Skip to content Skip to footer
Search

Verslo restruktūrizavimas

Kaip jūsų įmonei išvengti neigiamų krizės padarinių?

Kuo ankstesnis jūsų finansinių rizikų nustatymas ir ekspertų įsitraukimas į jų mažinimą yra labai svarbus jūsų finansiniam stabilumui išsaugoti.

Mūsų verslo restruktūrizavimo paslaugų komanda turi didelės patirties padedant įmonėms greitai ir veiksmingai atsigauti po krizės. Mūsų ekspertai operatyviai nustato galimas problemas kiekviename krizės etape, sukuria unikalius sprendimus ir įgyvendina juos kartu su jūsų vadovais. Dėl šių priežasčių „PwC“ yra viena didžiausių verslo restruktūrizavimo paslaugų teikėjų pasaulyje. 

Mūsų tikslas – pasiūlyti konkrečius sprendimus, turėsiančius realios įtakos jūsų verslui, o ne rengti teorines apžvalgas. Būtent dėl to mes kuriame unikalią, niekam rinkoje neprilygstančią vertę savo klientams. Mūsų verslo restruktūrizavimo paslaugų komanda remiasi didžiule profesine patirtimi, sukaupta visame „PwC“ pasauliniame tinkle, ir pritaiko ją mūsų klientų poreikiams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

 

Būsimų pinigų srautų / scenarijų modeliavimas ir analizė

COVID-19 padariniai pasauliniu mastu verčia organizacijas patirti didelių veiklos, finansinių ir likvidumo sunkumų. Taigi pagrindinis mūsų klientų klausimas yra tai, kaip jie gali valdyti savo ribotus pinigų išteklius, kad įveiktų tuos sunkumus. Mūsų verslo restruktūrizavimo paslaugos jums gali būti naudingos, jei norite geriau suprasti esamą situaciją ir atlikti reikiamą ateities scenarijų analizę:

 • Nustatyti svarbiausios informacijos poreikius ir sukurti duomenų rinkimo, rengimo ir analizės procesus
 • Modeliuoti scenarijų poveikį įmonei ir palyginti komercinės veiklos pajamas su ekonomikos nuosmukio scenarijais
 • Parengti dinamišką trijų mėnesių trumpalaikę pinigų srautų prognozę pagal įvairius scenarijus, apibrėžti priemones, skirtas sumažinti neigiamas pasekmes ir padidinti įmonės bendrą likvidumą
 

Apyvartinio kapitalo optimizavimas

Iškilus likvidumo krizei galime padėti įmonės vadovams identifikuoti, valdyti ir realizuoti greitai gaunamas pinigines lėšas, kad būtų galima užtikrinti laisvas apyvartinio kapitalo lėšas. Turime sukaupę didelės patirties optimizuojant ir valdant apyvartinį kapitalą įvairiuose pramonės sektoriuose.

Pagrindinė veikla:

 • Lyginamoji apyvartinio kapitalo parametrų analizė ir tobulinimo galimybių identifikavimas
 • Diagnostika, skirta nustatyti greitai gaunamas naudas ir galimybes ilgalaikėje perspektyvoje padidinti įmonės apyvartinį kapitalą 
 • Lėšų iš atskirų įmonės apyvartinio kapitalo elementų skyrimas, pagreitinantis pinigų apyvartos ciklą
 • Ilgalaikių priemonių, pagerinančių įmonės likvidumą, kūrimas

Žmogiškojo kapitalo valdymo planas

„PwC“ gali padėti parengti išsamų ir lankstų veiksmų planą, kuriame būtų nagrinėjami žmogiškojo kapitalo aspektai šiose srityse:

 • Kritinėms veiklos funkcijoms identifikuojami tam tikrą veiklą vykdantys darbuotojai ir reikiamus įgūdžius turintys darbuotojai, kurie toliau palaikytų tą veiklą;
 • Šiuo metu jūsų organizacijai reikalingi darbuotojų įgūdžiai, taip pat procesai ir sistemos, skirti efektyviai reaguoti į rinkos pokyčius (įskaitant visus toms sistemoms / procesams reikalingus pokyčius);
 • Procesai, skirti reaguoti į bet kokius teisinius / reguliavimo pakeitimus, įskaitant efektyvų jų valdymą, siekiant užtikrinti greitus atsako veiksmus, pritaikytus jūsų organizacijai;
 • Proaktyviai rengiamos prognozės tose srityse, kuriose sutrikimai turės neigiamą poveikį jūsų organizacijai, ir siūlomų atsako veiksmų parengimas.

Finansinis restruktūrizavimas

Finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms dažnai reikia suprasti galimus scenarijus, kaip užtikrinti sėkmingas derybas su pagrindiniais kreditoriais. Įmonėms gali tekti parengti restruktūrizavimo planus ir gauti patarimų dėl galimos geriausios kapitalo struktūros. Galime padėti šiose srityse:

Refinansavimas

 • Finansinio modelio, padedančio stebėti įmonės pinigų srautus ir kreditoriams mokėtinas sumas, sukūrimas, taip pat scenarijų ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis analizė
 • Įmonės kapitalo struktūros įvertinimas, įskaitant paskolų sutarčių analizę, pagalba derybose dėl geresnių finansavimo sąlygų ir parama rengiant sutartis.

Reorganizavimas

 • Parengti ir įgyvendinti reorganizavimo strategiją ir padėti parengti verslo planą bei ateities prognozes, atsižvelgiant į siūlomas reorganizavimo galimybes.

Finansavimo pritraukimas

 • Pagalba vykdant finansavimo pritraukimą, projektų valdymą, bendraujant su potencialiais kreditoriais, atrenkant finansinių paslaugų teikėjus remiantis pasiūlymais ir nustatant optimalų skolos lygį, atsižvelgiant į pasirinktą kapitalo struktūrą atitinkančias sąlygas.

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT)

„PwC“ teikia šias IRT paslaugas:

 • Darbo organizavimo pakeitimai, siekiant palengvinti efektyvų nuotolinį darbą: darbo procesų aprašymai, naudojamų technologijų apžvalga, pagalba įsigyjant naujas technologijas, pokyčių įgyvendinimo gairės darbuotojams, IT saugumo reikalavimai ir auditas
 • Naujų el. paslaugų diegimas, siekiant sumažinti tiesioginį kontaktą su klientais: procesų analizė (esama situacija) ir būtini pakeitimai, techninių el. paslaugų specifikacijų, pirkimo reikalavimų parengimas ir kokybės kontrolės įgyvendinimas (autoriaus priežiūra)
 • Kritinių sistemų analizė ir rekomendacijos: informacinių sistemų veiklos rezultatų analizė, informacinių sistemų reikalavimų pakeitimai, naudojamų technologijų apžvalga ir pagalba įsigyjant naujas technologijas
 • Sutarčių su tiekėjais analizė ir rekomendacijos: informacinių sistemų tiekėjų analizė ir būtini sutarčių su tiekėjais pakeitimai
 

Nepriklausomas verslo situacijos vertinimas

Neužtikrintumo laikotarpiu įmonėms, viešosioms įstaigoms ir bankams neretai prireikia nepriklausomo esamos padėties ir ateities plėtros planų įvertinimo. Galime padėti:

Įmonėms:

 • Įvertinti esamą finansinę būklę ir trumpalaikį likvidumo poreikį esant dabartinėms ekonominėms sąlygoms
 • Nustatyti ir kiekybiškai įvertinti sritis ir išorės finansinės paramos poreikį (iš valdžios institucijų ar finansų įstaigų)
 • Pateikti nepriklausomą nuomonę apie jūsų paruoštą finansinę informaciją,  reikalingą finansinei paramai gauti
 • Padėti teikti paraišką dėl valstybės finansinės paramos

Viešojo sektoriaus institucijoms:

 • Nepriklausomos finansinės ir verslo informacijos, kurią teikia skubios finansinės paramos prašantys subjektai, vertinimas
 • Finansinės paramos prašančių subjektų ir jų trumpalaikių likvidumo poreikių objektyvus situacijos pristatymas

Finansų įstaigoms:

 • Nepriklausomas jūsų klientų, patiriančių finansinių sunkumų, vertinimas
 • Objektyvus ir išsamus jų finansinės būklės pristatymas
 

Projektų valdymo padaliniai ir aprūpinimas darbuotojais

 • „PwC“ gali pasiūlyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie patenkintų jūsų trumpalaikius poreikius atlikti tam tikras užduotis
 • Taip pat galime koreguoti savo vaidmenį taip, kad jis tenkintų konkrečius jūsų organizacijos poreikius, iškilusius dėl krizės
 • Siūlome specializuotą pagalbą tose srityse, kurios yra kritiškai svarbios jūsų organizacijai siekiant sėkmingai tęsti savo veiklą, įskaitant projektų valdymą tose veiklose, kurios yra susijusios su dabartinės situacijos sukeltų problemų sprendimu

Sąnaudų mažinimas

Padedame įmonėms parengti ir įgyvendinti restruktūrizavimo planą, apimantį strategiją, veiklą ir finansus. Sistemingai stengiamės padėti savo klientams per trumpą laiką stabilizuoti situaciją, taip sukuriant sąlygas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms priemonėms įgyvendinti.

Pagrindinė veikla:

Veiklos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas – > Pelningumo ir likvidumo gerinimas

 • Pelningumo analizė pagal produktų kategorijas, paslaugas, vietas ir pan.
 • Tvarus sąnaudų mažinimas
 • Veiklos optimizavimas
 • Pagrindinių veiklos rodiklių sistemos diegimas

Strateginių priemonių nustatymas ir įgyvendinimas – > Įmonės vertės didinimas

 • Verslo strategijos tobulinimas (pardavimo kanalų, produktų grupių, rinkos aprėpties išplėtimas ir kt.)  
 • Verslo funkcijų tobulinimas 
 • Produktų portfelio racionalizavimas
 • Neveiksnaus turto perleidimas
 • Vidinių procesų pertvarkymas (pardavimo ir pirkimo funkcijos centralizavimas ir kt.)
 

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Pastebėjus, kad jūsų įmonė dirba neoptimaliai, galime padėti susigrąžinti optimalią vertę. Bendradarbiausime su jumis, siekdami identifikuoti problemas, įvertinti esamas galimybes ir padėti įgyvendinti pasirinktą metodą (pvz., pardavimą, būklės pagerinimą ir pardavimą ar likvidavimą). Mes linkę išvengti būtinybės parduoti turtą paskubomis už mažą kainą. Būklės pagerinimas ir pardavimas yra tinkamiausia pasitraukimo galimybė, kai apjungiame būklės pagerinimo ir likvidavimo srityse sukauptą patirtį, siekdami kaip galima daugiau padidinti sandorio vertę.

Pagrindinės optimizuotų įmonių susijungimų ir įsigijimų veiklos:

 • Kapitalo atlaisvinimas, siekiant reinvestuoti į verslą
 • Pagalba, skirta produktyvesniam įmonės išteklių panaudojimui
 • Prekės ženklo reputacijos išsaugojimas ir nepageidaujamo viešumo išvengimas
 • Mūsų patikrintos metodikos taikymas, siekiant  išvengti vėlavimo ir kliūčių, būdingų perleidimo ar likvidavimo procesams, taip sumažinant išlaidas ir padidinant susigrąžinamą vertę

„PwC“ teikia pagalbą įmonių savininkams, kuriems skubiai prireikia piniginių lėšų, arba nemokumo bylose įgaliotiems asmenims, kurie yra atsakingi už neatidėliotiną viso skolininko verslo ar tam tikro turto pardavimą.

Pagrindinė veikla:

 • Probleminių pardavimo galimybių įvertinimas
 • Verslo ar turto vertinimas
 • Potencialių investuotojų identifikavimas ir ryšio su jais užmezgimas
 • Sandorio dokumentacijos, įskaitant informacijos santraukas, parengimas
 • Pagalba atliekant įmonės išsamaus patikrinimo peržiūrą  ir informacijos potencialiems pirkėjams teikimas
 • Pagalba vykdant integraciją ir atskyrimą po sandorio užbaigimo.
 

Prevencinis skolų restruktūrizavimas, teisinė apsauga (teisinės apsaugos procedūra / neteisminė teisinės apsaugos procedūra) ir nemokumas

Įmonės, susidūrusios su finansiniais sunkumais ar nemokumu, gali visiškai atstatyti savo mokumą, jei imasi teisingų išankstinių veiksmų. 

Įmonės dažnai susiduria su finansiniais sunkumais arba suvokia tokių sunkumų grėsmę. Taip pat būna situacijų, kai įmonei gresia nemokumas, tačiau jo galima išvengti laiku įgyvendinus tinkamus sprendimus. 

Įtraukdami ekspertų komandą, sudarytą iš teisininkų, finansų, verslo valdymo ar mokesčių konsultantų, galime padėti rasti geriausią sprendimą. Turime patirties sprendžiant mažųir vidutinių įmonių (MVĮ) bei didelių įmonių mokumo problemas.

Sužinoti daugiau

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Rokas Žemaitis

Rokas Žemaitis

Sandorių paslaugų vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 616 90151

Sekite mūsų naujienas