Bukang-liwayway

Sleep early and rise early to be productive

Top 12

lakbay-turo

Sitio Nagsandig’s master net-weaver and humble protector rises early mornings to weave fishing nets. This is Tatay Edwin.

I hadn’t noticed it during my first morning with the community, but as I woke the next day to a beautiful golden sunrise, I was surprised to find Tatay Edwin outside, already hard at work.

“Maaga ako natutulog. Hinihintay ko lang ‘yung news sa TV tapos ayun, matutulog na ako. Tapos gigising ako nang mga alas-dos ng umaga para humabi ng mga lambat.”

“Hindi po ba kayo inaantok sa aga?”

“Humahabi na lang ako. Nakakagawa siguro ako ng mga anim na lambat sa oras na iyon, tapos binebenta ko sila sa bayan. Nakakaipon din naman.”

By Alexander Wang Jr., BS Management Engineering Ateneo de Manila University, Quezon City

Contact us

Alexander B. Cabrera

Alexander B. Cabrera

Chairman Emeritus, PwC Philippines

Tel: +63 (2) 8845 2728

Imelda Ronnie G.  Castro

Imelda Ronnie G. Castro

Assurance Partner and Human Capital Leader , PwC Philippines

Tel: +63 (2) 8845 2728

Roselle Yu  Caraig

Roselle Yu Caraig

Tax Partner, PwC Philippines

Tel: +63 (2) 8459 2023

Pam M. Gregorio

Pam M. Gregorio

Human Capital Executive Director, PwC Philippines

Tel: +63 (2) 8845 2728

Allan M. Cao

Allan M. Cao

Assurance and Markets Executive Director, PwC Philippines

Tel: +63 (2) 8845 2728