Skip to content Skip to footer
Search

Potencialios su įmonės nemokumu susijusios problemos

Įmonės, susidūrusios su finansiniais sunkumais ar nemokumu, gali visiškai atstatyti savo mokumą, jei imasi teisingų išankstinių veiksmų.

Įmonės dažnai susiduria su finansiniais sunkumais arba suvokia tokių sunkumų grėsmę. Taip pat būna situacijų, kai įmonei gresia nemokumas, tačiau jo galima išvengti laiku įgyvendinus tinkamus sprendimus.

Įtraukdami ekspertų komandą, sudarytą iš teisininkų, finansų, verslo valdymo ar mokesčių konsultantų, galime padėti rasti geriausią sprendimą. Turime patirties sprendžiant mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei didelių įmonių mokumo problemas.

Potencialios su įmonės nemokumu susijusios problemos:

Kreditoriai ir kitos suinteresuotosios šalys

Jei esate kreditorius ar kita suinteresuotoji šalis, turite prižiūrėti savo skolininko teisinės apsaugos procedūras ir (arba) neteisminės teisinės apsaugos procedūras, siekdami užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į jūsų teisėtus interesus.

View more

Įmonės vadovas

Jei esate su finansiniais sunkumais susidūrusios įmonės vadovas, jums tenka teisinė atsakomybė užtikrinti, kad įmonė netęstų prekybos, jei ji yra nemoki. Išankstinės konsultacijos gali padėti išsiaiškinti dabartinę padėtį bei galimybes.

View more

Verslo savininkai ar kiti finansiškai suinteresuoti asmenys

Jei esate verslo savininkas ar kitas finansiškai suinteresuotas asmuo, turite valdyti savo potencialias finansines rizikas. Tai galėtų apimti prevencinį skolų restruktūrizavimą, teisinės apsaugos procedūras ir galimus nemokumo scenarijus.

View more

Konsultantas, darbuotojas, kuriam pavesta užduotis užtikrinti finansinį stabilumą sunkumų patiriančiame versle

Jei esate konsultantas, darbuotojas, kuriam pavesta užduotis užtikrinti finansinį stabilumą sunkumų patiriančiame versle, turite pasiūlyti įmonės valdymo organams ar kitiems finansiškai suinteresuotiems asmenims konkrečias rekomendacijas ir galimybes dėl prevencinio skolų restruktūrizavimo, teisinės apsaugos ir nemokumo procedūrų.

View more

Asmuo, kuris rengia ir (arba) derina įmonės finansinės padėties atkūrimo planą

Jei esate asmuo, kuris rengia ir (arba) derina įmonės finansinės padėties atkūrimo planą arba teisinių apsaugos procedūrų ir (arba) neteisminių teisinių apsaugos procedūrų restruktūrizavimo planą, turite gauti daugumos suinteresuotųjų šalių, įskaitant kreditorius, pritarimą.

View more

Bendrovės valdyba

Jei esate finansinių sunkumų patyrusios įmonės valdybos narys, privalote pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nebent buvo pasiektas susitarimas su kreditoriais ir (arba) toks įsipareigojimas yra tiesiogiai nustatytas teisės aktuose ir (arba) įmonė neturi gyvybingumo atkūrimo perspektyvos.

View more

Kaip galime padėti?

Jei veiksmų imamasi pakankamai anksti, yra galimybė atkurti įmonės gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, išgelbėti įmonę bei verslą, taip pat pertvarkyti ar net perorientuoti ir patobulinti įmonės verslo modelį.

Susigrąžinti ar išsaugoti suinteresuotųjų šalių investicijas ir kitą turtą, taip pat užkirsti kelią neteisėtam turto nutekėjimui ar perdavimui kitai įmonei.

Mūsų siūlomi su įmonių nemokumu susiję sprendimai:

  • Kita reikalinga pagalba, susijusi su prevenciniu skolų restruktūrizavimu ir (arba) išieškojimu, teisinės apsaugos procedūromis / neteisminėmis teisinės apsaugos procedūromis ir nemokumo procedūromis
  • Teisinių apsaugos procedūrų (arba) neteisminių teisės apsaugos procedūrų stebėsena ir proceso priežiūra
  • Teisinių apsaugos procedūrų (arba) neteisminių teisės apsaugos procedūrų restruktūrizavimo plano parengimas, derinimas su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat šių procesų administravimas ir valdymas
  • Kreditoriaus apsauga teisinių apsaugos procedūrų (arba) neteisminių teisės apsaugos procedūrų metu
  • Prevencinio skolų restruktūrizavimo ir (arba) įmonės restruktūrizavimo plano parengimas, derinimas su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat šių procesų administravimas ir valdymas;
  • Pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo rengimas
  • Tarpvalstybinis skolų išieškojimas, įmonės reorganizavimas
  • Sunkumų patiriančių įmonių turto įsigijimas ir perleidimas
  • Su užtikrinimo priemonėmis (įkeistu turtu) susijusių klausimų sprendimas

 

Kiti nemokumo klausimai:

Mes taip pat galime padėti kreditoriams ir fiziniams asmenims rasti kitus novatoriškus ir praktiškus sprendimus. Mūsų apdairus požiūris, specialistų patirtis ir pažangiausi metodai leidžia kreditoriams maksimaliai padidinti gautinų sumų susigrąžinimą, o fiziniams asmenims – išvengti galimai pražūtingų bankroto padarinių.

 

Susisiekite su mumis

Birutė Purvaneckaitė

Birutė Purvaneckaitė

Direktorė, Konsultacijų departamento vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25085

Rokas Žemaitis

Rokas Žemaitis

Sandorių paslaugų vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 616 90151

Sekite mūsų naujienas