Skip to content Skip to footer
Search

Mokestinio ginčo inscenizacija

Išbandyk savo jėgas

Svajoji sudalyvauti tikrame mokestiniame ginče? Manai, kad tavo turimos teorinės žinios jau turėtų būti pritaikytos praktikoje? O gal nekantrauji susipažinti su realiu mokestinio ginčo procesu bei jo subtilybėmis? Jei tavo atsakymas yra „Taip, tikrai taip“, vasario 28 dieną tavęs laukiame Mokestinio ginčo inscenizacijoje.

Iki vasario 3 dienos tau reikia padaryti:

  • Suburti komandą
  • Parašyti motyvacinį laišką, kodėl nori dalyvauti
  • Užsiregistruoti greta.liutkute@pwc.com
Kodėl verta dalyvauti?

Tu ir tavo komanda galite laimėti 1000 € stipendiją, 3 mėn. stažuotę @PwC arba kvietimą į mokestinį ginčą, vyksiantį Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 

Mokestinio ginčo inscenizacija – tai nuoseklaus PwC ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo rezultatas. Renginio tikslas yra paskatinti studentus domėtis mokesčių teise ir taip prisidėti prie kompetentingų šios srities specialistų ugdymo.

Renginio idėją palaiko ir jame dalyvauti kviečia Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Mykolo Romerio universiteto Mykolo Romerio Teisės mokykla ir Valstybinė mokesčių inspekcija. Šiais metais VMI ne tik pirmą kartą prisijungė prie iniciatyvos, bet ir skirs mentorių vienai iš komandų.

Dalyvaudami šiame renginyje, studentai įgyja išskirtinę galimybę susipažinti su mokestinio ginčo procesu, efektyviai ir kūrybiškai pritaikyti sukauptas teorines žinias bei tobulinti asmeninius gebėjimus.
 

MOKESTINIO GINČO INSCENIZACIJOS TAISYKLĖS  

 

2018 m. kovo 8 d.

Vilnius

1.     Bendrosios sąlygos.

1.1.  Mokestinio ginčo inscenizacijos taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia projekto tikslus ir jo organizatorius, projekto dalyvių registracijos ir atrankos tvarką, projekto vykdymo eigą, dalyvių vertinimo kriterijus ir kitas projekto sąlygas.

1.2.  Pagrindinis mokestinio ginčo inscenizacijos tikslas – stiprinti mokesčių teisės plėtrą, mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį, skatinti tarpinstitucinį bei tarpdisciplininį bendradarbiavimą vykdant studentų edukacinį projektą.

1.3.  Mokestinio ginčo inscenizacijos organizatoriai UAB „PricewaterhouseCoopers” (toliau – PwC) ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija). PwC ir Komisijos bendru sutarimu prisidėti prie projekto organizavimo taip pat gali būti kviečiamos Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos ir kitos organizacijos.

2.     Registracija ir komandų atranka

2.1.  Mokestinio ginčo inscenizacijoje varžosi dvi iš 2-4 studentų sudarytos komandos – viena komanda atstovauja mokesčių mokėtojo, o kita – mokesčių administratoriaus interesus.

2.2.  Inscenizacijoje gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų teisės bei ekonomikos studijų programų studentai, studijuojantys bakalauro, magistro ar vientisinėse studijose.

2.3.  Studentų komandos formuojamos savanoriškumo principu. Studentų komanda, norėdama dalyvauti inscenizacijoje, privalo užsiregistruoti užpildydama registracijos formą.

2.4.  Registracijos pradžia ir pabaiga skelbiama atskiru pranešimu PwC interneto puslapyje, Facebook profilyje ir kitais viešinimo kanalais.

2.5.  Inscenizacijoje dalyvausiančios komandos atrenkamos įvertinus komandų atsakymus į registracijos anketoje pateiktus klausimus. Atrinktos komandos tą pačią dieną informuojamos elektroniniu paštu, nurodytu registracijos formoje.

2.6.  Jokia asmeninė registracijos formoje pateikta informacija be inscenizacijos dalyvių sutikimo nebus viešinama ar perduodama tretiesiems asmenims su inscenizacija nesusijusiais tikslais.

3.     Mokestinio ginčo inscenizacijos eiga

3.1.  Informuojant studentų komandas apie tai, kad jos atrinktos varžytis mokestinio ginčo inscenizacijoje, kartu pateikiama ir mokestinio ginčo, kuris bus sprendžiamas, fabula.

3.2.  Abejoms studentų komandoms yra paskiriama po vieną mentorių – inscenizacijos organizatorių atstovą, kuris atsako į komandoms iškilusius klausimus bei supažindina su mokestinio ginčo inscenizacijos eiga.

3.3.  Komanda, atstovaujanti mokesčių administratorių, per nustatytą terminą parengia rašytinę poziciją bei perduodą ją mokesčių mokėtoją atstovaujančiai komandai, kuri parengia rašytinius atsikirtimus į mokesčių administratoriaus išdėstytus argumentus. Abi komandos savo rašytinius argumentus parengia per joms nustatytą vienodą terminą.

3.4.  Abiejų šalių pozicijos perduodamos Komisijai susipažinti ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatomo bylos nagrinėjimo Komisijos posėdyje dienos.

3.5.  Inscenizacijos metu kiekvienai komandai suteikiama po 10 min. pristatyti savo argumentus bei iki 10 min. užduoti klausimus oponentų komandai. Taip pat kiekviena komanda atsako į Komisijos klausimus.

4.     Mokestinio ginčo inscenizacijos dalyvių vertinimo tvarka

4.1.  Inscenizacijos nugalėtojus išrenka Komisija, atsižvelgdama į kitų projekto organizatorių atstovų nuomonę.

4.2.  Vertinant komandas atsižvelgiama į:

4.2.1.     Pozicijos pristatymo sklandumą;

4.2.2.     Pasirinktų argumentų pagrįstumą ir originalumą;

4.2.3.     Gebėjimą improvizuotai atsakyti į oponentų ir Komisijos klausimus;

4.2.4.     Oponentų komandai parengtų klausimų turinį;

4.2.5.     Komandinį darbą.

5.     Kitos sąlygos.

5.1.  Ginčo inscenizacijoje dalyvavusių studentų komandų nariai apdovanojami projekto organizatorių skiriamais prizais. 

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo papildyti ar keisti konkurso taisykles paviešindami atnaujintą Taisyklių redakciją PwC internetinėje svetainėje www.pwc.com.lt

Susipažinkite su fabulomis:

  • Pirmoji mokestinio ginčo inscenizacijos fabula.

Pirmosios inscenizacijos metu komandos sprendė, ar užsienio įmonės darbuotojai, Lietuvoje atliekantys darbus, sukuria nuolatinę buveinę Lietuvoje.

  • Antroji mokestinio ginčo inscenizacijos fabula

Komandos nagrinėjo klausimą, ar paskolos sandoris tarp susijusių šalių sudarytas rinkos kainomis.

Pirmoji mokestinio ginčo inscenizacija

Pirmoji mokestinio ginčo inscenizacija Lietuvoje surengta 2016 m. kovo mėnesį.

Dvi studentų komandos iš Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetų nagrinėjo hipotetinę mokestinio ginčo situaciją ir pristatė savo argumentus Mokestinių ginčų komisijos posėdyje.

Mokesčių administratorių atstovavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentės Eglė Burbaitė ir Elvyra Juchnevič. Joms oponavo mokesčių mokėtojų komanda - Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentai Andrius Urniežis ir Juras Žymančius. Abi pusės prieš lemiamąjį susitikimą posėdžio metu turėjo porą savaičių pasiruošimui, kurio metu joms talkino PwC Mokesčių ir teisės skyriaus atstovai.

Įvertinus komandų pateiktus rašytinius dokumentus, argumentus, išsakytus posėdžio metus, taip tat atsižvelgiant į studentų sugebėjimą greitai, išsamiai ir kūrybingai atsakyti tiek į oponentų, tiek į Mokestinių ginčų komisijos narių klausimus, buvo nuspręsta, kad Mokestinio ginčo inscenizacijos nugalėtoja tapo mokesčių administratorių atstovavusi komanda.

Studentų atsiliepimai

Nauja patirtimi susidomėję studentai pabrėžė, jog universitetuose trūksta praktikos ir dalyvavimas tokio pobūdžio renginiuose suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, ugdo viešojo kalbėjimo įgūdžius ir net gali padėti atrasti savo karjeros kelią.

„Nustebome, kad viskas iš tiesų buvo taip rimta ir oficialu. Viskas buvo labai tikroviška, tiesa, mums pačioms buvo sunku laikytis priskirtos mokesčių administratoriaus pozicijos, kadangi jai nepritarėme. Tačiau, tai netgi tapo mūsų laimėjimo priežastimi. Labai džiaugiamės ir rekomenduojame sudalyvauti visiems smalsuoliams,“ – džiaugėsi Eglė ir Elvyra.

„Reali praktika, kaip turėtų atrodyti procesiniai dokumentai, kaip vyksta veiksmas Mokestinių ginčų komisijoje. Tokiuose renginiuose dalyvauti ne tik reikia, bet privaloma, nes teorija ir lieka tik teorija, kol nėra praktikos. Be to, tai padeda stiprinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, įgyti specialių žinių,“ – kalbėjo Juras su Andriumi.

Antroji mokestinio ginčo inscenizacija

Antroji mokestinio ginčo inscenizacija įvyko 2017 m. lapkričio mėnesį.

Renginio pradžioje sveikinimo žodį dalyviams tarė Komisijos pirmininkė Edita Galiauskaitė bei PwC atstovai – Herkus Gabartas, advokatas, Mokestinių ginčų ir bylinėjimosi praktikos vadovas, ir Inga Čeledinė, mokestinių ginčų praktikos vadovė. Organizatorių atstovai pasidžiaugė, kad antroji Mokestinio ginčo inscenizacija sulaukė dar didesnio mokesčių teise besidominčių studentų susidomėjimo.

Ginčo šalims atstovavo Vilniaus universiteto studentės Laura Razulevičiūtė ir Karina Naumkinaitė – mokesčių mokėtojo atstovės, bei Mykolo Romerio universiteto studentės Liuda Marcinkevičiūtė, Raminta Matulytė ir Edita Pempytė, kurios gynė mokesčių administratoriaus poziciją.

Inscenizacijos metu spręstas praktikoje neretai pasitaikantis mokestinis ginčas dėl paskolos palūkanų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams pelno mokesčio prasme. Abi komandos pasiruošimą Mokestinio ginčo inscenizacijai pradėjo keletą savaičių prieš renginį ir posėdžio metu savo pozicijas pristatė kaip tikros mokestinių ginčų ekspertės – pateikė išsamius argumentus ir motyvus, greitai ir kūrybingai atsakė į netikėtus mokestinio ginčo nagrinėjimo metu Mokestinių ginčų komisijos narių bei oponentų užduotus klausimus.

Po įtemptų diskusijų nuspręsta, kad mokestinį ginčą laimėjo mokesčių mokėtojo atstovės – Laura Razulevičiūtė bei Karina Naumkinaitė, kurios laimėjo 3 mėnesių apmokamą stažuotę PwC, taip pat abi komandos gavo išskirtinę galimybę stebėti Mokestinių ginčų komisijos posėdį ir atminimo dovanėles.

Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas