Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugos

Mūsų paslaugos

  • Konsultacijos sudėtingais apskaitos klausimais (pajamų pripažinimas, finansiniai instrumentai, konsolidavimas, verslo jungimai, atlygis akcijomis ir kt.)
  • Pagalba taikant TFAS 16 "Nuoma" (įskaitant nuomos sutarčių peržiūrą, reikalingų duomenų suvestinės parengimą, apskaitos konsultacijas bei Excel pagrindu veikiantį apskaitos įrankį)
  • Apskaitos struktūrizavimo sprendimai siekiant geriau valdyti finansinius rodiklius
  • Konsolidavimo įrankių kūrimas ir pritaikymas
  • Finansinių ataskaitų pagal Verslo apskaitos standartus šablonas
  • Pagalba pereinant prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, JAV bendrųjų apskaitos principų arba grupės apskaitos politikos
  • Bendrovės apskaitos politikos peržiūra ir atskirų sričių analizė siekiant identifikuoti apskaitos politikos supaprastinimo arba suvienodinimo galimybes
  • Apsidraudimo apskaitos (angl. hedge accounting) konsultacijos 
  • Konsultacijos finansinių ataskaitų sudarymo ir balanso straipsnių paskirstymo klausimais dalies verslo atskyrimo ir / ar pardavimo atveju
  • Konsultacijos akcijų (tiek pirminio, tiek vėlesnio) ir obligacijų platinimo metu įvairiose biržose

Susisiekite su mumis

Jonas Balsys

Jonas Balsys

Kapitalo rinkų ir apskaitos konsultacijų paslaugų grupės vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 682 71407

Sekite mūsų naujienas