פרסומים ומחקרים מרשת PwC
תחום TICE
Innovation

מחקר חדש העוסק בשיקולי מדינות שונות, בעלות ריכוזים גדולים של חברות היי-טק (לרבות ישראל), בתחומי מיסוי משפטיים וכספיים, בבואן לתמוך בחדשנות טכנולוגית ועסקית של המגזר הפרטי.
בין היתר , סוקר המחקר מגמות עדכניות עיקריות בתחומים הנ"ל במדינות אלו.

פארמה ומדעי החיים
Biotech reinvented - where do you go from here
בזמן שממשלות ברחבי העולם מנסות לקצץ בהוצאות הבריאות, ותהליך מציאת תרופות חדשות הופך לקשה יותר, אנו בוחנים את השלכותיו של מצב זה על תעשיית הביוטק- למרות שהיא כבת  30, טרם מיצתה תעשיית הביוטק את מלוא ההבטחה שבה, שכן היא עדיין לא שינתה את קצב תהליך פיתוח התרופות, עלותו או הסיכון הגלום בו.
חברות ביוטק וחברות פארמה יצטרכו לעבוד יחד כדי לייצר ערך, בעוד הגבולות ביניהן מטשטשים, ולמעשה הן יהפכו לענף אחד – ענף הביופארמה; תהליך זה יחייב שינוי במודלים העסקיים של חברות בשני התחומים.

תעשייה
See the future
פרסום הממפה את האזורים שיהיו מרכזי פעילות בחמש תעשיות בשנים 2025 ו- 2040:  פארמה, צי רכב, ניהול השקעות, סרטים והשכלה גבוהה. הפרסום סוקר מגמות עיקריות בכל תעשיה, ובוחן כיצד הסדר הכלכלי החדש, לפיו כמה שווקים מתעוררים צפויים לצמוח מהר יותר מאשר שווקים מסורתיים, ישפיע על מרכזים אלה.


לפרסומים נוספים היכנסו לאתר רשת PwC הגלובלי