Skip to content Skip to footer
Search

Mokesčių konsultacijos

Mes turime didelę patirtį mokesčių konsultavimo paslaugų srityje, todėl galime efektyviai nustatyti mokestines rizikas, mokesčių sutaupymo galimybes bei pasiūlyti rekomendacijas dėl identifikuotų rizikų sumažinimo.

Grupės struktūros ekonominio turinio įvertinimas

Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos iniciatyvas, ES direktyvas bei Lietuvos mokesčių administratoriaus praktiką, svarbu tinkamai įgyvendinti grupės struktūrą, kad nekiltų mokestinių rizikų.

Šie klausimai gali padėti įsivertinti jūsų turimos grupės struktūros mokestines rizikas:

 • Ar grupėje yra „tuščių“ įmonių?
 • Ar mokėjote dividendus, palūkanas, honorarus į užsienį, kurių neapmokestinote?
 • Ar finansavimo sandoriai lėmė mokestinę naudą grupėje?
 • Ar grupės struktūra pasirinkta ir dėl mokesčių tikslų?
 • Ar būtų sudėtinga pagrįsti tarpgrupinių sandorių kainodarą ir grupės įmonių pelningumą?
Jei bent į vieną klausimą atsakėte teigiamai, mes galime Jums padėti:
 • Įvertinti jūsų grupės struktūros ir sandorių ekonominį turinį bei mokestines rizikas
 • Pateikti rekomendacijas ekonominio turinio stiprinimui
 • Kitaip padėti sumažinti galimas mokestines rizikas
 • Įvertinti mokesčių sutaupymo ir optimizavimo galimybes

Mokesčių struktūrizavimas

Reorganizuojant įmonių grupę, įsigyjant bei parduodant naują įmonę, turtą ar verslą, paklauskite:

 • Ar pasirinkau tinkamą finansavimo mechanizmą?
 • Ar įvertinau visus įsigijimo/perleidimo būdus ir jų mokestines pasekmes?
 • Ar apgalvojau, kaip optimaliu būdu išsiimti lėšas iš įmonės?
 • Ar žinau, kokios mokestinės pasekmės laukia atliekiant kitus numatytus veiksmus ateityje (parduodant, investuojant, reorganizuojant investicijas)?

Mes galime Jums padėti identifikuoti bei įvertinti skirtingus struktūrizavimo scenarijus ir pasiūlyti tinkamą sprendimą, atsižvelgiant tiek į mokestinius, tiek į teisinius bei verslo aspektus.

Mokesčių strategija

Nuolat besikeičiant ir griežtėjant tarptautiniams teisės aktams, įmonės turi pasiruošti efektyvią mokesčių strategiją, kuri atitiktų reguliacinę aplinką. Norėdamos išlikti sėkmingos rinkoje, įmonės turi ieškoti efektyvių sprendimų.

Mes galime Jums padėti:
 • Įvertinti, ar pasinaudojote visomis galimomis mokesčių lengvatomis
 • Padėti maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvatomis pagal teisės aktų reikalavimus ir mokesčių administratoriaus praktiką
 • Pateikti svarstomų užsienio jurisdikcijų mokestinius privalumus ir trūkumus
 • Identifikuoti planuojamų ar atliktų veiksmų rizikas ir įvardinti rizikos minimizavimo būdus

Paklausimai mokesčių administratoriui

Įmonėms dažnai kyla mokestinių klausimų, kurie nėra aiškiai reglamentuoti nei mokesčių įstatymuose, nei aptarti mokesčių įstatymų komentaruose. Mokesčių administratorius dėl sudėtingesnių klausimų dažnai siūlo klausti raštu. Jei turite tokią situaciją, labai svarbu:

 • Tinkamai įvertinti Jūsų situaciją
 • Kuo tiksliau aprašyti esamą situaciją, pateikti turimus dokumentus
 • Argumentuoti Jūsų siūlomą apmokestinimo variantą ne tik konkrečiomis įstatymų nuostatomis, bet ir Lietuvos teismų praktika, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais, bendrais mokesčių principais
 • Apgalvoti siūlomą apmokestinimo variantą iš visų mokesčių pusės
 • Nepamiršti sužinoti mokesčių administratoriaus preliminarios nuomonės prieš jam išleidžiant galutinį išaiškinimą
 • Pateikti papildomus argumentus, atsižvelgiant į preliminarią mokesčių administratoriaus nuomonę

Mes reguliariai bendraujame su Valstybine mokesčių inspekcija, Finansų ministerija ir Mokestinių ginčų komisija, todėl puikiai žinome jų taikomos praktikos pokyčius mokesčių mokėtojų atžvilgiu ir galime parinkti tinkamus argumentus, ruošiant paklausimus.

Esame Investuotojų forumo nariai, aktyviai komentuojame leidžiamus mokesčių įstatymų projektus bei jų komentarus, formuojame praktiką Lietuvoje ir esame gerai susipažinę su pokyčių tikslais.

Konsultavimas dėl nuolatinės buveinės rizikos

Pasaulis tampa vis labiau globalus, įmonės vis dažniau vykdo veiklą keliose šalyse, todėl yra labai svarbu įvertinti, ar tokia veikla nesukuria mokestinių prievolių kitose šalyse.

Užsienio asmuo, pradėjęs veiklą Lietuvoje, arba Lietuvos įmonė, pradėjusi veiklą užsienyje, turi įvertinti su tokios veiklos vykdymu susijusias mokestines pasekmes abejose jurisdikcijose.

Šie klausimai gali padėti įsivertinti Jūsų veiklos kitoje šalyje mokestines rizikas:

 • Ar Jūsų veikla kitoje šalyje trunka ilgiau nei 6 mėn.?
 • Ar kitoje šalyje turite darbuotoją, agentą, tik jums dirbantį atstovą?
 • Ar siunčiate darbuotojus į ilgalaikes komandiruotes arba reguliariai dirbti kitose šalyse?
 • Ar kitoje šalyje turite biurą, atstovybę ar filialą?
 • Ar užsienyje vykdote statybos, surinkimo ar įrangos projektus kaip generalinis rangovas arba subrangovas?
 • Ar užsienyje vykdote gamtos išteklių tyrimo ir gavybos darbus ar projektus?
Jei bent į vieną iš klausimų atsakėte teigiamai, rekomenduojame detaliau įsivertinti mokestines rizikas, kylančias kitoje šalyje.

Mes galime padėti įvertinti nuolatinės buveinės riziką Lietuvoje, išnagrinėti gyventojų apmokestinimo pasekmes, rekomenduoti tinkamą veiklos struktūrą.

Susisiekite su mumis

Nerijus Nedzinskas

Nerijus Nedzinskas

Partneris, Mokesčių ir teisės departamento vadovas, PwC Lietuva

Tel. +370 610 98488

Lina Banytė-Surplienė

Lina Banytė-Surplienė

Direktorė, Pelno mokesčio paslaugų grupės vadovė, PwC Lietuva

Tel. +370 686 25488

Sekite mūsų naujienas