Dominykas Jokšas

Dominykas Jokšas

„PwC Legal“ projektų vadovas, advokato padėjėjas, PwC Lietuva

Dominykas yra „PwC Legal“ projektų vadovas, advokato padėjėjas. Jo specializacija – bankų, finansų ir įmonių teisė. Dominykas konsultuoja klientus įmonių teisės klausimais: bendrovių (jų filialų ir atstovybių) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais su įmonių teise susijusiais klausimais, taip pat klausimais, susijusiais su investicinių bendrovių steigimu, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veikla, draudimo bendrovių, bankų ir jų filialų licencijavimu ir jų veikla. 

Patirtį įmonių teisės srityje Dominykas įgijo dirbdamas įgyvendinant vietinius ir tarptautinius projektus - konsultuodamas klientus dėl investicijų Lietuvoje, įgyvendinant įmonių grupių struktūrizavimo ir kitus projektus. Pagrindinę patirtį sukaupė steigdamas, reorganizuodamas vietines ir tarptautines įmones, diegdamas efektyvias organizacines struktūras, taip pat įgyvendindamas įmonių likvidavimo procedūras.

Dominyko patirtis finansų teisės srityje buvo sukaupta dirbant su Lietuvos ir užsienio klientais mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų, vartojimo kredito davėjų, bankų, jų filialų, investicinių fondų ir bendrovių, valdymo įmonių licencijavimo ir atitikties klausimais. Taip pat reikšmingą patirtį jis sukaupė įgyvendindamas įvairius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos projektus, tiek diegiant efektyvias pinigų plovimo prevencijos procedūras ir politikas, tiek vertinant jau įdiegtas.

Dominykas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakulteto finansų ir mokesčių teisės magistrantūros studijas. Savo žinias specializacijos srityse gilina dalyvaudamas įvairiose konferencijose, seminaruose ir mokymuose, taip pat aktyviai dalyvauja įvairių organizacijų ir asociacijų veikloje (Infobalt, startuolių akceleravimo programose, Fintech ir kitų organizacijų veikloje).

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių.

Kontaktinė informacija

Email