Pasaulinės M&A sandorių rinkos tendencijos ir jų įtaka Lietuvos rinkai: 2023 m. pusmečio apžvalga

Drąsūs pokyčiai nebūtinai turi būti dideli: sumažėjus megasandorių skaičiui, įmonių vadovai tikisi, kad vidutinio dydžio M&A sandoriai paskatins strateginę transformaciją ir paspartins augimą.

Nuo metų pradžios daug kas pasikeitė: infliacija mažėja, gali būti, kad palūkanų normos jau beveik pasiekė savo viršūnę, žlugo keli bankai, pavyko išvengti JAV skolos krizės. Atrodo, kad vis garsiau kalbama apie naują didžiąją technologijų naujovę – generatyvinį dirbtinį intelektą. Dėka įvairiausių priežasčių – nuo skaitmenizacijos, dekarbonizacijos iki išaugusio dėmesio į vertės kūrimą – susidaro dinamiškos rinkos sąlygos, kurios, mūsų manymu, artimiausiais mėnesiais suteiks erdvės transformacijos galimybėms ir sukurs palankesnę terpę aktyvesnei M&A sandorių rinkai

M&A sandorių rinkos veikla ateityje gali būti ne vien tik akį traukiantys megasandoriai (viršijantys 5 mlrd. JAV dolerių vertę), kurių sumažėjo nuo 2021 m., kai buvo pasiektas jų pikas. Veikiau tai bus įprastesni ir mažesni sandoriai, kuriais bus siekiama įgyvendinti įvairius įmonių strateginius planus. Tokie sandoriai taip pat gali paskatinti transformaciją ir augimą. Nors aukšto likvidumo įmonės ir toliau bus pajėgios imtis didesnių veiksmų, manome, kad artimiausiais mėnesiais rinkoje dominuos vidutinio dydžio sandoriai.  Tikėtina, kad prie sandorių dydžio susitraukimo prisidės ir tai, kad įmonių vadovai peržiūrinės įmonių strategijas ir sieks jas atitinkančių įsigijimų, tuo tarpu nebeaktualias veiklas bus bandoma parduoti.

2023 m. pradėjome atsargiai vertindami M&A sandorių rinkos perspektyvą. Pasaulio ekonomiką temdė recesijos baimė ir didėjančios palūkanų normos, kadangi daugelyje pasaulio regionų centriniai bankai stengėsi sutramdyti rekordinį lygį pasiekusią infliaciją. Neabejotina, kad pirmasis šių metų pusmetis buvo sudėtingas daugeliui sandorių rinkos dalyvių, o sandorių apimtys sumažėjo 8 %, palyginti su jau ir taip žemesniu 2022 m. antro pusmečio lygiu. Nepaisant to, sandorių apimtys išlieka didesnės nei iki 2019 m. priešpandeminio lygio.

Global M&A Industry Trends: 2023 Outlook image

„M&A sandorių rinkos veikla Lietuvoje įprastai kiek atsilieka nuo pasaulinių tendencijų. Nors neabejotina, kad pirmasis šių metų pusmetis buvo sudėtingas daliai M&A sandorių rinkos dalyvių, o atskleistų sandorių vertė buvo gerokai mažesnė nei 2021–2022 m., visgi sandorių apimtys Lietuvoje išaugo 5 proc., lyginant su prislopusiu 2022 m. antruoju pusmečiu.“

Rokas ŽemaitisSandorių paslaugų skyriaus vadovas, „PwC“ Lietuva

Sandorių srautas gali padidėti antrąjį pusmetį, ypač, jei pardavėjai susikoncentruos į pasirengimą prieš pardavimo procesą ir pakoreguos savo kainų lūkesčius. Tačiau daugeliui pirkėjų finansavimas tapo sudėtingesnis ir daug brangesnis. Tai reiškia, kad daugiau dėmesio skiriama alternatyviam finansavimui ir papildomos sandorio vertės sugeneravimui.

Vertės kūrimas visada buvo pagrindinis aspektas M&A sandorių rinkos dalyvių akyse, tačiau šiandien, labiau nei bet kada, reikia gilintis ir nustatyti papildomus – dažnai transformuojančius – vertės svertus, kurie gali padėti išnaudoti visą sandorio potencialą. Jau dabar pastebime, kad daugiau dėmesio skiriama strateginiam pozicionavimui, pavyzdžiui, optimizuojant veiklų portfelį, skaitmenizuojant ir keičiant verslo modelį. Tačiau verta atidžiau pažvelgti ir į kai kuriuos mažiau apgalvotus veiksnius, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumą, „žaliųjų“ mokesčių paketo lengvatas ir tvarų finansavimą. 

Transformacija ir naujos realybės sutrikdymai žengia koja kojon

Technologijos įgalina vadovus priimant sprendimus , suteikia daugiau galimybių skaitmenizuoti ir transformuoti įmones. Per pastaruosius metus, dirbtinis intelektas žengė didelį žingsnį į priekį. Tikėtina, kad dirbtinio intelekto poveikis bus matomas tiek įmonių, tiek bendros ekonomikos lygiu, nes jis sukurs naujų M&A sandorių galimybių, kuriomis bandys pasinaudoti tiek įmonės, tiek privataus kapitalo (angl. PE) fondai. Jau kurį laiką pastebime, kad įmonės susiduriančios su vis didesniais žmogiškųjų resursų iššūkiais atsigręždavo į plėtrą per M&A sandorius. Dirbtinis intelektas ir čia sustiprino savo žymę, kadangi juo gebantys dirbti specialistai jau dabar laikomi vienu rečiausių išteklių.

Permainos vyksta ir kitur. Įmonės vis dažniau siekia mažinti savo poveikį klimatui ir įgyvendina nulinio poveikio (angl. „net-zero“) strategijas. Energetikos transformacija kai kuriuose sektoriuose sukelia didžiulius pokyčius kartu su papildomomis galimybėmis M&A sandorių rinkoje,  pavyzdžiui, automobilių ir pramoninės įrangos gamintojai įsigyja kalnakasybos įmones, kad užsitikrintų svarbiausių naudingųjų iškasenų, reikalingų akumuliatorių gamybai ir energijos kaupimui, tiekimą. 

Sparčiai besikeičiančiame pasaulyje vadovai turi pasitelkti drąsią M&A sandorių strategiją, kuri leistų jiems neatsilikti nuo konkurentų. Tačiau, drąsūs pokyčiai nebūtinai turi būti dideli. M&A sandoriai gali įvairiai pakeisti esamus verslo modelius. Tiek privataus kapitalo fondai, tiek kitos įmonės daugiausia dėmesio skirs verslų portfelio peržiūroms, tokiu būdu planuojami pokyčiai bus grįsti mažesniais M&A sandoriais. Mažesni, vidutinio dydžio sandoriai, sudėtingomis finansavimo ir reguliavimo sąlygomis šiandien gali būti sudaryti lengviau, tačiau jie taip pat gali būti transformuojantys, jei yra gerai suplanuotos plėtros dalis. Aukšto likvidumo įmonės derindamos reguliavimo įtaką, gali sudaryti didesnius, esminius pokyčius lemiančius sandorius. Dėl žemesnio viešai listinguojamų įmonių vertinimo privataus kapitalo fondams atsiras galimybių vykdyti viešai listinguojamų įmonių perėmimo sandorius. Tuo tarpu numatomas restruktūrizacijų suaktyvėjimas gali paskatinti probleminių M&A sandorių veiklą. Tačiau prieš žengiant žingsnį link įmonės pardavimo, labai svarbu tam tinkamai pasiruošti.

„PwC“ Baltijos šalių įmonių vadovų apklausa parodė, kad 47 proc. Lietuvos įmonių vadovų mano, jog jų įmonės po 10 metų nebebus ekonomiškai gyvybingos veiklą tęsiant dabartine kryptimi. Tie, kurie nesugebės įgyvendinti esminių permainų, artimiausiais metais rizikuoja prarasti turimas rinkos pozicijas.“

Rokas ŽemaitisSandorių paslaugų skyriaus vadovas, „PwC“ Lietuva
Baltic CEO Survey

Šaltinis: „PwC“ Baltijos šalių įmonių vadovų apklausa 2023 https://bit.ly/42hEjQb 

Pasiruoškite dabartinei rinkai... ir ateičiai

Dėl makroekonominių ir įtemptų finansavimo sąlygų susiklostė tokia sandorių sudarymo aplinka, kurioje procesai užtrunka ilgiau, o jų rezultatai labiau neapibrėžti, verslo atvejai sudėtingesni ir reikalaujantys nuodugnesnių išsamių įsigyjamos įmonės patikrinimų (angl. due diligence).

Pirkėjai jau dabar jaučia spaudimą bandant pagrįsti savo investicijas ir jų potencialiai kuriamą vertę. Jei pirkėjai negali nustatyti vertės kūrimo galimybių ir kiekybiškai įvertinti įvairių scenarijų, jų sandoris gali niekada neišvysti dienos šviesos. Jiems taip pat reikės investuoti papildomus išteklius ir tikslingai užsitikrinti reikiamą kapitalą. Šiandieninėje rinkoje finansavimas neturėtų būti laikomas savaime suprantamu dalyku. Tradiciniai finansavimo šaltiniai gali būti nebeprieinami arba jie gali būti prieinami tik tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka tikėtinos sandorio investicinės grąžos.

Pardavėjams niekada nebus per daug pasiruošimo. Kartojame, šioje rinkoje pardavėjams niekada nebus per daug pasiruošimo. Prieš metus, kai labai konkurencingoje M&A sandorių rinkoje vyravo pigaus kapitalo gausa, pardavėjai galėjo riboti informacijos prieinamumą pirkėjams ir vis tiek išgauti premijas sandorio kainai. Šiandien pardavėjai, norėdami užbaigti sandorį ir išvengti kainos sumažėjimo, turėtų tikėtis didesnio pirkėjų ir jų finansuotojų dėmesio detalėms, todėl jiems reikės būti pilnai pasirengusiems sandorio procesui. Turėkite omenyje, jog šis procesas gali užtrukti. Tačiau pagrindinė klaida, su kuria susiduriame pernelyg dažnai, yra ta, kad pardavėjai ir jų patarėjai nustato per daug agresyvius pardavimo terminus. Tai apriboja vadovybės galimybes tinkamai suplanuoti, parengti ir optimizuoti verslą prieš jam patenkant į sandorių rinką, o blogiausiu atveju sandoris taip gali net žlugti.

Ko nori pirkėjai? Kaip pardavėjai gali pasiruošti sandoriui? 
Pirkėjai daugiau dėmesio skiria: Sumanūs pardavėjai turi parengti:
 • naujiems strateginiams augimo ir vertės kūrimo veiksniams

 • verslo modelio transformacijos galimybėms

 • technologiniams pajėgumams (pvz., debesijos, kibernetinės technologijos, dirbtinis intelektas)

 • aiškiai hipotezei apie generatyvinio dirbtinio intelekto poveikį verslo modeliui (galimybės ir grėsmės) 

 • gilesnei duomenų analizei

 • veikimo modelio patikimumui ir ilgaamžiškumui

 • talentų pritraukimui ir išlaikymui 

 • tvarios transformacijos planams 

 • įtikinamą investicinės idėjos pateikimą su kokybiškais pagrindžiančiais duomenimis

 • transformacijos strategiją su tikslais ir pagrindiniais veiklos rodikliais 

 • išsamų M&A sandorio planą

 • naujus augimo veiksnius 

 • sąnaudų mažinimo galimybes

 • technologijų veiksmų planą

 • pranašumų ir rizikos (įskaitant dirbtinį intelektą) scenarijų analizę

 • veiklos strategiją ir svertus 

 • darbo jėgos strategiją ir rodiklius

 • finansinius ir veiklos duomenis, kad būtų laikomasi tvarumo ataskaitų teikimo reikalavimų

Patikima verslo potencialo vizija

„Šiuo metu vyrauja pirkėjų rinka, ypač aukšto likvidumo įmonių pirkėjų, ir vidutinio dydžio sandorių rinka. Pastebime, kad dabartinėje rinkoje vis svarbiau, kad pardavėjai būtų tinkamai pasirengę sandorio procesui. Pirkėjams reikia patikimos verslo idėjos ir aiškaus supratimo apie siūlomas vertės kūrimo galimybes. Pardavėjai turi pasiruošti ir įtikinamai pagrįsti investicinės idėjos patrauklumu, pateikiant transformacijos strategiją, technologinio vystymosi veiksmų planą ir scenarijų analizę. Dabartinėmis rinkos sąlygomis labai svarbu atlikti nuodugnų išsamų parduodamos įmonės patikrinimą bei pasitelkti tinkamą sandorio finansavimo strategiją.“

Rokas ŽemaitisSandorių paslaugų skyriaus vadovas, „PwC“ Lietuva
Hand holding navigational compass against sky during sunset

Portfelio peržiūra ir pardavimai sukuria sandorių srautą vidutinio dydžio sandorių rinkoje

Tikimės, kad tiek privataus kapitalo fondai tiek kitos įmonės daugiausia dėmesio skirs savo veiklų portfelio peržiūroms. Tokios peržiūros yra solidaus vadovavimo ir sumanaus verslo valdymo požymis, galintis padėti nustatyti pagrindines strategines (pajėgumų ar produktų) spragas, kurias gali padėti užpildyti M&A sandoriai. Šios peržiūros taip pat padeda nustatyti neesminį ar nepakankamai efektyviai išnaudojamą turtą, kurį galima parduoti, o tai suteikia įmonėms, susiduriančioms su finansavimo iššūkiais, galimybę imtis veiksmų balanso optimizavimui. Šiems sprendimams įtakos turi trys pagrindiniai veiksniai:

 • Labiau suvaržyta kapitalo aplinka: tikimės, kad daugiau dėmesio bus skiriama pardavimams, nes įmonės sieks sumažinti sverto įtaką savo balansams, atlaisvinti kapitalą, kad galėtų jį reinvestuoti arba, privataus kapitalo atveju, grąžinti kapitalą investuotojams.

 • Technologijų revoliucija: su technologijų pertvarkymu susijusios išlaidos privers rinktis. Įmonės turės ryžtis rizikuoti vietose, kuriose jos gali laimėti – atsisakyti neesminių verslo šakų, taip pat tų, kurioms gresia vertės grandinių sutrumpėjimas.

 • Geopolitinė ar reguliavimo dinamika: tai taip pat gali paskatinti įmones parduoti turtą sudėtingose rinkose arba atsisakyti turto, kuriam reikia neproporcingai daug vadovybės dėmesio.

Remiantis naujausiu „PwC“ tyrimu, portfelio atnaujinimo galia ir perleidimo vertė, įmonės, kurioms geriausiai sekasi kurti vertę, aktyviai peržiūri savo veiklų portfelius, svarsto ir sėkmingai užbaigia jų pardavimus dėl laiku priimamų sprendimų. Kadangi per pastaruosius dvejus metus įmonių įsigijimų buvo keturis kartus daugiau nei tam tikrų įmonių veiklų pardavimų, manome, kad tikėtina, jog nemažai įmonių portfeliuose esančio turto šiuo metu gali būti tinkami kandidatai pardavimui, o turtas, kurį ketinama parduoti, suteiks papildomų galimybių pirkėjams. 

Vidutinio dydžio sandoriai yra pagrindinis rinkos elementas

Dabartinėje M&A sandorių rinkoje pastebime atotrūkį tarp didesnių ir mažesnių, vidutinio dydžio sandorių. Didesnius sandorius, kurie dažnai būna labiau transformacinio pobūdžio, dabartinėje finansavimo aplinkoje tapo sunkiau užbaigti, be to, jie susiduria su didesne reguliavimo rizika. Mažesni sandoriai, dažnai laikomi pagrindine M&A sandorių rinkos dalimi, yra mažiau veikiami rinkos svyravimų, nes tai leidžia įmonėms žengti ne vieną milžinišką šuolį, o atlikti po keletą mažesnių žingsnių jų transformacijos kelyje. 

Nuo 2022 m. antrojo pusmečio iki 2023 m. pirmojo pusmečio sandorių apimtys sumažėjo maždaug 8 procentais. Didesnių sandorių, kurių vertė viršijo 1 mlrd. JAV dolerių, atveju sumažėjimas buvo beveik dvigubai didesnis ir lyginant su 2021 m., kai buvo pasiektas M&A sandorių rinkos rekordas, sumažėjimas siekė maždaug 58 procentus. Tuo pačiu laikotarpiu mažesnių nei 1 mlrd. JAV dolerių sandorių apimtis sumažėjo maždaug 24 procentais.

Pasaulinės sandorių apimties pokytis procentais, 2019 m. I p. – 2023 m. I p.*

Aukšto likvidumo įmonės vis dar turi pranašumą

Įmonės, turinčios gerus verslo rodiklius, bei apgalvotus vykdomų M&A sandorių procesus, dabartinėje rinkoje greičiausiai turės konkurencinį pranašumą. Jos turi grynųjų pinigų ir gebėjimą iš sandorių išgauti sinergijų, todėl gali pasinaudoti šiuo momentu, kai dėl sudėtingos finansavimo aplinkos mažėja konkurencija dėl įvairaus turto. Tačiau šis galimybių langas nebus amžinai atviras.

Šiais metais didesnių sandorių tempą diktavo strateginiai investuotojai, kurie sudarė du trečdalius paskelbtų didžiųjų sandorių, kai tuo tarpu privataus kapitalo įmonės daugiau dėmesio skyrė jų portfeliui priklausančių įmonių pertvarkymui ir susijusiems M&A sandoriams, taip pat sandoriams perimant viešai listinguojamas įmones. Kai kurie didžiausi 2023 m. pirmojo pusmečio sandoriai taip pat yra pavyzdžiai, kaip įmonės vykdo transformacinius sandorius: pavyzdžiui, „Pfizer“ paskelbtas 43 mlrd. JAV dolerių vertės „Seagen“ įsigijimas, maždaug 23 mlrd. JAV dolerių vertės „Glencore“ siūlomas susijungimas su „Teck Resources“, 19,2 mlrd. JAV dolerių vertės „Newmont“ paskelbtas „Newcrest Mining“ įsigijimas, 13,2 mlrd. JAV dolerių vertės „Carrier“ paskelbtas „Viessmann Climate Solutions“ įsigijimas ir maždaug 7,5 mlrd. JAV dolerių vertės „Xylem“ paskelbtas „Evoqua Water Technologies“ įsigijimas.

„Pirmąjį 2023 m. pusmetį Lietuvos M&A sandorių rinkoje tarp investuotojų dominavo strateginiai investuotojai. Tikimės, kad ši tendencija tęsis atitinkamai pagal pasaulinių sandorių raidą, o aukšto likvidumo įmonėms atsiras daugiau galimybių įgyvendinti savo strateginius augimo tikslus. Vienas iš gerų pavyzdžių, kaip strateginiai investuotojai siekia sinergijos, yra „Aktiva Finance Group“, pirmaujanti Baltijos šalių skolų išieškojimo ir kreditų valdymo paslaugų rinkoje veikianti įmonė, kuri paskelbė apie „Intrum Baltics“ portfelių įsigijimą.“

Greta DidžbalėProjektų vadovė, Sandorių paslaugos, „PwC“ Lietuva

Didžiausias megasandorių aktyvumas pastebimas farmacijos ir gyvybės mokslų bei energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių sektoriuose, kurie susiję su tokiomis didžiųjų sandorių tendencijomis kaip technologinės inovacijos, skaitmenizacija, aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė ir valdysena (ESG) ir perėjimas prie žaliosios energetikos.

„Nors ESG yra vis dažniau rinkoje girdimas terminas, mūsų atlikta Lietuvos įmonių vadovų apklausa parodė, kad Lietuvos įmonių vadovai daugiausia dėmesio skiria procesų ir sistemų automatizavimui, alternatyvių energijos šaltinių naudojimui ir naujų technologijų diegimui (debesija, dirbtinis intelektas ir kitos pažangios technologijos).“

Greta DidžbalėProjektų vadovė, Sandorių paslaugos, „PwC“ Lietuva
Baltic CEO Survey

Šaltinis: „PwC“ Baltijos šalių įmonių vadovų apklausa 2023 https://bit.ly/42hEjQb 

Privataus kapitalo fondai daugiausia dėmesio skiria portfelio optimizavimui bei viešai listinguojamų įmonių perėmimo sandoriams

Nenuvertinkite privataus kapitalo fondų išradingumo. Nors makroekonominė aplinka ir finansavimo iššūkiai, susiję su didėjančiomis palūkanų normomis ir griežtėjančiais kreditavimo reikalavimais, trukdė sudarant sandorius finansuotus skolintomis lėšomis, privataus kapitalo fondai sutelkė dėmesį į savo portfelius, atlikdami jų peržiūras, vykdydami papildomus įsigijimus ir investuodami į debesijos transformaciją bei duomenų ir analizės pajėgumus. Nors didesnių privataus kapitalo pirkimų buvo mažiau nei ankstesniais metais, privataus kapitalo įmonės, užtikrintos dėl konkretaus turto potencialo, nevengs vykdyti strateginių įsigijimų, ieškoti alternatyvių turto klasių privačiosiose rinkose ir pasinaudoti žemesniais viešai listinguojamų įmonių vertinimais perimant šį turtą.

Neseniai įvykę JAV bankų bankrotai dar labiau sugriežtino kreditavimo sąlygas jau ir taip sudėtingoje finansavimo rinkoje. Privataus kapitalo fondų išpirkimo su finansiniu svertu modelis apima įmonės įsigijimą skolinantis, o vėliau skolos grąžinimui pasitelkiamas tikslinės įmonės turtas ir grynųjų pinigų srautai. Todėl, nors privataus kapitalo fondų investicinių pinigų likučiai išlieka rekordiniame lygyje (2023 m. birželio mėn. – 2,5 mlrd. JAV dolerių), galimybė gauti skolos finansavimą yra labai svarbi. Siekdami finansuoti svarbius sandorius, privataus kapitalo investuotojai naudoja įvairias finansavimo struktūras, pavyzdžiui, terminuotąsias paskolas, atidėtus mokėjimus už uždirbtą pelną (angl. earn-out), konsorciumo sandorius (įskaitant sandorius su valstybiniais turto fondais, pensijų fondais ir šeimos biurais) ir mažumos investicijas.

Privačios skolos fondai tapo labai reikalingu kapitalo šaltiniu privataus kapitalo fondams. Nepaisant to, jog tai yra brangesnė finansavimo alternatyva, ji atveria jiems naujas sandorių galimybes.

Didesni kapitalo kaštai kelia papildomą spaudimą privataus kapitalo įmonėms siekiant grąžos. Tačiau privataus kapitalo fondai vis labiau tobulina savo investavimo strategijas daugiau dėmesio skiriant įvairių vertės šaltinių sandoryje nustatymui bei tvarių investicijų skatinimui, taikant veiklos patobulinimų ir transformuojančių veiksmų derinį, tam kad sukurtų vertę investuotojams. Viešai listinguojamų įmonių perėmimo sandoriai yra pavyzdys, kai privatus kapitalas paprastai yra mažiau suvaržytas nei viešai listinguojamos įmonės, todėl gali įgyvendinti strateginius pokyčius, sutelkti dėmesį į vertės kūrimą ir gauti didesnę grąžą.

Keletas neseniai įvykusių tokių perėmimo sandorių pavyzdžių: 15,2 mlrd. JAV dolerių vertės „Japan Industrial Partners“ siūlomas „Toshiba Corp“ įsigijimas ir 12,5 mlrd. JAV dolerių vertės „Silver Lake“ ir „CPP Investments“ siūlomas „Qualtrics“ įsigijimas. Esant dabartinėms rinkos sąlygoms, manome, kad privataus kapitalo įmonės ras daugiau galimybių, ypač technologijų sektoriuje, įsigyti stiprių įmonių, turinčių didelį pelno potencialą, mažesnėmis kainomis.

„Pastaraisiais metais Lietuvoje labai išaugo M&A sandorių, prie kurių prisidėjo privataus ir rizikos kapitalo investuotojai, skaičius. Šiems investuotojams yra būdinga tai, kad jie pasitelkia skolos finansavimą tokiai veiklai skatinti. Tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių – padidėjusių palūkanų normų ir infliacijos aplinkos – skolinimasis darosi sudėtingesnis ir brangesnis. Todėl griežtesnis finansavimas tampa veiksniu, dėl kurio 2023 m. šiek tiek sulėtės M&A sandorių veikla. Todėl investuotojai bus priversti ieškoti galimybių uždirbti didesnę grąžą, siekiant kompensuoti išaugusias finansavimo išlaidas.“

Greta DidžbalėProjektų vadovė, Sandorių paslaugos, „PwC“ Lietuva

Restruktūrizavimo pakilimas

Tikimasi, kad 2023 m. pirmąjį pusmetį suaktyvėjusi restruktūrizavimo veikla tęsis ir antrąjį pusmetį, nes kai kurioms įmonėms finansinis spaudimas tampa nebepakeliamas, įskaitant didesnę skolinimosi kainą, kredito išdavimo ribojimus ir sunkumus pritraukiant kapitalą. Šios problemos kartu su infliacijos poveikiu, besitęsiančiais tiekimo grandinės trikdžiais ir mažo augimo ekonomine aplinka reiškia, kad kai kurios įmonės šiuo metu susiduria su nedideliu bendrųjų pajamų augimu, spaudimu pelningumui ir ne tokia užtikrinta ateitimi. Tikėtina, kad restruktūrizavimo veikla bus aktyvesnė mažmeninės prekybos ir vartotojų priežiūros, nekilnojamojo turto ir pramonės sektoriuose.

Prie dabartinių sąlygų, didėjant sunkumų patiriančių įmonių skaičiui, paprastai tikimasi, kad restruktūrizavimo veiklą paskatins bankų skolų išieškojimo procesai. Tikimės, kad įmonės, turinčios ne banko, o privačios skolos, anksčiau imsis veiksmų problemoms spręsti, o šis aktyvesnis požiūris skatins probleminių M&A sandorių veiklą.

Įmonės, kurioms pandemijos metu pavyko užsitikrinti paskolas istoriškai mažomis palūkanų normomis, šiuo metu džiaugiasi mažesnėmis finansavimo sąnaudomis. Tačiau tos įmonės, kurioms gresia refinansavimas arba kurios turi skolų su kintamomis palūkanomis, jaučia stiprų poveikį ir turi imtis veiksmų. Restruktūrizavimas siekiant pagerinti galimybes refinansuoti yra ne būtinai finansinis ir gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, siekiant pagerinti įmonės balansą vykdomi portfelio vertinimai, po kurių parduodamos verslo dalys arba restruktūrizuojamos tam tikros veiklos siekiant padidinti pelningumą ir sumažinti riziką. 

Netolimoje ateityje JAV ir Europoje iki 2026 m. sueis maždaug 250 mlrd. JAV dolerių institucinių paskolų terminas, iš jų maždaug 200 mlrd. dolerių – 2025 m.  Jei palūkanų normos išliks dabartinio lygio, refinansuotos paskolos taip pat reikš ženkliai didesnius palūkanų kaštus. Arba, esant dar nepalankesniam scenarijui, įmonėms, negalinčioms refinansuoti paskolų, gali tekti restruktūrizuotis. Be tradicinio refinansavimo, pastebime, kad daugėja obligacijų iškeitimo į paskolas susitarimų, kuriais siekiama fiksuoti palūkanų normas, o taip pat, pastebime terminų pratęsimo susitarimus. Įmonės turėtų atidžiai stebėti refinansavimo riziką, o tos, kurios laiku imsis veiksmų siekiant užsitikrinti alternatyvius kapitalo šaltinius, ateityje bus geresnėje pozicijoje siekiant tolimesnio augimo.

Pirmąjį 2023 m. pusmetį* aktyviausiai sandoriai buvo sudaromi technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriuje – maždaug 28 proc. visų pasaulinių sandorių. Tačiau kalbant apie sandorių vertę, energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių sektorius (angl. EU&R) buvo lyderis – 23 proc. sandorių vertės (tik 9 proc. sandorių apimties). Energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių sektorius tebėra labai patrauklus investuotojams, visų pirma dėl didelių investicijų į perėjimą prie žaliosios energetikos, nes įmonės siekia įvykdyti grynojo nulinio (angl. „net zero“) išmetamųjų teršalų kiekio įsipareigojimus.

M&A sandoriai Lietuvoje 2018-2023 m.*

* Tai apima tik paskelbtus sandorius su atskleistomis įsigytų įmonių pavadinimais
Šaltinis: „Mergermarket“ ir „PwC“ analizė

2023 m. M&A sandorių rinkos perspektyvos

Remdamiesi rinkoje matomais atsigavimo požymiais, esame optimistiškai nusiteikę, kad antrąjį pusmetį atsiras daugiau įdomių – ir transformuojančių – M&A sandorių galimybių. Nėra abejonių, kad dabartinės makroekonominės sąlygos ir toliau darys įtaką sandorių aktyvumui, tačiau dėl stabilesnių palūkanų normų M&A sandorių rinkos dalyviams bus lengviau nustatyti sandorių vertę. Mūsų nuomone, M&A sandoriai šiandien yra svarbesnė augimo varomoji jėga nei netolimoje praeityje, o įmonių vadovai jais naudosis kaip pagrindine priemone, padedančia pakeisti įmonių rinkos pozicijas, paskatinti augimą ir siekti tvarių rezultatų. 

Manome, kad likusią metų dalį daugiausia sandorių sudarys aukšto likvidumo įmonės, ieškančios strateginių galimybių, o rinkoje dominuos vidutinio dydžio M&A sandoriai, tuo tarpu didžiąją dalį sandorių sudarys verslo dalių pardavimai. Pirkėjams bus labai svarbu turėti prieigą prie kapitalo ir atlikti išsamius finansinius ir nefinansinius patikrinimus. Pardavėjų sėkmės garantas bus pasiruošimas.

value creation illustrations

Atrinktos pasaulinės pramonės šakų tendencijų įžvalgos aktualios Lietuvos rinkai

Sveikatos apsaugos sektorius

Tikimasi, kad pasaulinė sveikatos ir farmacijos pramonė ir toliau vykdys M&A sandorius, norėdama užpildyti projektų spragas, investuodama į vidutinio dydžio biotechnologijų įmones. Neesminio turto pardavimas ir veiklų portfelio peržiūra, taipogi išliks prioritetu. Privataus kapitalo fondai noriai įsigyja inovatyvų sveikatos priežiūros turtą, ypač tyrimų ir gamybos pagal užsakymą (angl. CRO/CDMO),bei medicinos technologijų įmonių. Nepaisant reguliavimo iššūkių, tikimasi, kad M&A sandorių rinkos veikla sveikatos sektoriuje išliks aktyvi, o 2023 m. antrąjį pusmetį, mažėjant vertės lūkesčių tarp pirkėjų ir pardavėjų skirtumui ir įmonėms ieškant inovatyvių technologijų ir dirbtinio intelekto paremtų sprendimų, ji gali paspartėti.

„Lietuvoje jau kurį laiką stebime sveikatos priežiūros paslaugų konsolidavimą. Medicinos, veterinarijos, diagnostikos klinikos ir kiti medicinos paslaugų tiekėjai yra privataus kapitalo fondų dėmesio centre. Matydami iššūkius, susijusius su infliacijos aplinka bei reguliacinės aplinkos pokyčius, manome, kad tiek pirkėjai, tiek pardavėjai šiame sektoriuje gali išlikti aktyvūs.“

Greta DidžbalėProjektų vadovė, Sandorių paslaugos, „PwC“ Lietuva

Technologijos, žiniasklaida ir telekomunikacijos

Pasaulines technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriaus M&A sandorių rinkos tendencijas 2023 m. antrąjį pusmetį ir vėliau lems dirbtinis intelektas ir programinė įranga, o kibernetinis saugumas ir skaitmeninė transformacija skatins IT paslaugų sektoriaus M&A sandorių rinkos aktyvumą. Nors 2023 m. pirmąjį pusmetį puslaidininkių sektorius buvo vangus, tikimasi, kad investuotojai susidomės mikroschemų gamybos pajėgumų plėtra. Žiniasklaidos ir pramogų pramonėje srautinio perdavimo ekosistemai daromas vis didesnis spaudimas siekiant pelningumo ir ji gali būti konsoliduojama, o vaizdo žaidimų, sporto bei  kitų tiesioginių transliacijų sektoriai ir toliau pritraukia investicijas. Telekomunikacijų sektoriaus pagrindiniai veiksniai yra telekomunikacijų konsolidacija, infrastruktūros pardavimas ir technologijų konvergencija. Apskritai technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriaus M&A sandorių rinka tebėra aktyvi, nes, nepaisant pasaulinių sunkumų, įmonės išnaudoja savo techninius pajėgumus, skatina inovacijas ir sulaukia privataus kapitalo fondų susidomėjimo. 

„2021–2023 m. technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų M&A sandorių rinkos apimtis Lietuvoje sudarė apie 67 atskleistus sandorius, t. y. 26 proc. visų per šį laikotarpį atskleistų sandorių. 2023 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su 2022 m. antruoju pusmečiu, stebime 40 proc. mažesnį technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų įmonių sandorių skaičių, tačiau manome, kad pasaulinės tendencijos bus aktualios ir Lietuvos rinkai, nes 2023 m. pirmąjį pusmetį stebėjome tas pačias tendencijas, pavyzdžiui, žiniasklaidos įmonių konsolidaciją, kaip kad TV3 grupė, kuri paskelbė apie Lietuvoje pirmaujančios radijo stoties UAB „M-1“ įsigijimą.“

Greta DidžbalėProjektų vadovė, Sandorių paslaugos, „PwC“ Lietuva

Energetika ir komunalinės paslaugos

Energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių sektoriai patiria didelį investicinio kapitalo antplūdį, nes visame pasaulyje siekiama strateginių energetikos pertvarkos tikslų. Tikimasi, kad ši tendencija išliks ir 2023 m. bei 2024 m., nes investuotojai ieškos M&A sandorių galimybių bei plyno lauko investicijų (angl., greenfield investments). Energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių sektorius šiuo metu patiria verslo modelių transformacijos ir pertvarkymo poreikį, kurį lemia dekarbonizacijos tikslai, skaitmenizacija, besikeičianti vartotojų elgsena ir geopolitinis neapibrėžtumas. Įmonės susiduria su iššūkiu ieškant balanso tarp trumpalaikės vertės akcininkams ir atsparumo ESG kriterijams. Konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, kalnakasybos ir metalų gavybos sektoriuose, M&A sandorių rinkos veikla orientuota į tiekimo saugumą ir turto subalansavimą. Naftos ir dujų įmonės teikia pirmenybę gavybos ir perdirbimo įmonių konsolidacijai ir turto optimizavimui dėl žaliavų nepastovumo ir perėjimo prie švarios energijos. Energetikos ir komunalinių paslaugų bendrovės akcentuoja esamo turto atnaujinimą ir investicijas į naujas energetikos platformas. Chemijos sektoriaus M&A sandorių rinka susiduria su sunkumais dėl mažesnės vartotojų paklausos ir infliacijos poveikio, tačiau pardavimai ir tvarumo tikslai išlieka pagrindiniais veiksniais. Apskritai ankstyvi ir ryžtingi veiksmai, įskaitant M&A sandorių veiklą, padės įmonėms klestėti besikeičiančioje energetikos, komunalinių paslaugų ir išteklių srityje.

„Tikimasi, kad Lietuvoje žaliųjų iniciatyvų rinka išliks aktyvi dėl atitikties ESG reikalavimams, nors ir yra tam tikrų reguliacinės aplinkos suvaržymų bei rinka artėja prie gana konsoliduotos būklės. Pirmąjį 2023 m. pusmetį stebėjome nemažai įsigijimų žaliosios energijos ir žiedinės ekonomikos srityse, pavyzdžiui, „Ignitis renewables“ paskelbtas didžiausio vėjo jėgainių parko, kurio galia siekia 300 megavatų (MW), įsigijimas iš „E energija“."

Rokas ŽemaitisSandorių paslaugų skyriaus vadovas, „PwC“ Lietuva

Susisiekite su mumis

Rokas Žemaitis

Rokas Žemaitis

Direktorius, Sandorių paslaugų vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 616 90151

Petras Misiūnas

Petras Misiūnas

Projektų vadovas, Sandorių paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 616 38601

Greta Didžbalė

Greta Didžbalė

Projektų vadovė, Sandorių paslaugos, PwC Lietuva

Tel. +370 653 92002