Darbo teisė

Savo klientus konsultuojame įvairiais darbo teisės klausimais, padedame įgyvendinant į įmonių verslo specifiką orientuotus darbo efektyvumo sprendimus, atstovaujame ginčų su darbuotojais ar valstybės institucijomis atvejais, konsultuojame dėl užsienio piliečių įdarbinimo ir leidimų gyventi jiems Lietuvoje suteikimo.

Būdami pasaulinio tinklo nariais, savo klientams galime suteikti visapusiškas konsultacijas dėl darbo santykių, turinčių tarptautinį pobūdį, ir išspręsti susijusius mokesčių klausimus.

Mūsų teikiamos paslaugos

  • konsultacijos darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais (vadovų, kitų darbuotojų darbo santykiai);
  • darbuotojų motyvavimo priemonių įgyvendinimas (akcijų suteikimo taisyklės, opcionų planai);
  • darbo efektyvumo priemonių parengimas (vidaus politikos ir procedūros);
  • į verslo apsaugą orientuotų sprendimų įgyvendinimas (konfidencialumo, nekonkuravimo įsipareigojimai);
  • darbuotojų perkėlimo procedūros verslo perleidimo ir komandiravimo atvejais;
  • konsultacijos ir atstovavimas leidimų gyventi ir dirbti užsienio piliečiams gavimo klausimais;
  • atstovavimas sprendžiant darbo teisės ginčus.

Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas