ES ir konkurencijos teisė

Konsultuojame visais su nacionaline ir ES konkurencijos teise susijusiais klausimais. „PwC Legal“ teisininkai turi sukaupę didelę patirtį konsultuodami nacionalinius ir užsienio klientus įmonių susijungimų ir įsigijimų, konkurenciją ribojančių susitarimų, nesąžiningos konkurencijos, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bei valstybės pagalbos klausimais. Teikdami visapusiškas teisines paslaugas, įvertiname klientų vykdomoje veikloje galimas rizikas, susijusias su galimais konkurencijos teisės pažeidimais ir konsultuojame dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo. Atstovaujame klientus Lietuvos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės priežiūros institucijose, konkurencijos teisės priežiūros institucijos vykdomų patikrinimų įmonėje metu bei teisminiuose ginčuose. 

Mūsų teikiamos paslaugos

  • įmonių susijungimų ir įsigijimų kontrolė (leidimų koncentracijų įgyvendinimui gavimas iš priežiūros institucijos, atstovavimas tyrime dėl nepraneštos koncentracijos įgyvendinimo);
  • konkurenciją ribojantys susitarimai (horizontalieji ir vertikalieji susitarimai, atstovavimas tyrimuose dėl konkurenciją ribojančių susitarimų ir įmonių patikrinimuose);
  • nesąžiningos konkurencijos veiksmai (konsultacijos bei teisinė pagalba ginantis nuo nesąžiningos konkurencijos veiksmų);
  • piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi (sutarčių sąlygų vertinimas dėl galimo draudimo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi pažeidimo, atstovavimas tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, dokumentų tyrimo pradėjimui dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rengimas);
  • valstybės pagalba (konsultacijos pagalbos teikėjui ir gavėjui, dokumentų Europos Komisijai rengimas);
  • atstovavimas Lietuvos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės priežiūros institucijose bei teismuose. 

Susisiekite su mumis

Ramunė Pušinskaitė

„PwC Legal“ vyr. konsultantė, advokato padėjėja, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas