Skip to content Skip to footer
Search

Mokestinis ginčas iš arti!

Laimėk 2000 €* stipendiją su komanda

Smalsu ne tik susipažinti su mokestinio ginčo procesu, bet ir jį pamatyti iš arčiau? Turi žinių, kurias nekantrauji pritaikyti bei išbandyti realioje praktikoje? Turime tau galimybę!

Kviečiame tave dalyvauti mokestinio ginčo inscenizacijoje! 

Tau tereikia atlikti šiuos žingsnius:

  1. Suburti komandą (nuo 2 iki 4 žmonių) bei užregistruoti ją
  2. Parašyti, kodėl tavo komanda nori dalyvauti „Mokestinis ginčas iš arti“ renginyje

 

Seki mūsų naujienas ir sužinoki apie artėjančio renginio datą.
 

 
Kodėl verta dalyvauti?

Tu ir tavo komanda galite laimėti 2 000 €* „PwC” stipendiją, apmokamą stažuotę @PwC bei praktikos galimybę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje prie LR Vyriausybės. 

Mokestinio ginčo inscenizacija – tai nuoseklaus verslo konsultacijų bendrovės „PwC“ ir Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės bendradarbiavimo rezultatas.

Renginio idėją palaiko ir jame dalyvauti kviečia Valstybinė mokesčių inspekcija. Šiais metais įvyks jau VI-oji mokestinio ginčo inscenizacija. 

*su mokesčiais

MOKESTINIO GINČO INSCENIZACIJOS TAISYKLĖS  

 

2021 m. balandžio 20 d.

Vilnius

1.     Bendrosios sąlygos.

1.1.  Mokestinio ginčo inscenizacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia projekto tikslus ir jo organizatorius, projekto dalyvių registracijos ir atrankos tvarką, projekto vykdymo eigą, dalyvių vertinimo kriterijus ir kitas projekto sąlygas.

1.2.  Pagrindinis mokestinio ginčo inscenizacijos tikslas – stiprinti mokesčių teisės plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bei tarpdisciplininį bendradarbiavimą vykdant studentų edukacinį projektą.

1.3.  Mokestinio ginčo inscenizacijos organizatoriai UAB „PricewaterhouseCoopers” (toliau – PwC) ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija). PwC ir Komisijos bendru sutarimu prisidėti prie projekto organizavimo taip pat gali būti kviečiamos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos ir kitos organizacijos.

2.     Registracija ir komandų atranka

2.1.  Mokestinio ginčo inscenizacijoje varžosi dvi iš 2-4 studentų sudarytos komandos – viena komanda atstovauja mokesčių mokėtojo, o kita – mokesčių administratoriaus interesus.

2.2.  Inscenizacijoje gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės bei ekonomikos studijų programų studentai, studijuojantys bakalauro, magistro ar vientisinėse studijose.

2.3.  Studentų komandos formuojamos savanoriškumo principu. Studentų komanda, norėdama dalyvauti inscenizacijoje, privalo užsiregistruoti užpildydama registracijos formą.

2.4.  Registracijos pradžia ir pabaiga skelbiama atskiru pranešimu PwC interneto puslapyje, Facebook profilyje ir kitais viešinimo kanalais.

2.5.  Inscenizacijoje dalyvausiančios komandos atrenkamos įvertinus komandų atsakymus į registracijos anketoje pateiktus klausimus. Atrinktos komandos tą pačią dieną informuojamos elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje.

2.6.  Jokia asmeninė registracijos formoje pateikta informacija be inscenizacijos dalyvių sutikimo nebus viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims su inscenizacija nesusijusiais tikslais.

3.     Mokestinio ginčo inscenizacijos eiga

3.1.  Informuojant studentų komandas apie tai, kad jos atrinktos varžytis mokestinio ginčo inscenizacijoje, kartu pateikiama ir mokestinio ginčo, kuris bus sprendžiamas, fabula.

3.2.  Abejoms studentų komandoms yra paskiriama po vieną mentorių – inscenizacijos organizatorių atstovą, kuris atsako į komandoms iškilusius klausimus bei supažindina su mokestinio ginčo inscenizacijos eiga.

3.3.  Komanda, atstovaujanti mokesčių administratorių, per nustatytą terminą parengia rašytinę poziciją bei perduodą ją mokesčių mokėtoją atstovaujančiai komandai, kuri parengia rašytinius atsikirtimus į mokesčių administratoriaus išdėstytus argumentus. Abi komandos savo rašytinius argumentus parengia per joms nustatytą vienodą terminą.

3.4.  Abiejų šalių pozicijos perduodamos Komisijai susipažinti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatomo bylos nagrinėjimo Komisijos posėdyje dienos.

3.5.  Inscenizacijos metu kiekvienai komandai suteikiama po 10 min. pristatyti savo argumentus bei iki 10 min. užduoti klausimus oponentų komandai. Taip pat kiekviena komanda atsako į Komisijos klausimus.

4.     Mokestinio ginčo inscenizacijos dalyvių vertinimo tvarka

4.1.  Inscenizacijos nugalėtojus išrenka Komisija, atsižvelgdama į kitų projekto organizatorių atstovų nuomonę.

4.2.  Vertinant komandas atsižvelgiama į:

4.2.1.     Pozicijos pristatymo sklandumą;

4.2.2.     Pasirinktų argumentų pagrįstumą ir originalumą;

4.2.3.     Gebėjimą improvizuotai atsakyti į oponentų ir Komisijos klausimus;

4.2.4.     Oponentų komandai parengtų klausimų turinį;

4.2.5.     Komandinį darbą.

5.     Kitos sąlygos.

5.1.  Ginčo inscenizacijoje dalyvavusių studentų komandų nariai apdovanojami projekto organizatorių skiriamais prizais. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo papildyti ar keisti konkurso taisykles paviešindami atnaujintą Taisyklių redakciją PwC internetinėje svetainėje www.pwc.com.lt

Pirmoji mokestinio ginčo inscenizacija

Pirmoji mokestinio ginčo inscenizacija Lietuvoje surengta 2016 m. kovo mėnesį.

Dvi studentų komandos iš Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetų nagrinėjo hipotetinę mokestinio ginčo situaciją ir pristatė savo argumentus Mokestinių ginčų komisijos posėdyje.

Mokesčių administratorių atstovavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentės Eglė Burbaitė ir Elvyra Juchnevič. Joms oponavo mokesčių mokėtojų komanda - Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentai Andrius Urniežis ir Juras Žymančius. Abi pusės prieš lemiamąjį susitikimą posėdžio metu turėjo porą savaičių pasiruošimui, kurio metu joms talkino PwC Mokesčių ir teisės skyriaus atstovai.

Įvertinus komandų pateiktus rašytinius dokumentus, argumentus, išsakytus posėdžio metus, taip tat atsižvelgiant į studentų sugebėjimą greitai, išsamiai ir kūrybingai atsakyti tiek į oponentų, tiek į Mokestinių ginčų komisijos narių klausimus, buvo nuspręsta, kad Mokestinio ginčo inscenizacijos nugalėtoja tapo mokesčių administratorių atstovavusi komanda.

Studentų atsiliepimai

Nauja patirtimi susidomėję studentai pabrėžė, jog universitetuose trūksta praktikos ir dalyvavimas tokio pobūdžio renginiuose suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, ugdo viešojo kalbėjimo įgūdžius ir net gali padėti atrasti savo karjeros kelią.

„Nustebome, kad viskas iš tiesų buvo taip rimta ir oficialu. Viskas buvo labai tikroviška, tiesa, mums pačioms buvo sunku laikytis priskirtos mokesčių administratoriaus pozicijos, kadangi jai nepritarėme. Tačiau, tai netgi tapo mūsų laimėjimo priežastimi. Labai džiaugiamės ir rekomenduojame sudalyvauti visiems smalsuoliams,“ – džiaugėsi Eglė ir Elvyra.

„Reali praktika, kaip turėtų atrodyti procesiniai dokumentai, kaip vyksta veiksmas Mokestinių ginčų komisijoje. Tokiuose renginiuose dalyvauti ne tik reikia, bet privaloma, nes teorija ir lieka tik teorija, kol nėra praktikos. Be to, tai padeda stiprinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, įgyti specialių žinių,“ – kalbėjo Juras su Andriumi.

Antroji mokestinio ginčo inscenizacija

Antroji mokestinio ginčo inscenizacija įvyko 2017 m. lapkričio mėnesį.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį dalyviams tarė Komisijos pirmininkė Edita Galiauskaitė bei PwC atstovai – Herkus Gabartas, advokatas, Mokestinių ginčų ir bylinėjimosi praktikos vadovas, ir Inga Čeledinė, mokestinių ginčų praktikos vadovė. Organizatorių atstovai pasidžiaugė, kad antroji Mokestinio ginčo inscenizacija sulaukė dar didesnio mokesčių teise besidominčių studentų susidomėjimo.

Ginčo šalims atstovavo Vilniaus universiteto studentės Laura Razulevičiūtė ir Karina Naumkinaitė – mokesčių mokėtojo atstovės, bei Mykolo Romerio universiteto studentės Liuda Marcinkevičiūtė, Raminta Matulytė ir Edita Pempytė, kurios gynė mokesčių administratoriaus poziciją.

Inscenizacijos metu spręstas praktikoje neretai pasitaikantis mokestinis ginčas dėl paskolos palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio prasme. Abi komandos pasiruošimą Mokestinio ginčo inscenizacijai pradėjo keletą savaičių prieš renginį ir posėdžio metu savo pozicijas pristatė kaip tikros mokestinių ginčų ekspertės – pateikė išsamius argumentus ir motyvus, greitai ir kūrybingai atsakė į netikėtus mokestinio ginčo nagrinėjimo metu Mokestinių ginčų komisijos narių bei oponentų užduotus klausimus.

Po įtemptų diskusijų nuspręsta, kad mokestinį ginčą laimėjo mokesčių mokėtojo atstovės – Laura Razulevičiūtė bei Karina Naumkinaitė, kurios laimėjo 3 mėnesių apmokamą stažuotę PwC, taip pat abi komandos gavo išskirtinę galimybę stebėti Mokestinių ginčų komisijos posėdį ir atminimo dovanėles.

Trečioji mokestinio ginčo inscenizacija

Vasario 28 d. jau trečią kartą įvyko „PwC“ ir Mokestinių ginčų komisijos prie LRV organizuojama Mokestinio ginčo inscenizacija. „PwC“ įsteigta 1000 EUR stipendija ir galimybė stebėti realų mokestinį ginčą atiteko Mokesčių mokėtoją atstovavusiai komandai – VU Teisės fakulteto 5 kurso studentams Taurui Diubai ir Edgarui Augūnui. 

Šiais metais renginio finaliniame etape dalyvavo net 3 studentų komandos, atstovavusios mokesčių mokėtoją bei mokesčių administratorių, o trečioji komanda prisijungė prie Mokestinių ginčų komisijos kaip vertintojai. Mokestinis ginčas buvo itin įtemptas ir parodė ne tik studentų sukauptas technines žinias, bet ir viešojo kalbėjimo įgūdžius, o laimėtojai buvo išrinkti vieno balso persvara.

Po renginio laimėtojai neslėpė, kad įtampos viso renginio metu tikrai netrūko, o priešininkų komanda buvo labai stipriai pasiruošusi: „Komisija atliko kritinį vaidmenį – užvedant ant kelio, vedant į diskusiją. Ruošiantis inscenizacijai, „PwC“ kuratoriai tikrai padėjo ir suteikė rekomendacijų. Taip pat milžiniškas ačiū VMI konsultantams ir VMI įsitraukimui. Ateityje norėtume pamatyti dar tokių renginių ir kuo didesnį studentų įsitraukimą“.

Mokesčių administratorių atstovavo neseniai MRU Teisės bakalaurą baigusi Marija Jurgelevič ir VU Teisės magistrantūros studentas Dmitrij Mačugin. Kaip pastebėjo MGK atstovai, šis duetas išsiskyrė ypatinga komandine dvasia: vienam pritrūkus argumentų, kitas tuoj pat įsijungdavo į diskusiją ir pratęsdavo mintį: „Renginys viršijo lūkesčius, reikėjo praktiškai iš naujo gilinti teisines žinias kitoje teisės šakoje. Mes gavome realios patirties, naudingų kontaktų ir sustiprinome savo kaip komandos ryšį“.

VU Teisės fakulteto IV kurso studentų Andriaus Klimo ir Ravilio Vilčinskio komandai teko nelengva užduotis – atstovauti ginčų komisiją ir prisidėti prie sprendimo, kas laimės ginčą. Kaip pastebėjo Andrius, „su silpnomis teorinėmis žiniomis tikrai negalima kalbėti apie praktiką. Ir ši inscenizacija tik patvirtina, jog tai, ko išmoksti universitete, yra reikalinga. Nes be teorinių pagrindų – nė žingsnio“.

Mokestinio ginčo inscenizacija yra bendras „PwC“, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas, prie kurio šiais metais prisijungė ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos, VU Teisės fakultetas ir Mykolo Romerio Teisės mokykla. Konkurse gali dalyvauti visi studentai. „PwC“ sudaryta komisija iš pateiktų paraiškų atrenka dvi komandas laimėtojas, kurios dalyvauja mokestiniame ginče ir varžosi dėl pagrindinio prizo. Finaliniame renginyje dalyvauja Mokestinių ginčų komisijos prie LRV, VMI ir „PwC“ atstovai, nusprendžiantys, kuri komanda laimėjo tiek mokestinį ginčą, tiek konkursą. Daugiau informacijos apie renginį: https://www.pwc.com/lt/lt/paslaugos/pwc-lietuva-akademija/mokestinio-ginco-inscenizacija.html.

Ketvirtoji mokestinio ginčo inscenizacija

Mokestinis ginčas gyvai – tai jau ketvirtą kartą „PwC“ ir Mokestinių ginčų komisijos prie LRV organizuojamas studentams skirtas renginys. Šiais metais nugalėtojais tapo VU TF V kurso finansų ir mokesčių šakos studentai Andrius Klimas ir Ravilis Vilčinskis, atstovavę mokesčių administratoriaus poziciją. Sveikiname nugalėtojus! Tikimės, kad jūs laimėjote daug daugiau negu prizą – bet ir žinias, kurias galėsite pritaikyti universitete ar darbo praktikoje.
Antrą vietą užėmė VU TF jungtinė 3-5 kursų komanda, kurią sudarė Gabrielė Velta Mickevičiūtė (3 kursas), Akvilė Medvedevaitė (3 kursas), Justinas Drakšas (4 kursas) ir Tomas Pilkis (5 kursas), atstovavę mokesčių mokėtoją.

Mokestinio ginčo inscenizacija yra bendras „PwC“, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektas, prie kurio organizavimo prisijungia ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos, VU Teisės fakultetas ir Mykolo Romerio Teisės mokykla. Konkurse gali dalyvauti visi studentai. „PwC“ sudaryta komisija iš pateiktų paraiškų atrenka dvi komandas laimėtojas, kurios dalyvauja mokestiniame ginče ir varžosi dėl pagrindinio prizo. Finaliniame renginyje dalyvauja Mokestinių ginčų komisijos prie LRV, VMI ir „PwC“ atstovai, nusprendžiantys, kuri komanda laimėjo tiek mokestinį ginčą, tiek konkursą. 

Penktoji mokestinio ginčo inscenizacija

„Mokestinis ginčas iš arti!“ – jau penktus metus iš eilės organizuojamas studentams skirtas renginys.

Šiais metais nugalėtojais tapo Vilniaus universiteto II kurso Teisės fakulteto studentai Dagnė Kemežytė, Tomas Kačiukevičius, Greta Lebedeva, atstovavę Mokesčių mokėtojo poziciją. Sveikiname laimėjus Mokestinį ginčą ir „PwC“ stipendiją!

Antrą vietą užėmė Vilniaus universiteto IV kurso Mokesčių ir finansų teisės studentės Kamilė Jogminaitė, Agnė Smagurauskaitė, Gabrielė Šarauskaitė savo žinias išbandžiusios Mokesčių administratoriaus pozicijoje.

Džiaugiamės, kad šis mūsų socialinės atsakomybės projektas, kuriame dalinamės savo žiniomis su bendruomene, prisideda prie jaunų specialistų mentorystės, kompetencijų plėtimo, profesinės praktikos įgavimo bei realiai atveria duris į naujus profesinius horizontus.

Šeštoji mokestinio ginčo inscenizacija

Kovo 10 d. jau šeštą kartą įvyko „PwC“ Lietuvoje, Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės (MGK) ir VMI organizuojama Mokestinio ginčo inscenizacija, kurioje savo jėgas išbandė Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto dvi studentų komandos.

Šiais metais nugalėtojais tapo Mykolo Romerio universiteto, Mokesčių ir finansų teisės V kurso studentai Evelina Žameici, Karolina Kalytienė ir Tomas Keršis, atstovavę Mokesčių mokėtojo poziciją. Komandai pasiruošti padėjo „PwC“ Lietuvoje Mokesčių ir teisės komanda, mentoriai Monika Bielskienė, Akvilė Berenytė, Kamilė Jogminaitė. Antrąją vietą užėmė Vilniaus universiteto IV kurso Teisės studentai Monika Barisaitė ir Artiom Reznik, atstovavę Mokesčių administratoriaus poziciją. Abi komandos buvo stipriai pasiruošusios, renginio metu pasižymėjo stipriais argumentais, nepasimesdavo nuo netikėtų klausimų, demonstravo greitą reakciją, žinias ir pagarbą kitai ginčo pusei.

Prie renginio dalyvių sveikinimų prisidėjo ir finansų viceministrė Rūta Bilkštytė, Mokestinių ginčų komisijos pirmininkas Evaldas Raistenskis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas Haroldas Šinkūnas, Mykolo Romerio universiteto profesorius Virginijus Bitė, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės pavaduotojas Martynas Endrijaitis.

Džiugu, kad šis mūsų socialinės atsakomybės projektas, kuriame dalinamės savo žiniomis su bendruomene, prisideda prie jaunų specialistų mentorystės, kompetencijų plėtimo ir realaus potyrio, ką reiškia būti savo srities profesionalu!
 

Renginio įrašą žiūrėkite čia.
 

Susisiekite su mumis

Monika Bielskienė

Monika Bielskienė

Advokatė, projektų vadovė, PVM / Muitai / Mokestiniai ginčai, PwC Lietuva

Sekite mūsų naujienas