darbuotojų perkėlimui į kitas veiklos sritis, siekiant išlaikyti arba sukurti vertę kuriančias verslo sritis, planavimas

Siekiant naujų veiklos galimybių, plečiant ar keičiant siūlomų paslaugų ir produktų spektrą, vėlgi, būtina įvertinti, ar turimi darbuotojai ir jų kompetencijos tinkami įgyvendinti šiai veiklos strategijai. Pasikeitęs įmonės veiklos modelis neretai reikalauja, jog esami įmonės darbuotojai būtų apmokomi ir įgytų papildomus įgūdžius, taip pat keistųsi įmonės esminiai veiklos procesai bei už juos atsakingi darbuotojai. Įgyvendinant strateginius pokyčius būtinas aiškus suvokimas apie darbuotojų turimas bei būtinas įgyti kompetencijas ir apie reikalingų kompetencijų pasiūlą darbo rinkoje.

Pavyzdžiui, analizuojant ženkliai išaugusią elektroninės erdvės ir veiklos vykdymo joje svarbą, akivaizdu, jog įmonės privalo būti pasiruošusios operatyviai perkelti darbuotojus į šiuo metu (ir, tikėtina, ateityje, kurią lems pakitę vartotojų lūkesčiai) didžiausią vertę kuriančias veiklos sritis.

Pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti reaguojant į veiklos pritaikymą pasikeitusioms aplinkybėms, yra šie:

  • Kaip praplėsti ar pritaikyti esamus pajėgumus su turimais darbuotojais?
  • Ar darbuotojų kompetencijos ir turimi įgūdžiai yra pakankami ir tinkami prisitaikant prie pakitusių aplinkybių?
  • Ar gali būti pritraukti nauji darbuotojai ir koks geriausias būdas (pvz., nauja samda, užsakomosios paslaugos, pritraukimas darbuotojų iš COVID-19 „įšaldytų“ sričių)?
  • Kaip užtikrinti greitą ir efektyvų naujų darbuotojų įsitraukimo procesą („on-boarding“)?
  • Kaip išlaikyti paslaugų kokybės lygį?
     

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Sekite mūsų naujienas