Skip to content Skip to footer
Search

Mokestiniai ginčai

Šiuo metu įmonės globaliu mastu susiduria su mokestinių tyrimų ir/ar patikrinimų, taip pat dėl to kylančių mokestinių ginčų pagausėjimu.

Apžvalga

Įvairių šalių institucijos kaip niekada dažnai bendradarbiauja tarpusavyje globaliu mastu: dalijasi informacija apie sandorius, atskirų ekonomikos sektorių mokestines rizikas; vis operatyviau reaguoja į kitų šalių informacijos ir dokumentų pateikimo prašymus, vykdo keletą šalių apimančius  mokestinius patikrinimus. Kai kuriose šalyse netgi svarstoma „jungtinio mokestinio patikrinimo“ koncepcija, kai viena grupė, sudaryta iš dviejų ar daugiau valstybių mokesčių inspektorių, tikrina vieną mokesčių mokėtoją. Mokesčių mokėtojai taip pat patiria papildomą naštą dėl sudėtingėjančio jų veiklos reglamentavimo, griežtinamų sankcijų už mokestinius pažeidimus ir didėjančių informacijos pateikimo/atskleidimo įvairioms institucijoms reikalavimų.

Dėl šių priežasčių atliekama vis daugiau mokestinių tyrimų/patikrinimų, kyla mokestinių ginčų. Iš esmės jokia mokesčių sritis neliko nepaliesta. Tai apima tiek tiesioginius mokesčius (vietinius ir tarptautinius sandorius), tiek netiesioginius mokesčius (pvz., PVM).

Kaip mes galime Jums padėti?

„PwC“ mokestinių ginčų praktikos grupė (ang. k. „PwC’s Tax Controversy and Dispute Resolution Group“) konsultuoja mokesčių mokėtojus šios vis aktualesnės srities klausimais. Mes galime Jums padėti veiksmingai valdyti ir spręsti mokestinius ginčus kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje Jūs užsiimate veikla. „PwC“ mokesčių ir teisės specialistai jums gali suteikti pagalbą  kiekviename mokesčių ginčo etape. Turėdami gilias technines žinias, vietinę patirtį, glaudų ryšį su mokesčių administratoriumi  ir solidžią bylinėjimosi patirtį mes jums suteiksime kokybiškas ir savalaikes paslaugas.

Situacija Lietuvoje

Lietuvoje, siekdama pagerinti mokesčių surinkimą, valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) taip pat atlieka vis daugiau mokestinių tyrimų ir patikrinimų, o tai lemia ir reikšmingą mokestinių ginčų skaičiaus padidėjimą. Ypač dažnai mokesčių administratoriaus dėmesio sulaukia sandoriai, susiję su 0% PVM tarifo taikymu, teisės į PVM atskaitą pagrįstumo vertinimo klausimais,  mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros arba investicinių projektų lengvatos taikymas, sandorių kainodara tarp asocijuotų asmenų bei sandoriai, neturintys (ar turintys nepakankamai) ekonominės logikos.

Į Lietuvos mokesčių administratoriaus akiratį taip pat patenka ir dirbtinių holdingo ar finansavimo struktūrų kūrimas, plonos kapitalizacijos taisyklės taikymas. Įtartinus tarptautinius sandorius VMI tikrina keisdamasi informacija su kitų valstybių mokesčių administratoriais, inicijuodama bendradarbiaujančioje užsienio valstybėje priepriešinius patikrinimus.

Dėl minėtų veiksnių įmonės susiduria su iššūkiu, kaip mažiausiomis sąnaudomis efektyviai įveikti šiuos sunkumus.

Tokiomis aplinkybėmis įmonės turi formuoti koordinuotą požiūrį į mokestinius patikrinimus ir ginčus tose jurisdikcijose, kuriose užsiima ekonomine veikla, parengti prevencinių priemonių strategiją (pvz., kreiptis dėl įpareigojančio išaiškinimo), taip pat iš naujo įvertinti tradicinius ir bandyti naujus mokestinių ginčų sprendimo būdus, kad būtų pasiekti geriausi įmanomi rezultatai.

Mūsų mokestinių ginčų praktikos grupė padės Jums sumažinti ir valdyti mokestines rizikas, spręsti su mokestiniais tyrimais/patikrinimais ir mokestiniais ginčais susijusias problemas šalyse, kuriose Jūs veikiate. Mes taip pat pasirūpinsime, kad Jūsų įmonėje būtų įgyvendinta nuosekli mokestinių rizikų valdymo strategija.

Mokestiniai ginčai apima įvairius mokesčių aspektus, įskaitant tarptautinį apmokestinimą, sandorių kainodarą, netiesioginius mokesčius (pvz., PVM, akcizai, muitai), mokesčius prie pajamų šaltinio, nuolatines buveines, darbo santykių apmokestinimą ir t.t. PwC mokesčių specialistai Jums gali suteikti pagalbą kiekviename mokestinio ginčo etape. Turėdami įvairiapusių mokestinių žinių, didelę bendravimo su mokesčių administratoriumi ir dalyvavimo nagrinėjant mokestinius ginčus patirtį galime suteikti paslaugas kokybiškai, efektyviai ir laiku.

„PwC“ teikiamas paslaugas, susijusias su mokestiniais ginčais, galima suskirstyti į tokias sritis:

Mokestinių ginčų prevencija. Padėsime parengti mokestinių rizikų valdymo strategiją, procesus ir procedūras, kurios padės apginti Jūsų poziciją mokestinio tyrimo/patikrinimo ir mokestinio ginčo metu.
Mokestinių tyrimų/patikrinimų koordinavimas. Žinodami Jūsų įmonę ir jos strategiją, procesus, procedūras ir vidinę struktūrą, mes padėsime efektyviai suvaldyti mokestinio tyrimo/patikrinimo procesą.
Mokestinių ginčų sprendimo būdai. Padėsime Jums efektyviai pritaikyti tradicinius bei pasiūlysime alternatyvius ginčų sprendimo būdus, kurie padės išvengti ilgo mokestinio ginčo ar jį sutrumpinti.
Mokestinės rizikos valdymas, analizė ir atskleidimas. Mes išanalizuosime mokestines rizikas, patarsime dėl rizikos sumažinimo veiksmų plano, papildomų dokumentų parengimo ir atskleidimo finansinėse ataskaitose.

 

Mūsų mokestinių ginčų praktikos grupę sudaro apskaitos specialistai, teisininkai ir mokesčių ekspertai, turintys įvairiapusių mokestinių žinių ir praktinės patirties. Mūsų tikslas – padėti Jums imtis prevencinių priemonių mokestinėms rizikoms išvengti, efektyviai valdyti ir Jums palankiai išspręsti kylančius mokestinius ginčus. Sėkmingas mokestinių patikrinimų valdymas ir mokestinių ginčų sprendimas labai priklauso nuo mokesčių administratoriaus atliekamų procedūrinių veiksmų supratimo. Mūsų praktikos grupė apima skirtingų mokesčių specialistus, tarp kurių yra buvusių mokesčių administratoriaus darbuotojų, turinčių didelę patirtį mokestinių tyrimų/patikrinimų ir mokestinių ginčų srityse.

Sudėtingų mokestinių klausimų sprendimo praktinė patirtis

Mokesčių administratorius vykdo mokesčių mokėtojų veiklos stebėseną, įgyvendina sistemines mokestinių rizikų nustatymo ir prevencijos priemones, atlieka teminius atskirų mokesčių ir kompleksinius mokestinius tyrimus ir patikrinimus. Mokesčių mokėtojai turi turėti galimybę kreiptis pagalbos į specialistą tos specifinės mokesčių srities, su kuria susijęs mokestinis ginčas ar mokestinis tyrimas/patikrinimas.

Globalūs sprendimai

Būdama globalaus „PwC“ tinklo dalimi, „PwC“ Lietuva turi galimybę bendradarbiauti su kolegomis iš kitų šalių ir jurisdikcijų ir gali suteikti tinkamą pagalbą dėl mokestinių patikrinimų ir ginčų šalyse, susijusiose su Jūsų vykdoma veikla.

Mes specializuojamės šiose srityse:
• Susijungimai ir įsigijimai
• Sandorių kainodara
• Tiesioginiai mokesčiai
• Netiesioginiai mokesčiai
• Tarptautinis apmokestinimas
• Gyventojų apmokestinimas
• Teisinės paslaugos

Kaip mūsų mokestinių ginčų praktikos grupė prisideda prie vertės kūrimo? Mes esame sėkmingai padėję klientams kiekviename mokestinio ginčo etape:

Mokestinio ginčo prevencijos etapas
Mokestinio tyrimo/patikrinimo etapas
Mokestinio ginčo sprendimo ir susitarimo etapas

Su Jumis galime pradėti dirbti dar iki tol, kol VMI pradės mokestinį tyrimą/patikrinimą, t.y. prevenciškai siekti, kad neprasidėtų mokestiniai ginčai:
• sukuriant ir įtraukiant mokestinių rizikų valdymo strategiją į įmonės procesus ir struktūrą;
• rengiant argumentuotus paklausimus VMI dėl mokestinių nuostatų aiškinimo ir taikymo, siekiant iš anksto susiderinti poziciją su mokesčių administratoriumi poziciją neaiškiu mokesčių klausimu ir taip išvengti neigiamų mokestinių pasekmių (pvz., delspinigių ir baudų mokėjimo dėl mokestinio pažeidimo);
• rengiant argumentuotus prašymus mokesčių administratoriui priimti jį įpareigojančius sprendimus, išankstinius kainodaros susitarimus ir padedant derybose pagal abipusio susitarimo procedūrą;
• koordinuojant struktūrizavimo įgyvendinimą (ar atliekant jau įgyvendintos struktūros peržiūrą), siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti visi reikiami žingsniai planuota apimtimi ir tinkamu laiku, taip pat, kad būtų atsižvelgta į besikeičiančią mokesčių administratoriaus nuomonę bei teismų praktiką. prisidedant prie planuojamų, vykdomų ar įvykdytų, sandorių mokestinių rizikų nustatymo ir įvertinimo;
• rengiant ir įgyvendinant mokestinių rizikų mažinimo priemones.

Prasidėjus mokestiniam ginčui, mūsų advokatų kontoros PwC Legal teisininkai yra pasirengę atstovauti Jus ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje bei visų instancijų administraciniuose teismuose.

Susisiekite su mumis

Sekite mūsų naujienas